08 سرطان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

کابل باختر 25 ثور
گروه طالبان تهدید اصلی در برابر معارف و عامل اصلی بسته شدگان برخی از مکاتب درکشور اند.
با  آ نکه طالبان خود برخاسته از مدارس دینی اند مگر دشمنی آنها با علم  ودانش  با گذشتن هر روز، نمایانتر میشود
گزارشگر آژانس باختر مینگارد:گروه طالبان به تازگی با فرستادن نامه هاازآدرس و مهر به اصطلاح امارت اسلامی شان ،خواستار بسته شدن درب مکاتب دخترانه در بخش های از کشور  شده اند ودر پی چنین تهدید های  گروه طالبان ،حدود سی مکتب طی هفته جاری در ولایت غزنی به روی دختران مسدود شده است
گروه طالبان اخیراً در چندین ولایات از جمله ولایت هرات ، غزنی ، لوگر و فراه مکاتب را تهدید به بسته شدن کرده اند و در منطقه (بازیگر) اشکاشم ولایت بدخشان تمام اثاثیه یک مکتب را تاراج کردند و گودی های دختران را سر بردیدندطالبان چندی قبل  با ارسال نامه تهدید آمیز عنوانی چند مکتب در شهر فراه به مسدود نمودن این مکاتب هشدار دادند 
طالبان دلیل ،موجودیت نمونه اسکلیت و اعضای بدن انسان ها در لابراتوار ها این مکاتب  عنوان کرده اند .
طالبان در شنیدند هرات فاریاب هلمند... نیز به تهدید وحتا مسدود نمودن مکاتب دخترانه اقدام کرده اند  ودر مناطق تحت نفوذ شان نصاب تعلیم را تغییر داده اند
احسان الله ناشر، رییس معارف ولایت میگوید که بیش از 20 مکتب در مرکز این ولایت در تهدید طالبان قرار دارند و به دلیل همین تهدیدها، بسیاری دانش آموزان مکتب های شهر غزنی روزانه به درس های شان حاضر نمی شوند.
این در حالی است که از سه سال به این سو در ولسوالی زنخان ولایت غزنی حتی یک مکتب نیز فعال نمی باشد. مردم این ولسوالی شکایت می کنند که بارها در این رابطه با مقام های حکومتی گفتگو کرده اند، اما مکتب ها بازگشایی نشده اند.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی  وزارت معارف درب بیش از هزار مکتب در کشور به دلیل ناامنی و تهدید گروه طالبان  مسدود است.
طالبان مسلح ، رفتن دختران به مکاتب را خلاف شریعت عنوان می کنند ، ادعایی که ازسوی تمامی علمای دین رد شده است.
علما می گویند که اسلام دین ترقی وپیشترفت است وآموزش علم را به زن ومرد فرض گردانیده است
گروه طالبان که به دستور بیگانگان درنبرد با دولت افغانستان قرار دارد ، تاکنون بارها دست به حمله بالای شاگردان ، معلمان وساختمان مکاتب زده است. درین حملات تاکنون ده ها مکتب آتش زده شده وده ها معلم وشاگرد هم کشته وزخمی شده است
طالبان مخالف آموزش دختران هستند. این گروه در زمان حاکمیت خود در نیمه دوم دهه هفتاد خورشیدی دختران را از رفتن به مکتب‌ و پوهنتون  ها منع کرده بودند
آگاهان امور سیاسی از بی پروایی مسوولان در امر رفع تهدید های موجود در برابر معارف با انتقاد سخن میگویند یاد آور شده اند تاکنون حکومت در خصوص جنایات گروه طالبان در برابر معارف ،اقدامات سازنده را روی دست نگرفته است
مگر مقامات در  وزارت معارف میگویند که برای حل این معضل از طرق مختلف منجمله نفوذ بزرگان قومی وشورا های حمایت از معارف استفاده خواهد کرد.

پل علم 24  ثور باختر
با وجود مشکلات امنیتی در ولایت لوگر با آنهم جذب دختران در مراکز آموزشی در این ولایت روز بروز بیشتر شده میرود.
محمدشاه پور عرب سخنگوی ریاست معارف ولایت لوگر به آژانس باختر گفت: ارقام که به دسترس ما قرار گرفته است، بیش از سی و چهار هزار دختر در لوگر به مکتب میروند که ده درصد نظر به سال گذشته افزایش را نشان میدهد.
وی افزود، به اثر سعی و تلاش مقام ولایت و ریاست معارف در هماهنگی با سایر ادارات، موسسات کمک کننده و باشنده گان علم دوست ولایت لوگر توانسته اند به صورت روز افزون روند معارف را تسریع بخشند و تا حد امکان آنرا فعال نگهدارند و خدمت سرنوشت ساز را به اولاد وطن عرضه نمایند.
در سه صد و هفت باب مراکز تعلیمی در لوگر بیش از یکصد و بیست و پنج هزار شاگرد پسرو دختر در مرکز و ولسوالی ها مصروف آموزش اند.
ریاست معارف با درنظرداشت امکانات وتشکیل منظور شده در307 باب مراکز تعلیمی در بخش های عمومی ، اسلامی ، تخنیکی مسلکی تعلیم و تربیه و سواد حیاتی ، سی و یک هزار و هفتصد و پنجاه تن را به شمول دختران را در جریان سال 1396جذب نمودند و در حال حاضر بیش از نود و یک هزار پسر و بیش از سی و چهار هزار دختر در مرکز وولسوالی های این ولایت توسط بیش از ۳۰۰۰ معلم  که حدود ۷۰۰ تن آنرا خانم ها تشکیل میدهد، مصروف آموزش میباشند.
وی افزود، از جمله 307 مرکز تعلیمی در این ولایت، دو صد و شصت و هفت باب آن که از جمله یکصد و بیست و سه باب ابتدائیه، هفتاد و چهار باب متوسطه و هفتاد باب آن لیسه بوده است که 90 باب آن مربوط به دختران میباشد و تا حال نیز یکصد و هفده باب آن فاقد تعمیر میباشد.
وی علاوه کرد که حضور دختران درمکاتب ولایت لوگر نسبت به سال گذشته ده درصد افزایش یافته است.
بصیره یکتن از شاگردان لیسه نسوان بی بی آمنه می گوید: درحال حاضر اکثر خانواده ها دختران شان را غرض فراگیری علم ودانش به مکاتب و مراکز تعلیمی روان میکنند و دختران هم با شور و ذوق زیاد به طرف مکاتب میروند، اما مشکلات اساسی آنها در برخی مناطق ولایت لوگر نبود امنیت است.
محمد داود یکتن از دکانداران شهر پل علم که دختر آن در یکی ازمکاتب مرکز لوگر مصروف آموزش است، میگوید که خودم زحمت میکشم و نفقه خانواده ام را تهیه میکنم.
وی می گوید که همانگونه که پسران خود را در کسب علم و دانش تشویق میکنم همانگونه از تعلیم دخترم نیز حمایت میکنم و هیچ مشکلی مانع کسب تعلیم دخترم نه خواهد شد.
وی از مسوولان محلی خواست تا در قسمت تامین امنیت مکاتب توجه جدی نمایند.

پنجشیر 24 ثور باختر
یک هزار وپنجصد جلد کتاب به کتابخانه ریاست تحصیلات عالی پنجشیر کمک گردید
به گزارش خبر نگارآژانس با ختر  یک هزار وپنجصد جلد کتاب تحت عناوین مختلف به کتابخانه ریاست  تحصیلات عالی ولایت پنجشیر اهدا گردید. سیف الله ضیایی رییس ریاست تحصیلات عالی ولایت پنجشیر گفت که یک هزار وپنجصد جلد کتاب از سوی فرهنگستان موسوم به پنجشیر به حمایت مالی محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس سنا به این کتاب خانه کمک واهدا گردیده است.
درین حال شکر الدین شکران مسوول فرهنگستان پنجشیر میگوید اهدای سه صدو هفتاد عنوان کتاب بخاطر افزایش معلومات محصلین وغنی سازی کتابخانه ریاست تحصیلات عالی صورت گرفته است.

غزنی 20 ثور باختر
بیش از هشتاد شاگرد مکتب ولیعصر بعدازظهر دیروز در شهر غزنی مسموم شدند.
به گزارش آژانس باختر، شاگردان این مکتب میگویند که در ساعت تفریح در محوطه مکتب مسموم شده اند.
داکتران در شفاخانه ملکی غزنی به آژانس باختر گفت، تعداد از شاگردان این مکتب به شفاخانه آورده شدند که بعداز نتیجه معاینات معلوم شد که هیچ نشانۀ از مسموم شدن در این شاگردان وجود ندارد.
عبدالکریم متین والی غزنی با تایید این خبر گفت، هیچ نشانه از مسمومیت در وجود این شاگردان دیده نشده، اما زمانیکه یک تعداد شاگردان یک نوع بوی بدی احساس کرده اند، حالات شان خراب شده و ضعف نمودند.
اما قوماندانی امنیه ولایت غزنی با نشر اعلامیه یی مسمومیت شاگردان را رد نمود و گفته که  یک تعداد افراد فرصت طلب به مجردیکه از یک حادثه آگاهی پیدا کنند، بدون با درنظر داشت صحت و ثقم و تماس به مسوولان خبر کاذب و مخشوش کننده را نشر مینمایند و همیشه به نیروهای امنیتی اتهام وارد مینمایند.
قوماندانی امنیه ولایت غزنی نشر چنین اخبار مخشوش کنندۀ وبدون توازن را در صفحات اجتماعی به خصوص فیسبوک را محکوم مینماید.
در اعلامیه آمده است که موضوع مسمومیت شاگردان مکتب ولیعصر اغلباً ناشي از بوی رنگ اتاق ها که جدیداً رنگ شده است، میباشد.  

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL