02 عقرب 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رئیس جمهور غنی با وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا دیدار کرد

رئیس جمهور غنی با وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا دیدار کرد

کابل باختر اول عقرب محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز...

نشستی برای حمایت از قربانیان جنگ در پلخمری برگزار شد

پلخمری اول عقرب باختر نخستین نشست فوکس گروپ تحقیق وحمایت از...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

کابل باختر 28 سنبله
کارگاه آموزشی چارچوب برنامه ارتقای کیفیت و اعتبار دهی برای 12 پوهنتون دولتی و خصوصی برگزارشد.
به گزارش آژانس باختر، در محفل که به این مناسبت برگزار شد، داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی از یک برنامه 6 ماهه یاد آوری کرد که به اساس آن سطح کیفی پوهنتون ها ارتقا یافته و هر پوهنتون جایگاه خویش را در  رده بندی میان پوهنتون های کشور و در سطح منطقه و جهان تثبیت خواهد کرد.
وی گفت که در این برنامه تدویر اجماع ملی برای تجدید نصاب تحصیلی، تاسیس مراکز تالیف و ترجمه، ایجاد مراکز تحقیقات علمی و  استفاده معیاری از آن، رده بندی پوهنتون ها در سطح کشور و جهان و فارغ دهی مطابق نیاز بازار شامل است.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی، افزود که پس از 6 ماه نخست برنامه ایجاد پوهنځی های جدید در رشته های که جامعه ما نیازمند است اما تا کنون وجود ندارد، به کمک متخصصین خارجی آغاز خواهد شد.
داکتر روشان کمک و همکاری موسسات کمک کننده و هیات رهبری پوهنتون ها را در تطبیق این برنامه ها خواستار گردیده اظهار امیدواری کرد تا با تکمیل معیار های لازم، پوهنتون های با کیفیت را ایجاد و کادر های پر افتخار و شایسته به جامعه تقدیم گردد.
وی از برگزار کنند گان کارگاه آموزشی چارچوب تضمین کیفیت و اعتبار دهی برای 12 پوهنتون دولتی و خصوصی قدردانی کرده آنرا گام موثری در جهت ارتقای کیفی پوهنتون ها خواند.
پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی  بر پلان دقیق جهت تطبیق موفقانه پروسه تضمین کیفیت و اعتبار دهی تحصیلات عالی تاکید کرد و گفت در  این پروسه در گام نخست 4 معیار حکومت داری، 5 معیار نصاب علمی و خدمات به محصلان و 2 معیار امکانات و تاسیسات پوهنتون ها شامل است. وی اضافه کرد که برای کسب اعتبار پوهنتون ها در مرحله اول 51 نمره در مرحله دوم 71 نمره و در مرحله سوم 81 نمره تعیین شده است.
معین علمی وزارت تحصیلات عالی برای تطبیق بهتر این برنامه دانش مدیریت، نوع رهبری برای دستیابی به ارزش ها و عملکرد های که به آن نیاز است، روحیه خلاقیت یادگیری و چگونگی پاسخگویی را از وظایف مهم رهبری پوهنتون ها خواند.
پوهاند حاجی محمد نعیمی رییس ارتقای کیفیت و اعتبار دهی وزارت تحصیلات عالی گفت مسوولان پوهنتون های شرکت کننده در کارگاه حاضر در رابطه به معیارات اعتباردهی، ارزیابی خودی، چگونگی تحریر راپور و دیدگاه پوهنتون ها که شامل چارچوب معیار های ارزیابی خودی است، آموزش داده می شود.
دراین محفل نوراحمد درویش رئیس برنامه تقویت تحصیلات عالی بانک جهانی  در رابطه به نقش این اداره در تطبیق برنامه های تضمین کیفیت تحصیلات عالی و داکتر وحید عمر رئیس بخش حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری  روی همکاری های نهاد مربوطه اش در زمینه صحبت کردند.
قابل ذکر است که ریاست ارتقای کیفیت و اعتبار دهی در چوکات وزارت تحصیلات عالی در سال 1391 ایجاد گردیده و در جهت رسیدن پوهنتون های کشور به معیار های منطقه یی و جهانی فعالیت دارد.
احمد ضیا احمدی.

کابل باختر 28 سنبله
کمیته والدین مکاتب افغان ترک میگویند برای ادامه فعالیت این مکاتب دولت باید تلاش کند آنان  راکه ادعا دارند ازمکاتب افغان ترک درافغانستان هراس افگنی توریچ میکند ، محاکمه نماید.
به گزارش خبرنگار باختر ، یوسف پشتون یک عضو از کمیته والدین این مکاتب امروز طی یک کنفرانس خواهان به محکمه کشاندن علی ارغوان چنار یکتن از مسولان اداره تیکا شده او اتهام بسته که مکاتب افغان ترک تروریزم پروری نموده باید بسته شود.
پشتون ضمن رد گفته های چنار از زحمات دست اندرکاران و معلمین مکاتب یاد شده در دو دهه گذشته یا آوری کرده گفت شاگردان این مکاتب نه تنها درسطح کشور بلکه منطقه ده ها مدال به معارف آورده اند و هیچکس نمی تواند خدمات آنان را نادیده بگیرد .
وی افزود، ما علاوه برآنکه برحفظ این مکاتب تاکید داریم برتوسعه و گسترش آن نیز می کوشیم.
دراعلامیه مطبوعاتی که درحمایت از ادامه کار مکتب افغان ترک از طرف کمیته والدین شاگردان پخش شده آمده است که این گونه اظهارات نقضی صریح و آشکار قوانین افغانستان و مداخله درامور داخلی کشور میباشد ما اولیای شاگردان این اظهارت علی چنار را به شدت ترین وجه تقبیح نموده مراتب آتی را اعلام میداریم.
1- وارد کردن اتهام به رهبری موسسه افغان ترک ، استادان ، اولیایی شاگردان و شاگردان آن مکتب قذف  بوده علی چنار قابل تعقیب عدلی پنداشته شود.فرزانه

پلخمری 28 سنبله باختر
بیش ازشانزده هزارتن در مرکزوولسوالی های ولایت بغلان در کورس های سوادآموزی مصروف آموختن سواد اند.
قادرجمشید آمرسواد اموزی ریاست معارف ولایت بغلان ئر مصاحبه یی با خبرنگارمحلی آژانس باخترگفت، برنامه سواد آموزی درین ولایت دردو بخش فعالیت داردکه یک بخش آن به همکاری مالی دفتر ساحوی یونسکووبخش دگر ان ازطرف وزارت معارف پیش برده میشود.
آمر سواد آموزی افزود، آن بخش های که به همکاری دفتر ساحوی یونسکوپیش برده میشود شامل ولسوالی بغلان مرکزی؛ دوشی؛ خنجان، بنو، تاله وبرفک، خوست وگذر گاه نور می شود.
او افزود، ده هزاروچهارصدوچهل وهفت  سواد آموز در سه و چهل و هفت کورس مصروف فراگیری خواندن ونوشتن اندکه ازجمله هفت هزارونه صدوهشتاد تن از آنها بانوان می باشد وتوسط سه صدوچهل وهشت استاد تدریس میگردند.
آمر سواد آموزی ریاست معارف ولایت بغلان اضافه کرد، درکنار کورسهای که از طرف دفتر ساحوی یونسکو به پیش برده میشود آ مریت سواد آموزی معارف ولایت بغلان درپانزده واحد اداری این ولایت دوصدو پنجاه ویک کورس سواد آموزی را ایجاد کرده که نزدیک به شش هزارزن ومرد مصروف سواد آموزی اند وتوسط یکصدو پنجاه وشش معلم تدریس میشوند. قایم

دایکندی  27 سنبله باختر
نبودمعلمان مسلکی وکمبود  کتب درسی  ازمشکلات شاگردان مکاتب دردایکندی میباشد .
شماری از شاگردان مکاتب و اولیای متعلمان از این ناحیه شاکی اند واز  مقامات مسوول میخواهند تا به خاطر رسیده گی  به این مشکل  هر چه زود تر اقدام نمایند.
ماه گل متعلم صنف  دهم لیسه نسوان بردر غلیغ  ولسوالی میرا مو ر به خبر نگار آژ انس باختر گفت که بیشتر کتاب های درسی اش را از بازار خر یداری  کرده است .
او بیان کرد که بیشتر شاگردان توان خر یداری کتاب های درسی را ندارند.
او گفت که علاقه مندی پسر و دختر دایکندی بیشتر از هر چیز به درس  وتعلیم است و از وزارت معارف خواست تا به کمبود کتب  و معلمان مسلکی برای مکاتب  دایکندی توجه کند.
محمدحسین  پدر یک شاگرد لیسه چرخ میرامور گفت : نبود کتب  درسی و کیفیت  درس در این لیسه رضایت بخش  نیست و مدت یک سال  است که ریاست معارف  دایکندی  توسط  سر پر ست اداره میشود و به معارف آن ولایت هیچ توجه نشده است .
علی شیر معلم متوسطه میش علیا نیز از  مشکلات مکاتب  دایکندی گفت ، مکاتب  ولایت دایکندی  تا حال  دارای تعمیر معیاری نیست وشا گردان در تکیه خانه ها مساجد در روی  زمین و در فضای  باز نامناسب  درس میخوانند.
او گفت که تا حال کتاب برای شاگردان توزیع  نشده است و اکثر شاگردان توان خر یداری کتاب های شان را ندارند و شا گردان دچار مشکل اند.
حسین دادعالمی زاده آمر تعلیمات عمومی و سرپر ست ریاست معارف در مورد گفت که ریاست معارف دایکندی  در تشکیل  خود دو هز ار و پنجصد معلم کمبو د دارد که تا حال  به تقرر  معلمین کسی توجه و اقدام نکرده است .
او گفت نبود  معلم کمبود مواد درسی و تعمیررا از جمله مشکلات عمده ریاست معارف و شاگردان مکاتب این ولایت میباشد .
دراین اواخر یکتعدادکتب از مرکز  به این ریاست انتقال شدکه بعداز طی مراحل اداری برای شا گردان توزیع خواهد شد .
امیر عظیمی آمر لیسه پسران لذیر  در مرکز دایکندی گفت کمبود در تشکیل  تجهیزات و صنف  های لابراتوار ، معلم تر بیت بدنی  کارمندان اداری و کمبود مواد درسی  ازمشکلات مکاتب این ولایت است .
وی گفت که درزمینه پیشنهاد های را به مرکز  ارائه داشتیم که امید است به آن رسیده گی شود . شکریه عظیمی 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL