28 عقرب 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

کابل 2 عقرب باختر
پوهاند داکتر بری صدیقی معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی دیروز سیستم جدید الکترونیکی مدیریت بورس های تحصیلی را درآن وزارت افتتاح کرد.
به گزارش آژانس باختر:  هدف از ایجاد این سیستم، تامین شفافیت، سرعت، دقت و کسب اعتماد مردم به روند توزیع عادلانه بورس ها، ایجاد سهولت های لازم در روند  ثبت نام داوطلبان و اخذ اسناد تحصیلی علاقه مندان بورس ها از طریق انترنت است.
در مراسم افتتاح این سیستم ، معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی ایجاد این سیستم را یک گام مثبت درعرصه تامین عدالت در توزیع بورس های تحصیلی خواند و ازشفافیت کامل در این روند اطمینان داد.
وی گفت: " اولویت بندی رشته های مورد نیاز، سیستم الکترونیک آزمون راه یابی به  بورس ها وایجاد سهولت های لازم برای مراجعین، از وظایف اساسی این سیستم است."
سید عالم رحمتی رییس ارتباط خارجه و تنظیم بورس های وزارت تحصیلات عالی گفت که ایجاد این سیستم نه تنها باعث تامین شفافیت وسرعت درروند بورس ها می می شود بلکه تمام مراحل بورس به صورت انلاین است و ثبت نام کنندگان قادر اند که از مراحل مختلف روند پیشرفت کار بورس نظارت کنند و معلومات حاصل کنند.
وی اضافه کرد که در همکاری با وزارت امور خارجه و ریاست عمومی امنیت ملی کشور، ساختاری را ایجاد می کنند که جز از نشانی وزارت تحصیلات عالی، هیچ مرجع دیگری نتواند بورس های تحصیلی را توزیع کند.
قابل ذکر است که سیستم الکترونیکی مدیریت بورس های تحصیلی شامل تمام موارد از جمله ثبت نام ابتدایی داوطلبان تا مرحله اعلام نتایج آنان، ثبت و ذخیره سازی سندهای دواطلبان، عدم توانایی ثبت نام همزمان یک شخص دردو بورس و سایر سهولت ها است.
متقاضیان بورس های تحصیلی می توانند از طریق آدرس sms.mohe.gov.af به سیستم متذکره وارد شده و ثبت نام کنند. احمدضیا احمدی

کابل باختراول عقرب
داکترمحمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف امروز دردیدار با هیئت رهبری اتحادیه مکاتب خصوصی، ازآنان خواست که کودکان  سربازان را حمایت کنند . 
به گزارش آژانس باختر: دراین دیدار داکتر بلخی بر همکاری مکاتب غیردولتی درشامل کردن کودکان بیرون از مکتب به نظام تعلیمی معارف و همچنان ارائه خدمات آموزشی و حمایت از تعلیم کودکان نظامیان به ویژه کودکان سربازان،  تاکید کرد.
محمد داود بابر رییس اتحادیه مکاتب خصوصی ، با استقبال از همکاری با معارف در بخش حمایت از تعلیم کودکان نظامیان کشور به ویژه سربازان و همچنان  شامل کردن کودکان بیرون از مکتب، آمادگی مکاتب خصوصی را ابرازکرد.
همچنان دراین دیدار درمورد مقرره مکاتب خصوصی، دستور شفاهی رییس جمهوری در مورد مالیه و کاهش هزینه های برق در مکاتب خصوصی، مضامین تقویتی و توجه بیشتر به مساله تربیت بدنی و ورزش نیز بحث صورت گرفت . احمدضیا احمدی

کابل /اول عقرب/ باختر
داکترمحمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف امروز دردیدار با شماری از بزرگان ولسوالی بگرامی کابل ، مشکلات آنان را در بخش معارف را شنید .
به گزارش آژانس باختر٬ دراین دیدار چالش‌های موجود بررسی شد و بر ایجاد هماهنگی هر چه بیشتر بزرگان این ولسوالی با معارف و نیز بهبود خدمات تعلیمی ، بحث صورت گرفت .
داکتر بلخی از توجه وزارت معارف ، به معارف ولسوالی‌ها و مناطق دوردست به هدف دسترسی متوازن به خدمات تعلیمی تاکید کرد و در تحقق این مهم، همکاری شوراهای مکاتب و شوراهای مردمی را تاثیرگذار دانست .
سرپرست وزارت معارف بعد از شنیدن مشکلات موجود در معارف ولسوالی بگرامی ، اطمینان داد که به مشکلات معارف آن ولسوالی رسیدگی می شود .
بزرگان بگرامی کابل پیشنهادها و خواست های شان را نیز به منظور بهبود معارف، با داکتر بلخی شریک کردند . احمدضیا احمدی

کابل باختر30میزان
به ریاست محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف ، امروز نشستی به خاطر ایجاد اصلاحات و بهبود کیفیت معارف برگزارش شد .
به گزارش آژانس باختر٬  در این نشست که معینان و شماری از رییسان آن وزارت نیز حضور داشتند٬ داکتربلخی گفت " رهبری وزارت معارف در راستای ایجاد اصلاحات مثبت و تلاش برای بهبود خدمات تعلیمی، اقدامات مهمی روی دست دارد که در پایان دهه معارف شاهد تعلیم و تربیه تحول یافته و عاری از چالش‌ها در این عرصه خواهیم بود . "
بعد معینان و روسای وزارت معارف به ترتیب دررابطه به مشکلات بخش های مربوط شان معلومات دادند و طرح های شان را به خاطربهبود کیفیت معارف ارائه کردند و  نظریات خود درراستای رفع چالش‌های موجوده و ایجاد اصلاحات را با رهبری وزارت شریک کردند. احمدضیا احمدی  

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL