30 جدی 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

 پوهاند محمد رسول باوری برتسریع روند کارانتقال آثارتاریخی مس عینک ، تاکید کرد

پوهاند محمد رسول باوری برتسریع روند کارانتقال آثارتاریخی مس عینک ، تاکید کرد

کابل باختر/30/ جدی به ریاست پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت...

جلسۀ اختصاصی شورای عالی اقتصاد به ریاست رئیس جمهور غنی برگزار گردید

جلسۀ اختصاصی شورای عالی اقتصاد به ریاست رئیس جمهور غنی برگزار گردید

کابل باختر 30 جدی جلسۀ اختصاصی شورای عالی اقتصاد به ریاست...

آزاد سازی ۶۷ زندانی از دو زندان طالبان درهلمند

کابل باختر 30 جدی ۶۷ تن از منسوبان اردوی ملی و...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

پل علم 4 قوس باختر
موسسه یونیسف به ارزش یکصد و چهارده هزار دالر امریکایی به مکاتب ولایت لوگر دیروز خیمه کمک کرد.
شاهپور عرب سخنگوی معارف لوگر به آژانس باختر گفت که موسسه یونیسف یا حمایت از کودکان شصت و هفت خیمه مجهز را به ارزش یکصد و چهارده هزار دالر امریکایی به مکاتب ولایت لوگر مساعدت کرد و هر خیمه گنجایش سی تا شصت شاگرد را دارا میباشد.
سخنگوی ریاست معارف لوگر افزود که در حال حاضر تعدادی از شاگردان نظر به نبود جای مناسب در زیر خیمه ها مصروف فراگیری تعلیم و تربیه می باشند.
پیش از این نیز اداره یونیسف هشتاد خیمه با مکاتب لوگر مساعدت نموده بود.  احمد نعیم (دوستی)

شهر سرپل اول قوس:
برای سه صد و یک معلم در شهر سر پل دیروز نمرات رهایشی توزیع شد.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر ، ظاهر وحدت والی سرپل در مراسم توزیع این نمرات از معلمان خواست تا برای آبادی شهرک معلمان به طور مشترک و هما هنگ به کار آغاز کنند.
به گفته مسوولان ریاست معارف سرپل، تنها در مرکز این ولایت نهصد معلم مصروف تعلیم و آموزش شاگردان مکاتب اند .
محمد محسن رییس هیئت اعزامی وزارت معارف گفت که نمرات توزیع شده در مقایسه با شمار زیاد معلمان در این ولایت کافی نیست.
از سوی دیگر ، عبد الغفور سر پلی رییس معارف سرپل گفت که روند توزیع نمرات رها یشی برای معلمان در ولسوالی های آن ولایت نیز به زودی آغاز می گردد. خالقیار

کابل باختر30 عقرب
کارگاه مشورتی و انکشاف پلان استرتیژیک کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو امروزدرتالار خانه معلم وزارت معارف برگزارشد.
به گزارش آژانس باختر: این کارگاه مشورتی ازطرف کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو وزارت معارف راه اندازی شده و در رابطه به طرح های وزارت های همکار با کمیسیون مذکور به خاطرغنی سازی پلان استراتیژیک سه ساله ، بحث شد.
دراین کارگاه داکترسردارمحمد رحیمی معین سواد آموزی وزارت معارف ازکارکرد ها و فعالیت های کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو به قدردانی یاد کرده و ازهمکاری بیشترمعینیت سواد آموزی با آن کمیسیون اطمینان داد.
همینگونه محمد شاکر حبیب یار سکرترجنرال کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو، دررابطه به کار کرد های آن کمیسیون معلومات داده و درمورد دستاورد ها و چالش های فرا راه فعالیت های کمیسیون اشاره کرد.
اوهمچنان ازوزارت خانه های همکار تقاضا کرد که دربرطرف کردن چالش های فرا راه فعالیت های کمیسیون ، همگام و هم صدا باشند.
حبیب یار ازتوجه رهبری وزارت معارف وبه خصوص معینیت سواد آموزی ، به قدرانی یاد کرد. احمدضیا احمدی

کابل باختر 29 عقرب
برای هشتاد تن از محصلان انستیتوت حسابداری و  اداره وتجارت امروز تصدیق نامه ها تفویض گردید.
این دانش آموزان مدت دوماه  را در ریاست های مختلف وزارت اطلاعات وفرهنگ سپری کردند و به شیوه کاری ریاست ها آَشنا شدند.
به گزارش آژانس باختر، درمحفل که این مناسبت برگزارشد، پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین امورمالی و داری و گرځندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ صحبت کرد و گفت که نقش جوانان دریک افغانستان با ثبات وباامنیت دارای صلح سراسری با اهمیت است.
اوهمچنان گفت که دوره کار آموزی نهایت محدود بود ، ممکن فرصت برای جذب شماری از کارآموزان ازطریق رقابت آزاد دراین وزارت فراهم گردد.
سپس عبدالجبار قیومی یکتن از استادان انستیتوت درصحبت از رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ وادارات مربوط آن اظهارسپاس کردوگفت که این محصلان به خاطرانجام کارهای عملی به این وزارت فرستاده شدند وهمه ریاست ها با اخلاص به آنها همکاری کردند.
درپایان تصدیق نامه های وزارت اطلاعات وفرهنگ به هشتاد تن از کارآموزان داده شد. علم

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL