30 جدی 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

 پوهاند محمد رسول باوری برتسریع روند کارانتقال آثارتاریخی مس عینک ، تاکید کرد

پوهاند محمد رسول باوری برتسریع روند کارانتقال آثارتاریخی مس عینک ، تاکید کرد

کابل باختر/30/ جدی به ریاست پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت...

جلسۀ اختصاصی شورای عالی اقتصاد به ریاست رئیس جمهور غنی برگزار گردید

جلسۀ اختصاصی شورای عالی اقتصاد به ریاست رئیس جمهور غنی برگزار گردید

کابل باختر 30 جدی جلسۀ اختصاصی شورای عالی اقتصاد به ریاست...

آزاد سازی ۶۷ زندانی از دو زندان طالبان درهلمند

کابل باختر 30 جدی ۶۷ تن از منسوبان اردوی ملی و...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

28 قوس کابل باختر
سیزده دامپزشک امروز اسناد فراغت دوره آموزشی مالداری را به گونه رسمی از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بدست آوردند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، این افراد که به منظور حمایت و انکشاف مالداری کوچی ها در صنوف شش ماهه دامپزشکی ولایت های پروان، لوگر و کابل از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری آموزش دیده بودند بسته های مالداری را که شامل موتور سایکل، یخچال، وسایل تداوی و وسایل واکسین حیوانات می باشد و از سوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری تهیه شده بود را نیز بدست آوردند که هزینه مجموعی آن به 156 هزار دالر می رسد.
این دامپزشکان توسط پروژه کوچی ها که از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری راه اندازی شده و توسط صندوق بین المللی انکشاف زراعت با بودجه 58 میلیون دالر آمریکایی تمویل میشود آموزش دیده اند.
انجنیر نصیر احمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در محفلی که این مناسبت برگزار شد صحبت کرد و هدف اصلی پروژه کوچی ها را کاهش فقر و تامین مصئونیت غذایی بیش از 160 هزار خانواده روستایی کابل، پروان و لوگر بیان کرد.
وی افزود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری درنظر دارد تا سال 2022 حدود  150 تن دیگر را در این بخش آموزش دهد
این پروژه در بخش های تهیه محصولات لبنیات، عرضه خدمات صحت حیوانی،  نگهداری مرغ های خانگی، تولید تخم های اصلاح شده  و همچنان در بخش  بازسازی و اعمار کانال های آبیاری نیز توجه مینماید. نثار "ایثار"

پلخمری 29 قوس
تفاهم نامه همکاری شمولیت جوانان به مرکز آموزشی اندیشه امروز از جانب ریاست اطلاعات  وفرهنگ  بغلان با آن مرکز به امضا رسید.
محمد پیوند امین مدیر جوانان ریاست اطلاعات وفرهنگ بغلان به خبر نگارمحلی آژانس باخترگفت که این تفاهم نامه از جانب همایون رستمی آمر اطلاعات و سرپرست ریاست اطلاعت وفرهنگ وانجنیر منصور مسوول مرکز عالی آموزشی اندیشه به امضا رسید.
وی گفت به موجب این تفاهم نامه مرکز عالی اندیشه یکصدو چهل تن از جوانان رادر بخش آموزش مضامین درسی مکتب وپانزده جوان دیگررا در بخش اموزش آمادگی آزمون کانکور شمولیت به موسسات تحصیلات عالی  کشوربا تخفیف پنجاه درصد جذب میکند.قایم

شهرهرات 28 قوس باختر
یک بانوی دانشجوی هراتی که درهندوستان سرگرم تحصیل میباشد، وبه عنوان دانجشوی نخبه سال 2017 شناخته شدو جوایزنقدی مقامات هندوستان را بدست آورد.
بانومرضیه رحمانیار محصل نخبه خارجی سال 2017 کشورهندوستان شناخته شد ودررقابت بین دانشجویان یکصد کشورمقام اول رابدست آورد .
مقام های دولت هند ازین بانوی مستعد با اهدای تقدیرنامه و جایزه نقدی تمجید نمودند و آن را یک دستاورد بزرگ به بانو رحمانیارویک  اعتباری برای پوهنتون بین المللی سیمبایسس دانستند.
محمد آصف رحیمی والی هرات نیزدرپیامی موفقیت این بانوی توانمند رابه جامعه اکادمیک ،خانواده رحمانیار ومردم هرات تبریک گفت واعلام کرد که تبارز استعدادهای بانوان هرات درماه های اخیردرخورتحسین بوده است .
شری ارون جیتلی وزیر مالیه کشور هندوستان در مراسم معرفی بانو رها رحمانیار گفت: ((این بانو نمادی از جامعه ای است که درحال مبارزه  با مشکلات زیادی بوده تا ابراز وجود کند و برای یک بانو که از متن آن جامعه بر خاسته  است و با وجود تمام مشکلات توانسته است که به این درجه نایل آید، این دستاورد  درخور ستایش استو این افتخاری است برای خودش و اعتباریست برای دانشگاهی  که درآن مشغول تحصیل میباشد.))  ختم/سیدحبیب

کابل 28 عقرب باختر
شیوه بازرسیِ ریاست تفتیش داخلی وزارت تحصیلات عالی، به عنوان بازرسیِ نمونه، مورد تحسین رئیس جمهورمحمد اشرف غنی قرارگرفته است.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت تحصیلات عالی به آژانس باختر، چندی پیش ریاست تفتیش وزارت تحصیلات عالی، تیمی را به هدف بازرسی وتفتیش  درلیلیه پوهنتون کابل مؤظف ساخت که نتایج مبتنی بردریافت ها وبازرسی های این تیم به سایر ادارات تفتیش داخلی وزارت خانه ها وریاست جمهوری ارسال گردید.
این بازرسی وگزارش بعد از ملاحظه توسط رئیس جمهورمحمد اشرف غنی،به عنوان یک بازرسی معیاری مورد تحسین قرار گرفته وهدایت داده، تا این شیوه بازرسی به ریاست اداره امور و وزارت مالیه به عنوان تفتیش نمونه سپرده شود.هم چنان دوره های آموزشی ارتقای ظرفیت دربخش تفتیش وبازرسی درمحوریت ریاست تفتیش داخلی وزارت تحصیلات عالی درهماهنگی وهمکاری میان ریاست اداره اموربرگزارگردد.
دردیداری که به همین هدف دیروز پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری  وزیرتحصیلات عالی با عبدالرشید حکیمی نماینده ریاست اداره امور داشت، درحالی که غلام داود شایق رئیس ریاست تفتیش داخلی این وزارت ومحمد اقبال ثاقب مشاوروزیردرامورتفتیش نیز حضورداشتند، روی راه اندازیِ دوره آموزشی جهت ارتقای ظرفیت درنحوۀ بازرسی وگزارش نویسی، با ایجاد تشریک مساعی با منسوبان ریاست تفتیش داخلی وزارت تحصیلات عالی برای تمام ادارات تفتیش داخلی وزارت خانه ها وادارات مستقل بحث وتفاهم کردند.
پوهنمل دوکتورنجیب الله خواجه عمری وزیرتحصیلات عالی ضمن استقبال واعلام آمادگی برای حمایت از تحقق هدایت رئیس جمهور کشور گفت، ارتقای ظرفیت دربخش تفتیش، بخشی از مشکلات را کاسته و باعث می شود که زمینه بروکراسی درادارات مرکزی وواحد های دومی محدود گردد.
وزیرتحصیلات عالی گفت، هراقدامی که منجربه ازمیان رفتن بروکراسی وتامین شفافیت در روند حکومت داری خوب گردد از آن حمایت نموده وکارها را درپهلوی این که مبتنی براسناد است، مبتنی برسرعت نیز می سازد.
هم چنان عبدالرشید حکیمی نماینده ریاست اداره امورگفت: "ظرفیت خوبی در وزارت تحصیلات عالی وجود دارد وبهترین مکان برای تحقق برنامه های ارتقای ظرفیت نیزمی باشد. بنابراین اداره امورآماده است تا با تشریک مساعی با وزارت تحصیلات عالی وهمکاری ریاست تفتیش داخلی این وزارت با نیازسنجی، یک پلان جامع را ساخته ومورد تطبیق قراردهد.
دراین جلسه قرار شد تا ریاست های اداره امور و تفتیش داخلی وزارت تحصیلات عالی روی یک پلان منظم وهمه جانبه آموزشی به اساس نیازسنجی، جهت تطبیق آن پلان مشترکا کارکنند.  ماری

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL