23 میزان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

مشاور امنیت ملی: حمایت از آزادی بیان و حفاظت از شهروندان وظیفه ماست

مشاور امنیت ملی: حمایت از آزادی بیان و حفاظت از شهروندان وظیفه ماست

کابل/ ۲۳ میزان/ باختر داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی امروز...

سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به پرسش های سناتوران پاسخ داد

سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به پرسش های سناتوران پاسخ داد

کابل ۲۳ میزان باختر جلسه مشرانوجرگه امروزبه ریاست فضل هادی مسلم...

جلسه شورای عالی رسانه ها برگزارشد

جلسه شورای عالی رسانه ها برگزارشد

کابل ۲۳ میزان باختر جلسه شورای عالی رسانه ها امروز به...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

کابل باختر25 سنبله
پوهاند دکتور خليل احمد بهسود وال رییس پوهنتون ننگرهار، ستدیوی ثبت مضامین کورس های آنلاین پوهنتون ننگرها را افتتاح کرد .
به گزارش آژانس باختر، دراین ستدیو، مضامین پوهنتون به شکل الکترونیک ( برقی ) ثبت می شود و ازطریق انترنت به دسترس محصلان پوهنتون ننگرهار و سایرمحصلان  پوهنتون های کشور گذاشته می شود.
این ستدیو با وسایل عصری ثبت مجهز است و به مصرف نزدیک به یک میلیون افغانی ، از بودجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی ایجاد شده است .
درمراسم افتتاح این ستدیو رییس پوهنتون ننگرهار گفت که با ایجاد این استدیو نه تنها محصلان پوهنتون ننگرهار بلکه محصلان تمام پوهنتون های کشوراز داشته های آن مستفید خواهند شد .
وی افزود که به اساس هدایت رهبری وزارت تحصیلات عالی، درنخست مضامین ثقافت اسلامی به همکاری استادان پوهنځی شرعیات ثبت می شود و ازطریق انترنت به دسترس محصلان پوهنتون ها گذشته خواهد شد . احمدضیا احمدی

کابل باختر 25 سنبله
برای اولین بار کارزار جمع آوری کتاب به هدف غنامند کردن کتاب خانه های عامه امروز به اهتمام رییس جامعه مدنی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و کتابخانه های عامه درکابل آغازشد.
این کارزار از 25 سنبله تا هشت میزان سالروان درمرکز و ولایت های کشور ادامه پیدامی کند .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، درمراسم آغازاین کارزار که درکتابخانه های عامه درکابل برگزارشد، ابتدا حمیدالله شهرانی رییس عمومی کتابخانه های عامه صحبت کرد وگفت که این کار زار به هدف تقویه وغنامند کردن کتابخانه های کشور راه انداخته شده است .
او از آنانی که توانایی خرید کتاب را دارند خواست که باخریداری یک یا چند جلد کتاب، کتابخانه های کشور را کمک کنند .
او از شهروندان کشورنیز خواست که برای تقویت  فرهنگ کتابخوانی، کتابخانه ها را کمک کنند و کتاب های را که دراختیاردارند ازین طریق به استفاده همگان قراردهند.
به همین ترتیب داکترحفیظ فیاض رییس جامعه مدنی اداره امورصحبت کرد وگفت که این کارزار به ادامه برنامه جمع آوری کمک به آسیب دیدگان و برگزاری روزملی بیرق با مشارکت عام و تام مردم راه انداخته شده است .
به گفته وی این کارزار درتمام ولایت های کشورعملی می شود تا با مشارکت موثرمردم درمدت زمانی که تعیین شده است صدها هزارکتاب جمع آوری شود . درعصرحاضرتکنالوژی معلوماتی همه فرصت ها را آماده کرده است هنوزهم کتابخانه ها به عنوان مرجع قابل دسترسی برای پژوهشگران، محققان نویسندگان محصلان و معلمان است به هراندازه یی که این نهاد ها تقویت شود به همان اندازه نیازمندان فرصت استفاده بهتررا دراین مراکزپیدامی کنند.
سید جعفرراستین رییس نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ به نقش رسانه ها درتشویق مردم برای کمک به کتابخانه ها تماس گرفت و گفت که با تشویق مردم کتاب های که درمنازل شهروندان  وادارات قراردارد به کتابخانه ها راه بازمی کنند و به خدمت کسانی قرارمی گیرند که توانایی خرید کتاب را ندارند .
همین اکنون درسراسرکشور 96 کتابخانه عامه وجود دارد که ازجمله 12 کتابخانه درمرکزفعال است . فهیم

کابل باختر25 سنبله
محصلان پوهنتون های دولتی کابل در هماهنگی با وزارت تحصیلات عالی ، از هفتۀ شهید  و سالروز شهادت قهرمان ملی احمدشاه مسعود، گرامی‌داشت کردند.
به گزارش آژانس باختر: درنشستی که به این مناسبت برگزار شد، پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی سرپرست و زارت تحصیلات عالی، با تحلیلی ،  ابعاد آرمان های شهدا، آزادی، پیشرفت وترقی افغانستان را مدیون فداکاری های شهدا عنوان کرد و گفت: " بدون تردید رهبری خردمندانه ومبارزات شجاعانۀ آنانی که در راه خدا و وطن جان های شان را از دست داده اند، تأثیر به سزایی در بیداری ملت غیور افغانستان و در راه رشد و ترقی این کشور به جا گذاشته است."
سرپرست وزارت تحصیلات عالی هفتۀ شهدا را فرصتی برای تجدید درک وفهم آرمان های شهدا عنوان کرد و استفاده از این فرصت را درتحکیم وحدت ملی، وفاق اجتماعی وهمبستگی تمام عناصری که برای ایجاد یک ادارۀ نیرومند و کارا و انتقال آن به نسل های بعدی تعهد ملی ومیهنی دارند، مهم و اثر بخش خواند . شماری دیگری از سخنرانان نیز در باره اهمیت هفته شهید صحبت کردند.
در این محفل ٬هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی، روسای پوهنتون های مرکز، سید علی کاظمی نماینده مردم درشورای ملی، احمد ولی مسعود برادر شهید احمدشاه مسعود وتعدادی از استادان، محصلان و کارمندان وزارت تحصیلات عالی حضورداشتند. احمدضیا احمدی

میمنه  باختر  25 سنبله
کارساخت تعمیر لیسه نسوان افغان کوت در فاریاب دیروز آغاز شد .
محمد شعیب نوری معاون و سرپرست معارف فاریاب به آژانس باختر گفت که این تعمیر در ناحیه پنجم شهر میمنه درسه طبقه به گونه پخته و اساسی به هزینه هفتادوهفت میلیون و پنجصد هزار افغانی به کمک مالی کشور شاهی ناروی در مدت هژده ماه کاری اعمار می شود .
نوری افزود که در این تعمیر چهل  ودو صنف درسی ، شش اتاق اداری ،دیوار احاطه ، سیستم آبرسانی ،و کانالیزاسیون درنظر گرفته شده است و تهیه هفتصد و شصت پایه میز وچوکی برای شاگردان نیز مشمول هزینه مذکور است . لیلما

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL