24 عقرب 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

پولیس کندز مواد نیشه آور کشف کرد

پولیس کندز مواد نیشه آور کشف کرد

کندز/ 24 عقرب/ باختر پولیس کندز یک مقدار مواد نشه آور...

ده ها جوان در پروان حرفه آموختند

ده ها جوان در پروان حرفه آموختند

چاریکار/ 24 عقرب/ باختر برای یکصد و بیست جوانی که حرفه...

تبصره

تبصره

کابل/ ۲۴ عقرب/ باختر آلودگی هوا و خرابی محیط زیست در...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

کابل پانزدهم جدی باختر

امتحان راه یابی به نهاد های تحصیلی دولتی امروزدرولایت بغلان آغازشد.

  طبق ارقام ارایه شده ، درین امتحان شش هزاروپنج صدوچهل فارغ مکتب ومدارس دینی ازجمله یکهزاروپنج  صدوهفت  دختر شرکت دارند.

  محمد سعید منصور رییس معارف ولایت بغلان به آژانس خبری باخترگفت که این امتحان ظرف چهار روززیرنظرهیات اعزامی وزارت تحصیلات عالی اخذ می شود.

همچنان این امتحان امروزبرای فارغان مکاتب ولایت کندزنیزآغازشد.

مسوولان می گویند که درین امتحان شش هزارویک صدو چهل وهفت جوان درظرف چهار روزامتحان راه یابی به نهاد های تحصیلات عالی ونیمه عالی را سپری می کنند.

 پوهنمل عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی می گوید که امسال دست کم یک صدوپنجاه هزارفارغ مکتب ازسراسرکشوربرای راه یابی  به نهاد های تحصیلی امتحان کانکورمی دهند که ازجمله نود هزار آنان جذب هفتاد ویک نهاد تحصیلی عالی ونیمه عالی دولتی درمرکزو ولایات می شوند.


 

کابل 15جدی باختر

امتحان راه یابی به نهاد های تحصیلی دولتی امروزدرکندزآغازشد.

  طبق ارقام ارایه شده ، درین امتحان شش هزارویک صدوچهل و هفت فارغ مکتب ومدارس دینی ازجمله یکهزاروشش صدوپنجاه ویک دختر شرکت دارند.

  عبدالقدوس ظریفی رییس پوهنتون کندز به آژانس خبری باخترگفت که این امتحان ظرف چهار روززیرنظرهیات اعزامی وزارت تحصیلات عالی اخذ می شود.

پوهنمل عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی می گوید که امسال دست کم یک صدوپنجاه هزارفارغ مکتب ازسراسرکشوربرای راه یابی  به نهاد های تحصیلی امتحان کانکورمی دهند که ازجمله نود هزار آنان جذب هفتاد ویک نهاد تحصیلی عالی ونیمه عالی دولتی درمرکزو ولایات می شوند.


 

چاریکار 15 جدی باختر

کار ساختمان اعمارات دومکتب ابتدائیه در مربوطات شهر چاریکار تکمیل شد.

دفتر مطبوعاتی ریاست معارف ولایت پروان به آژانس اطلاعاتی باخترخبرداد، ساختمانهای جدید مکاتب یادشده هریک دارای پنج اتاق درسی، اتاق اداری، حلقه چاه آب آشامیدنی، میز وچوکی وسایر ملحقات میباشد تجهیز گردیده اند.

این  ساختمانها به مصرف یکصدو ده هزار دالر امریکایی کمک کشورهای آسیای مرکزی اعمار گردیده اند.

ایبک / باختر/ 14/ جدی

یک هزار و سه صدمرد وزن از کورس های سواد آموزی ولایت سمنگان  فارغ و سند فراغت را به دست آوردند.

فیروز الدین احمدی آمر سواد آموزی ریاست معارف ولایت سمنگان گفت ، در شروع سالروان تعلیمی در سطح مرکز وولسوالی های شش گانه ولایت سمنگان 93 کورس سواد آموزی طور رسمی ازطریق این اداره ایجاد شده و دراین کورس یک هزارو ششصد و هشتاد و شش تن مرد و زن شامل گردیده بودند.

 به گفته منبع از جمله یک هزارو سه صد نفر چهار صدو نود نفر آنان مرد و چهار صدو نود تن دیگر آنهارا زنان تشکیل میدهد که بعداز سپری نمودن 9 ماه آموزش سواد سند فراغت حاصل کردند.

احمدی افزود، فارغان از چهارده تا چهل و پنج سال سن داشته و آنان بنابر عوامل مختلف از نعمت سواد محروم مانده و امور تدریسی آنها توسط 85 تن از معلمین رسمی که منجمله دوازده تن امامان مساجد پیش برده شده است.

 به گفته منبع برای فارغان این کورس ها سند معادل صنف سوم داده میشود ، اگر تعداد آن ها که سن شان خورد میباشد بخواهند به تحصیلات شان ادامه بدهند ، به صنف چهارم مکتب شامل میشوند.

درسال گذشته ازطریق این آمریت یکهزارو سی و نه تن شامل شش صدوسی و دو مرد و چهارصدو هفت زن باسواد ساخته شده اند.

 به گفته محمد عارف آمر احصائیه ولایت سمنگان طبق ارقام موجود درآن اداره 25 فیصد مردم دراین ولایت با سواد بوده و متباقی از نعمت سواد محروم اند.