05 حمل 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

زخم برداشتن چهارکودک درماین گذاری طالبان

زخم برداشتن چهارکودک درماین گذاری طالبان

شهرلشکرگاه 5 حمل باختر چهارکودک درنتیجه انفجارماین درولایت هلمند زخم برداشتند. این...

برگزاری یک گفتمان جوانان افغانستان درمورد فساد اداری

برگزاری یک گفتمان جوانان افغانستان درمورد فساد اداری

شهرهرات 5 حمل باختر بزرگترین گفتمان ملی جوانان افغانستان در مورد...

ادامه راکت پراگنی های نظامیان پاکستانی بربخش هایی ازشرق افغانستان

ادامه راکت پراگنی های نظامیان پاکستانی بربخش هایی ازشرق افغانستان

شهراسعد آباد 5 حمل باختر حمله های راکتی و توپ خانه...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

پل علم / باختر/ 8/ حوت
ریاست معارف لوگر درسال جدید تعلیمی 1396 بیش از سی و یک هزار شاگرد جدید الشمول را جذب خواهدکرد.
شاهپور عرب سخنگوی ریاست معارف لوگر به آژانس باختر گفت که در سال جدید تعلیمی درسه صدو هفت مرکز تعلیمی لوگر در بخش های عمومی ، اسلامی ، تخنیکی مسلکی تعلیم و تربیه و سواد حیاتی ، سی و یک هزار و هفتصد و پنجاه تن را جذب خواهد کرد.
وی افزود : هم اکنون پروسه ثبت نام برای جذب شاگردان در بخش های یاد شده جریان دارد.
رهبری معارف لوگر از تمامی خانواده ها میخواهد تا فرزندان شان را اجازه دهند تا با رو آوردن به تعلیم و تربیه زندگی آینده شان را تضمین نمایند.

ایبک / باختر/ 8/ حوت
آمرسواد آموزی ریاست معارف سمنگان از افزایش فعالیت های سواد آموزی دراین ولایت خبرداده میگوید که درسال 1396 بیش از پنج هزار تن اعم از مردان وزنان که پانزده الی بیست وپنج سال سن داشته باشند شامل برنامه آموزشی در مرکز وولسوالی های ولایت سمنگان میشوند.
فیروز الدین احمدی آمر سواد آموزی ریاست معارف ولایت سمنگان به آژانس باختر گفت که درسال 1395 ازطریق این آمریت حدود دوهزار تن که بنابر عوامل مختلف از نعمت سواد باز مانده بودند تحت پوشش برنامه سواد آموزی قرارگرفته و از نعمت سواد بهره مند شدند و اما درسال پیشرو تعداد آن ها به پنج هزار تن افزایش می یابد.
وی افزود ، در راه اندازی یکصدو هشتاد صنف سواد آموزی که برای سواد آموزان ایجاد میشود ، شماری از موسسات ملی و بین المللی آنان را در تهیه مواد درسی وعده همکاری نموده اند.
به گفته منبع ، این برنامه از آغاز سال جدید خورشیدی شروع و مدت 9 ماه ادامه می یابد و درپایان برای فارغان تصدیق نامه های معادل صنف سوم مکتب نیز داده میشود.

کابل باختر/ 8/ حوت
به اطلاع تمام داوطلبان امتحان كانكور( فارغان صنوف دوازدهم عمومي و متفرقه ) لیسه های معارف شهر کابل شامل اطلاعیه هذا رسانیده می شود که به روزهای تعیین شده به خاطر  ثبت معلومات بایومتریک به محلات ذکرشده حاضرباشند.
1- لیسه های محمدعلم فیض زاد، نسوان افغان ترک، چهارقلعه چهاردهی، عبدالغفور احمدی، رحمن بابا، نسوان اسماعیل حسن زی، نسوان شهرک وحدت، نسوان صوفی محمداسلام، نسوان ده کیپک، سوادحیاتی شیرپور، پوهاندغلام صدیق محبی، عبدالروف بینوا و حاجی عبدالقدیربه روزدوشنبه 9 حوت سال روان صرف برای یک روز به پوهنتون پولی تخنیک کابل.
2- لیسه های محمدآصف مایل، استاد ذبیح الله، نادریه، یوسف بانگی، قلعه بهادرخان، محجوبه هروی، ذکورسیدالشهدا، تاجورسلطانه وعبدالعلی مستغنی به روزدوشنبه 9 حوت سال جاری صرف برای یک روزبه پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی.
نــوت: داوطلبان لیسه های متذکره به خاطر تطبیق معلومات بایومتریک به پوهنتون های ذکرشده به ساعت 8:30 صبح مراجعه نمایند.
داوطلبانی که جهت ثبت معلومات بایومتریک حاضرنشوند، شامل امتحان کانکورشده نمی توانند، متباقی لیسه ها بعداً اعلان می گردد. ختم/ احمدی
5

کابل باختر 7حوت
  به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور(فارغان صنوف دوازدهم عمومی ومتفرقه ) لیسه های معارف شهرکابل شامل این اطلاعیه رسانیده می شود که به روزهای تعیین شده به خاطر ثبت معلومات بایومتریک به محلات ذکرشده حاضرباشند.
1- لیسه های حکیم ناصرخسروبلخی، سوریا، نسوان رحمن مینه ، عبدالهادی داوی، وحبیبیه به روز یکشنبه 8 حوت سالروان صرف برای یک روز به پوهنتون پولی تخنیک کابل.
2- لیسه های غازی میرزمان خان، قلعه قاضی، عبدالرحمن پژواک، سیدیوسف علمی نمبریک،غلام حیدرخان، ذکورونسوان بی بی مهرو،بی بی عایشه صدیقه،غلام محمد غبار، دوغ آباد وپوهاند غلام صدیق ریشتن به روز یکشنبه 8 حوت سالروان 1395 صرف برای یک روز به پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی .
        نوت: داوطلبان لیسه های متذکره به خاطر تطبیق معلومات بایومتریک به پوهنتون های ذکرشده به     ساعت 8:30 صبح مراجعه نمایند. داوطلبانی که جهت ثبت معلومات بایومتریک حاضر نشوند، شامل امتحان کانکور شده نمی توانند ومتباقی لیسه ها بعداً اعلان می گردد.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL