05 حمل 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

زخم برداشتن چهارکودک درماین گذاری طالبان

زخم برداشتن چهارکودک درماین گذاری طالبان

شهرلشکرگاه 5 حمل باختر چهارکودک درنتیجه انفجارماین درولایت هلمند زخم برداشتند. این...

برگزاری یک گفتمان جوانان افغانستان درمورد فساد اداری

برگزاری یک گفتمان جوانان افغانستان درمورد فساد اداری

شهرهرات 5 حمل باختر بزرگترین گفتمان ملی جوانان افغانستان در مورد...

ادامه راکت پراگنی های نظامیان پاکستانی بربخش هایی ازشرق افغانستان

ادامه راکت پراگنی های نظامیان پاکستانی بربخش هایی ازشرق افغانستان

شهراسعد آباد 5 حمل باختر حمله های راکتی و توپ خانه...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

کابل، 3 دلو باختر
مراکز تضمین کیفیت در پوهنتون های کابل، طبی کابل و پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی، ایجاد و از سوی وزیر تحصیلات عالی افتتاح شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت تحصیلات عالی به آژانس باختر، پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی، حین افتتاح این مراکز گفت، هدف از ایجاد این مراکز بازنگری کیفیت پوهنتون ها و گنجانیدن آن در برنامه های انکشافی یا و استراتیژیک پوهنتون های مربوطه می باشد.
موصوف اضافه کرد کار در راستای ارتقای کیفیت درسی، یک روند دوامدار و مستمر بوده که به همکاری و تلاش همه جانبه ضرورت دارد.
به گفتۀ وی مراکز تضمین کیفیت در امر تنظیم پلان گذاری و ارزیابی خودی و ایجاد یک روند دوامدار بهبود کیفیت تدریس و آموزش در پوهنتون ها همکاری خواهد کرد.
قابل ذکر است این مراکز به کمک مالی برنامه انکشاف تحصیلات عالی ( HEDP) ایجاد گردیده است.
به گفته مسوولان، مرکز تضمین کیفیت پوهنتون قندهار آماده بهره برداری بوده و قرار است چنین مراکز در آینده نزدیک در پوهنتون های البیرونی، بلخ، هرات، شیخ زاید و ننگرهار نیز به کمک مالی برنامه یاد شده ایجاد گردد.

بغلان باختر2 دلو
ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت بغلان درهمکاری با مدیریت جوانان آن ریاست با چهار نهاد تحصیلی خصوصی تفاهمنامۀ را امضا کرد.
محمد پیوند امین مدیر عمومی جوانان ریاست اطلاعات وفرهنگ بغلان هدف از عقد تفاهمنامه با چهار نهاد تحصیلی خصوصی و ایجاد کورس های آموزشی را بلند بردن سطح دانش جوانان واز جانبی  کمک به خانواده های بی بضاعت عنوان نموده خاطر نشان ساخت، برعلاوه ایجاد کورس های آموزشی که دربرگیرنده 280 تن از شاگردان اعم از دختر وپسر اند، 180 تن از جوانان دیگر اعم از دختر وپسر با 50 درصد تخفیف درمراکز آموزشی اندیشه، تندر، افغان، السکا، واپل جذب ومعرفی شده اند.
وی علاوه کرد که 25 درصد این دانش آموزان را دختران تشکیل میدهد ودرده تایم درسی دربخشهای لسان انگلیسی، کمپیوتر، ریاضی وعلوم دینی مصروف آموزش بوده که امور درسی این دانش آموزان رایگان وتوسط استادان رضا کار پیشبرده میشود.
مدیر عمومی جوانان ریاست اطلاعات وفرهنگ بغلان با آنکه تعداد نهاد های فعال جوانان را درآن ولایت 32 نهاد وانمود ساخت تاکید کرد که مدیریت جوانان به منظور ترویج وزنده نگهداشتن فرهنگ حشر، کار های حشر را درهمکاری با جوانان غرض پاککاری شهر ازکثافات، نهال شانی و اهدای خون به مجروحان را عملی کرده است.

کابل باختر 29 جدی
به منظور ارزیابی و جستجوی راهکار های تقویه مجلات علمی نهاد های تحصیلات عالی کشور، دیروز کارگاه آموزشی در وزارت تحصیلات عالی برگزار شد.
به گزارش آژانس باختر، در این کارگاه که به اشتراک سرپرست برنامه حمایت از پوهنتون ها، معاون علمی پوهنتون های مرکز و اعضای بورد مجلات علمی پوهنتون های مرکز و ولایات در دفتر USAID، برگزار شده بود، پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی گفت، چاپ نشریه های علمی یک گام بسا ارزنده و موثر در راستای ارتقای کیفی پوهنتون ها و ترویج فعالیت های علمی نهاد های تحصیلات عالی به شمار میرود.
وی اضافه کرد، اساس ارتقای علمی استادان منوط به تحقیق و سروی های علمی و نگارش مقالات و آثاری است که بتواند نتایج مطلوبی را برای تولید علم در جامعه اکادمیک ببار آرد.
پوهنوال مومند علاوه کرد وزارت تحصیلات عالی با توجه به این امر ضروری، اقدامات جدیدی را برای بهتر شدن نشریه های علمی از لحاظ کیفی و محتوایی روی دست گرفته است.
بعداً لورینس گولدمن سرپرست برنامه حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری در رابطه به فعالیت ها و کمک آن دفتر معلومات داده ضمن موثر خواندن این کارگاه گفت، تحقیقات اولیه، تمرکز، جدید بودن و کیفیت در نشر یک ژورنال آکادمیک چهار نکته اساسی برای بهبود استراتیژی های کیفیت دوامدار در تحصیلات عالی افغانستان بسیار مهم  می باشد.
همچنان پوهاند محمد عثمان بابری مشارو وزارت تحصیلات عالی پرزنتیشن را در رابطه به وضعیت فعلی مجلات علمی ارائه نموده گفت، در حال حاضر 37 عنوان مجلات علمی دولتی، 3 عنوان در نهاد های تحصیلی خصوصی و 15 عنوان دیگر هم بشکل غیر رسمی در نهاد های کشور چاپ می شوند.

کابل باختر 29 جدی
ارزیابی خودی، ازپوهنتون های دولتی وموسسات تحصیلات عالی خصوصی، به خاطر بهبود کیفیت وآموزشی مبتنی برهدف، شاگرد محوری وعرضه خدمات استاندارد یک برنامه اصلاحی است که باید پیگیری شود.
به گزارش آژانس باختر، این مطلب را پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیرتحصیلات عالی، درمحفل افتتاحیه  دوره آزمایشی ارزیابی خودی، دروزارت تحصیلات عالی ابراز نمود.
وزیرتحصیلات عالی،  ارزیابی خودی در نهادهای تحصیلات عالی را یک نیازمبرم جهت معیاری سازی این نهاد ها تلقی کرده وگفت :" آموزش مبتنی برهدف، بهبود کیفیت واعتبار دهی به موسسات تحصیلات عالی دولتی وخصوصی، شاگرد محوری وعرضه خدمات استاندارد دراین نهاد ها یکی از برنامه های اصلاحی  است که توسط بورد تضمین کیفیت واعتبار دهی پیگری می شود".  دوکتور فریده مومند افزود: این برنامه درسطح نهاد های  دولتی وخصوصی به هدف اصلاح اموزش عالی وبهترشدن وضعیت علمی، هم زمان نهادینه خواهد شد وتا ماه اسد امسال، سایر نهاد های علمی را  دربرخواهد گرفت.
همچنان پوهندوی دوکتور سید شیرشاه سادات سرپرست ریاست تضمین کیفیت واعتبار دهی  گشایش این برنامه را یک گام نیک در راستای معیاری سازی نهادهای تحصیلی درکشور تلقی کرده وگفت: برنامه آزمایشی ارزیابی خودی  از چهارپوهنتون دولتی وچهار خصوصی آغاز شده وتا ماه های بعدی به تدریج همه نهادهای علمی را شامل می شود. اوگفت قراراست یک بورد  از سوی ریاست تضمین کیفیت واعتباردهی جهت ارزیابی خودی وبازنگری از چهار پوهنتون دولتی، کابل، پولی تخنیک، بلخ و قندهار وهمچنان پوهنتون های خصوصی شامل پوهنتون امریکای افغانستان، خاتم النبیین، کاردان وکاتب آغاز شود وبه همین ترتیب سایر پوهنتون هارا در آینده تحت پوشش قراردهد.
این برنامه از سوی بانک جهانی و برنامه نیروی بشری یوسایدی (USWDP) حمایت تخنیکی می شود.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL