09 ثور 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

حملات طالبان بر چند پوسته امنیتی در کنر دفع شد

حملات طالبان بر چند پوسته امنیتی در کنر دفع شد

کابل باختر 9 ثور وزارت دفاع ملی میگوید که حمله طالبان...

پیام تسلیت داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه

پیام تسلیت داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه

کابل باختر 9 ثور با ابراز تأسف و تأثر فراوان آگاهی...

پیام تسلیت و همدردی محمداشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان

پیام تسلیت و همدردی محمداشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان

کابل باختر 9 ثور با کمال تاسف اطلاع حاصل نمودیم ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

کابل باختر 22 حوت
به اطلاع عموم داوطلبان امتحان کانکورفارغان صنوف دوازدهم سال 1395 وسال های قبلی لیسه های(عبدالعلی مستغنی، مومنه خاتون، احمدشاه مسعود، نسوان ام البنین، تاجور سلطانه، ملکه ثریا، نسوان پکتیا کوت، شیخ زاید، غازی ادی، مولانا جلال الدین محمد بلخی، نسوان احمد شاه بابامینه، نسوان سیدالناصری، ذکور سیدالشهدا، لامعۀ شهید، شرینو، سواد حیاتی ارزان قیمت، علاؤالدین، عاشقان و عارفان، نسوان مولاناعبدالمجید مصفا، لیسۀ عالی آریانا، محمود طرزی، پوهاند عبدالاحمد جاوید، نسوان سید نور محمد شاه مینه، زرغونه، لیسۀ الفتح، عایشۀ درانی، نسوان ده دانا، جدیدالتأسیس وزیر آباد، فاروق سنگور، چهل دختران، خان عبدالغفارخان، ذکورسیدالناصری، شهید عبدالصبور فرید، شهرک ذکورامیدسبز، سید یوسف علمی نمبر2، رابعۀ بلخی، آمنۀ فدوی، سید نور محمد شاه مینه، استاد مصباح، حضرت شمس المشایخ، ذکور و نسوان شهرک خراسان، نسوان غازی محمد ایوب خان، محجوبۀ هروی، عبدالرحیم غفورزی، گلخانه، هودخیل، نسوان و ذکور فامیلی های ریشخور، ناهید شهید، نسوان آقا علی شمس، موسی شفیق، لیسۀ نسوان و حدت، لیسۀ امید، نسوان نمبر1 کمک به معارف، ذکور افغان ترک، قاری عبدالله، محمد فقیر فیروزی، صفی الله افضلی، غازی عبدالله خان اچکزی، لیسۀ عالی قابلبای، دقیقی بلخی،ذکورونسوان اسماعیل حسن زی، عبدالرحیم شهید و خوشحال خان نمبر1) مربوط ریاست معارف شهرکابل که پروسۀ جمع آوری معلومات بایومتریک آنها تکمیل گردیده باشد، رسانیده می شود که کارت های شمول امتحان کانکورلیسه های فوق، سر از روز (دوشنبه) مؤرخ23/12/1395 درلیسه های مربوطه توزیع می گردد وامتحان کانکوراین لیسه ها به روز(پنجشنبه) مؤرخ26/12/ 1395 درپوهنتون های چهار گانۀ کابل ( پوهـــنتون کابل،پوهـــنــتــون پولــی تخـنیک کابل، پوهـــنتون تعلیم وتربیۀ شــــهید اسـتاد ربانی و پوهــــــنتون طبی کابـــل)
به ساعت 8:00صبح اخذمی گردد،نمبراتاق ومحل برگزاری امتحان کانکور درج کارت داوطلب بوده لطف نموده به وقت وزمان معین آن به پوهنتون های مربوطه مراجعه نمایید.
نــــوت :ازتمام شاملین امتحان کانکورجداً تقاضا می گردد تا درروز امتحان ازآوردن مبائیل ،مخابره ،اسلحۀ، ناریهو جارحه وهرگونه وسیلۀ الکترونیکی درصحن امتحان خود داری نمایند،درصورت دریافت وسایل فوق الذکردر نزد داوطلب، هرچند که ازآن استفاده هم صورت نگرفته باشد، مطابق لایحۀ امتحانات، امتحان وی باطل و داوطلب از صحن امتحان اخراج گردیده به مسؤولین امنیتی معرفی می شود. علاوه برآن ازتمام داوطلبان تقاضا می گرددکه در روز امتحان، اصل تذکرۀ تابعیت، قلم خود کارسیاه ونیزجدول کود رشته را با خود داشته باشند.
امتحان لیسه های متباقی بعداً اعلان خواهد شد. 

کابل باختر 21 حوت
روند توزیع دیپلوم های فارغ تحصیلان موسسات تحصیلات عالی خصوصی امروز توسط وزیر تحصیلات عالی آغاز گردید.
به اساس معلومات ریاست نشرات وزارت تحصیلات عالی به آژانس باختر: درمحفلی که به همین مناسبت درتالار کنفرانس های وزارت تحصیلات عالی با اشتراک هیات رهبری، مشاوران و روسای ادارات مرکزی وزارت تحصیلات عالی برگزار گردید، در آغاز محفل پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیرتحصیلات عالی گفت: "هدف از اقدام عملی توزیع دیپلوم های فارغ تحصیلان موسسات تحصیلات عالی خصوصی، رفع شک وتردید درزمینه چَلُش این دیپلوم ها می باشد که ما با توزیع آن خواستیم عملاً نشان دهیم که هیچ تفاوت میان فارغ پوهنتون های دولتی وخصوصی نزد ما مطرح نمی باشد. "
وزیرتحصیلات عالی افزود: "وزارت تحصیلات عالی با نظارت جدی ازنحوۀ فرایند توزیع دیپلوم زمینه دسترسی تمام فارغان را به اسناد شان فراهم می سازد."
وی گفت: مکانیزمی که برای توزیع دیپلوم درنظرگرفته شده است از حضورفارغ تحصیلان خیالی ومحصلان خیالی جلوگیری می کند.
موصوف در زمینه بر اسناد حقوقی، اساس شمولیت، جدول نتایج سمستروار، کتاب فراغت و دیتابس اشاره کرد.
همچنان شفیع الله نعیمی رئیس اتحادیه موسسات تحصیلات عالی خصوصی، با تقدیرو تشکرازوزارت تحصیلات عالی، توزیع دیپلوم فارغ تحصیلان موسسات خصوصی توسط شخص پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی را یک اقدام نیک وقابل ستایش خوانده وعده داد که اتحادیه متذکره دوشا دوش وزارت تحصیلات عالی  درمهارسازی چالش های موجود همکار و یاور باشد".
بعداً پوهندوی امیرمحمد کاموال رئیس موسسات تحصیلات عالی خصوصی درزمینه ایراد سخن نموده گفت: به تعهدی که  درسال پیش کرده بودیم جامه عمل پوشاندیم واینک بعد ازتدقیق وتشخیص سوانح وجدول شمولیت وفراغت محصلان موسسات تحصیلات عالی خصوصی، روند توزیع دیپلوم ها را آغاز کردیم.
همینگونه عبدالرووف انعامی، وکیل مردم درشورای ملی با اظهارقدردانی ازآغازروند توزیع دیپلوم های فارغان موسسات تحصیلات عالی خصوصی توسط وزارت تحصیلات عالی گفت:  رفع نیاز مستلزم علم ودانش است بدون علم ومهارت لازم به درستی نمی توان عرضه خدمات کرد.
عبدالرووف انعامی همچنان با اشاره به کانکور سال پار وآغاز کانکور امسال شفافیت دراین زمینه را ستود وگفت، امید می رود  که شفافیت در این زمینه هم چنان پا برجا بماند.

ایبک باختر 21 حوت
موسسه ای اچ اچ کشور  ترکیه پول مصارف مکتب هشتادوهشت کودک یتیم  از پسر ودختر ولایت سمنگان را الی ختم  دوره تحصیلی شان به عهده گرفته است.
عبدالباسط محمود یکتن از مسوولان بنیاد فرهنگی هدف که مسوولیت تطبیق این برنامه را در زون شمال وشمالشرق به عهده دارد، به آژانس باختر گفت: موسسه ای ، اچ ، اچ یا موسسه کمک های بشر دوستانه برای انسان های بی بضاعت، مصارف پول شاگردان مکاتب را که توانایی اقتصادی ندارد الی ختم دوره تحصیل شان می پردازد.
گفته می شود آنان این تعداد کودک را بنابر عوامل مختلف که پدر هایشان فوت کرده و یتیم اند به همکاری مسوولان ریاست کار و امور اجتماعی شهدا ومعلولین در اوایل سالروان در ایبک مرکز سمنگان سروی وشناسایی نموده بودند که بر علاوه دوره تحصیل در لیسه ها ، پوهنتون و ماستری نیز آنان را تحت پوشش وحمایت مالی قرار میدهد.
این برنامه درحال حاضر در هجده ولایات کشور ادامه دارد که از طریق این برنامه تا اکنون حدود یک میلیون ونهصد هزار افغانی را برای هشتادوهشت طفل برای هر طفل یا شاگرد دوازده هزار وهفتاد افغانی می رسد و قسط دوم آن برای هر شاگرد نه هزار یکصد افغانی است که دیروز به شاگردان مذکور توزیع گردید.
منبع افزود، درسال 2017 در ایبک مرکز سمنگان پنجاه شاگرد دیگر سروی و شناسایی شد و شامل این برنامه شده تا در سالهای آینده شامل مکتب گردیده و تحت پوشش قرار گیرند.
اکرام الدین برفکی رئیس امور کارواجتماعی شهدا ومعلولین سمنگان حین توزیع کمک های نقدی از مساعدت پولی وهمکاری این نهاد خیریه اظهار قدردانی نمود و گفت: خداوند برای کسانی که کودکان یتیم و بی بضاعت را دستگیری نموده به آنان کمک می کند و سعادت دارین برای او نصیب می گرداند.
حامد یازده ساله متعلم لیسه قریه سرقد که دو سال قبل پدرش را که در صفوف پولیس وظیفه داشت از دست داده گفت، از طریق این موسسه سال گذشته دوازده هزار افغانی و اکنون نه هزار افغانی برایم کمک شده واین پول میتواند مصارف مکتب من و خواهرم را در یکسال کفایت کند.

کابل باختر 19 حوت
نخستین دور آزمون سراسری کانکور سال 1395 بر1396 کشور امروز از ولایت کابل آغاز شد.
به اساس معلومات ریاست نشرات وزارت تحصیلات عالی به آژانس باختر، پوهنوال داکتر فریده مومند وزیر تحصیلات عالی   قبل از آغاز امتحانات به خبرنگاران گفت،  با وجودیکه امتحان سال گذشته با شفافیت کامل اخذ گردید، ولی در جریان امتحان یک سلسله آسیب پذیری ها موجود بود که با تجارب سال قبل توانستیم سیستم بایومتریک را در فرایند کانکور تطبیق و امکانات حد اقل تقلب و جعل را که متصور بود، مسدود نماییم.
موصوف اضافه کرد همچنان با تغییر فصل کانکور قادر شدیم تا از یک سو نصاب درسی مکاتب سرد سیر کشور تکمیل گردد و از جانب دیگر سیستم تحصیلی با سیستم های درسی کشور های خارجی هماهنگ شود.
وزیر تحصیلات عالی گفت که امسال به شمول انستیتوت صحی پوهاند غضنفر 62 هزارو 562 تن در نهاد های تحصیلات عالی دولتی جذب خواهند شد. به گفته وی آزمون شمول به موسسات نیمه عالی که مربوط وزارت معارف می شود امسال از جانب خود آن وزارت برگزار خواهد شد.
همچنان پوهنوال مومند علاوه کرد بعد از اعلان نتایج کانکور در تفاهم با اتحادیه نهاد های تحصیلات عالی خصوصی جذب یکتعداد دیگر با شرایط رایگان و یا با تخفیف های معین درنظر گرفته خواهد شد.
وی از تمام داوطلبان کانکور خواست تا مطابق به آمادگی ها و شرایط بود و باش شان رشته های مورد نظر خویش را انتخاب نمایند چون تبدیلی قطعاً وجود ندارد.
به گفته مسوولان در مجموع 43 هزار تن در ولایت کابل ثبت نام نموده اند که در چهار دور امتحان شان اخذ خواهد شد.دور نخست این امتحان که از ولایت کابل آغاز شد به شمول 2612  تن دختر 8763 تن اشتراک داشتند.
همچنان جاوید رسولی رئیس عمومی امتحانات کانکور وزارت تحصیلات عالی در مورد فرایند اخذ کانکور معلومات داد و گفت در سال های گذشته در بخش نقل الکترونیکی با مشکل مواجه بودیم که با ریفورم جدید توانستیم از طریق چاپ کتابچه های سوالات جداگانه جلو آن را بگیریم .
وی گفت مشکل جدی دیگری که با آن مواجه بودیم، شماری از افراد با استفاده از جعل اسناد فراغت و تذکره به جای افراد دیگر وارد آزمون می شدند که با تدابیر معین در سال گذشته حدود یک هزار تن دستگیر و به نهاد های امنیتی  و قضایی معرفی شدند.
به گفته رئیس امتحانات کانکور با تطبیق سیستم بایومتریک جلو چنین موارد بصورت کامل گرفته شده است.
قابل ذکر است، به اساس تقویم از قبل تعیین شده آزمون سایر ولایت کشور یکی پی دیگر برگزارخواهد شد.
قرار است این امتحانات تا ماه سرطان سال 1396 ادامه یابد و در اوایل ماه اسد نتایج آن اعلان می شود و دروس محصلان جدیدالشمول در 15 اسد آغاز خواهد شد.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL