10 جوزا 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات

تعلیمی

پل علم23 قوس باختر

کار ساختمان های جدید برای چهار مکتب در ولسوالیهای چرخ و خوشی ولایت لوگر تکمیل گردید.

عبد المتین جعفر رئیس معارف ولایت لوگر به آژانس اطلاعاتی  باخترگفت که مکاتب یاد شده به مصرف ده ملیون افغانی از طریق برنامه ارتقاء ظرفیت وزارت معارف به همکاری بانک انکشاف جهانی  اعمار گردیده است.

به گفته منبع، باتکمیل شدن کار ساختمان این مکاتب زمینه آموزش مناسب برای سه هزار شاگرد فراهم گردیده است .

به گفته عبد المتین درجریان سالروان برای بیست ونه مکتب تعمیرهای جدید درمرکز ولسوالی های لوگر ساخته شده است.

در مراسم افتتاح مکاتب یاد شده شجاع والدین شجاع معاون ولایت لوگر، بسم الله خوشی وال ولسوال خوشی، داکتر عبدالولی احمد زی رئیس شورای ولایتی و اعضای شورای ولسوالی خوشی و چرخ اشتراک نموده بودند.

به گفته رئیس معارف ولایت لوگر همین اکنون در سطح ولایت لوگر یک صدو چهل هزار پسر و دختر در دوصدو بیست  و دو مکتب مصروف فراگیری دانش اندکه از جمله چهل  هزار آن را دانش آموز دختر تشکیل میدهد.

پل علم/21/قوس/باختر

ساختمان سه مکتب در ولایت لوگر به کمک مالی نیروهای آیساف بازسازی گردید.

شاهپور عرب، سخنگوی ریاست معارف لوگر به آژانس باختر گفت، ساختمان های لیسه کتب خیل علیا، متوسطه ده مغلان و متوسطه هونی سیدان در شهر پل علم به هزینه سه صدو سی هزار دالر امریکایی کمک نیروهای آیساف بازسازی و با اعمار دیوار احاطه گردید.

به گفته منبع، از هزینه یادشده یک تعداد میز و چوکی نیز برای مکاتب متذکره تهیه گردیده که تسهیلات لازم درسی برای یک هزارو هشتصد شاگرد مکاتب فوق مساعد گردیده است.

تعمیر لیسه مسلکی و تخنیکی زراعت ولایت لوگر امروز افتتاح شد.

 دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر به آژانس اطلاعاتی باختر گفت، این تعمیر در ساحه پانزده هزار متر مربع زمین دردو طبقه اعمار گردیده و هزینه آن مبلغ یک ملیون و یکصد هزار دالر امریکایی از سوی دفتر تیم بازسازی ولایتی کشور چک درلوگر پرداخت شده است.

به گفته منبع، در ساختمان این تعمیر علاوه برلابراتوار ورکشاپ ، نه اتاق درسی ، چهار اتاق اداری ، سکرتریت تالار بزرگ کنفرانس ها و سایر ملحقات میباشد.

 موصوف افزود ، همچنان سیستم های آبرسانی ، کانالیزاسیون و جنراتور به ظرفیت دوصدو پنجاه کیلو وات به منظور تهیه برق نیز شامل این کمک میباشد.

قابل یاد آوریست که این لیسه برای فعلاً گنجایش چهارصد و سی و دو شاگرد را دارد.

لیسه مسلکی و تخنیکی زراعت ولایت لوگر در سال 1388 تاسیس گردیده و تاکنون فاقد تعمیر بود.

درمراسم افتتاح تعمیر یاد شده دگرجنرال عتیق الله لودین والی لوگر ، آصف ننگ معین تخنیکی و مسلکی وزارت معارف ، رییس معارف ، رییس شورای ولایتی، علما ، روحانیون و نماینده های اقوام مختلف ولایت لوگر اشتراک داشتند.

منظوری نود تن از کاندیدان بورس های تحصیلی کشور پاکستان مواصلت نموده است.

بناً" از کاندیدان این بورس ها تقاضا میگردد که به خاطر تکمیل فورم پاسپورت به مدیریت تنظیم بورس های محصلان وزارت تحصیلات عالی الی تاریخ 19 قوس سالروان مراجعه نمایند.