08 سرطان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

کابل 20حمل باختر
کمیته قوانین کابینه بعد از ظهر امروز به ریاست قاتونپوه سرور دانش معاون رییس جمهور و رییس آن کمیته برگزار و درمورد مقرره تنظیم بورس های تحصیلی ملکی و طرح تعدیل جزء 9 ماده چهلم قانون گمرکات تصامیم لازم اتخاذ گردید.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باخترخبرداد، معاون رییس جمهور، اصلاح  و بازنگری در مقرره تنظیم بورس های ملکی را به منظور تأمین عدالت  وشفافیت  در توزیع بورسیه های تحصیلی یک ضرورت مبرم عنوان کرده و تأکید نمود که وزارت خانه ها و ادارات دولتی مکلف اند که در توزیع بورس های تحصیلی  معیار های علمی و قانونی را جدا رعایت کنند تا همۀ واجدین شرایط، به صورت عادلانه از فرصت بورس های تحصیلی مستفید گردند. 
پس از بررسی و ارائه نظرات کارشناسی اعضای جلسه کمیته قوانین، سرانجام مقرره تنظیم بورس های تحصیلی ملکی مورد تأیید قرار گرفته و فیصله شد که وزارت عدلیه پس از تنظیم اصلاحات پیشنهادی،  این طرح را جهت طی مراحل قانونی به کابینه ارائه کند.
مقرره تنظیم بورس های  تحصیلی ملکی    در6 فصل و 35 ماده ترتیب و تنظیم شده است.
همچنین در این جلسه طرح تعدیل جزء 9 ماده چهلم قانون گمرکات  نیز بررسی شد که پس از ارائه نظریات اعضای کمیته، تأیید گردید.

کابل باختر 20 حمل
با حضوراحمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، امروز کنفرانس اصلاحات در نظام تحصیلات عالی کشور برگزار شد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی نماینده فوق العاده رییس جمهور به آژانس باختر، دراین کنفرانس به حضور داشت داکتر فریده مومند وزیر تحصیلات عالی، نماینده گان وزارت خانه ها و ادارات دولتی، استادان، دانشمندان، روسای پوهنتون های دولتی و خصوصی و شماری از محصلان از سوی دفتر نماینده فوق العاده رییس جمهور برگزار شد.
در آغاز این کنفرانس آثارالحق حکیمی مشاور فرهنگی و مطبوعاتی نماینده فوق العاده رییس جمهور، بخشی از فعالیت های دفتر نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتدای خوب را توضیح داده گفت که این دفتر از زمان ایجاد به این طرف توانسته است در رابطه به اصلاحات و تعمیم حکومتداری دستاورد های خوب داشته باشد.
احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رییس جمهور درصحبتی گفت که اساس و بنیاد تحولات اجتماعی وابسته به داشتن نهاد های تحصیلی و تحقیقی می‌باشد و در کشور های دیگر تجربه نشان داده است که نهاد های تحصیلی می‌تواند عامل تغییر در یک جامعه بوده و افراد روشن فکر را در جامعه تقدیم نماید.
نماینده فوق العاده رییس جمهور، بر قرار کردن رابطه میان حکومت و جوانان و نهادهای مدنی را با اهمیت بر شمرده افزود که تا زمانی که این تغییرات فرهنگی ملموس در جامعه ایجاد نشود مشکل است که شاهد رشد و انکشاف جامعه افغانستان باشیم.
احمد ضیا مسعود همچنان افزود اگر نیازمندی جامعه بیشتر باشد و نهاد های علمی توانایی رفع آنرا نداشته باشد، مشکل است تا روند تکامل و تحول شکل بگیرد که پیشرفت کشور های دیگر وابسته به اصلاحات متواتر در نهاد های علمی شان می باشد.
نماینده فوق العادة رئیس جمهور هدف از برگزاری این کنفرانس را اصلاحات در ابعاد مختلف تحصیلات عالی به منظور ارائه خدمات متناسب به نیازهای جامعه دانسته، تأکید کرد که باید به مشکلات موجود در تحصیلات عالی از جمله، نصاب درسی ضعیف و کهنه، نبود پژوهش و تحقیق در کار استادان و محصلاان، عدم تقویت ارتقای ظرفیت استادان، نبود مرکز ترجمه و عدم توجه اساسی به تحصیلات عالی خصوصی، توجه شده و برای رفع آن برنامۀ موثر روی دست گرفته شود.
نماینده فوق العاده رییس جمهور گفت که تمام این مشکلات زمانی حل شدنی است که توجه به تحصیلات عالی، به عنوان یک بخش حیاتی بیشتر شود و ذهنیت دانش پذیری در جامعه به عنوان یک تغییر فرهنگی و یک نسل، رو نما شود.
همچنان احمد ضیا مسعود گفت که تداوم جنگ، نا امنی، فرهنگ عقب مانده  و سنتی سبب بی ثباتی سیاسی شده است و ما تنها با آگاهی علمی و تحصیلات می‌توانیم با این مشکلات فایق آییم.
در این کنفرانس فریده مومند وزیر تحصیلات عالی کشور در صحبتی از اصلاحات در نظام تحصیلات عالی کشور خبرده داده گفت که این وزارت تلاش دارد تا اصلاحات را در نظام تحصیلات عالی کشور، مطابق به نیازمندی های جوانان و محصلان به وجود بیارود.
نثار احمد حارس رییس کمیسیون رفاه عامه مجلس بزرگان برگزاری این کنفرانس را گامی بسوی اصلاحات در نظام تحصیلی کشور عنوان کرده گفت که با وجود مشکلات در نظام تحصیلات کشور امیدوار به تغییر و اصلاحات بنیادین در این بخش هستیم.
در بخش دوم برنامه که شامل بحث تخصصی دانشی بود، رحمت الله بیژنپور مشارو نماینده فوق العاده رییس جمهور، در مورد رسیدن به اصلاحات و حکومتداری خوب بر مبنای تقویت نظام تحصیلات عالی کشور، داکتر بلاغت در مورد نیاز به تعدیلات قوانین مربوط به تحصیلات عالی، لیلما شریفی در مورد ضرورت ایجاد رشته های مورد نیاز جامعه، دکتور شفیع نعیمی در مورد چالش‌ها و راه حل ها برای بخش تحصیلات عالی کشور و پوهاند محمد حسن رشیق در مورد دیدگاه های اصلاحی و راهبردی در رابطه به تحصیلات عالی در پنج سال آینده صحبت نمودند.

پوهنتون پولی تخنیک کابل درسال 1396 برای کادر علمی پوهنځی ساختمانی ، دیپارتمنت هندسه ترسیمی و رسم تخنیک ، دردو بست به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد.
متقاضیان واجد شرایط از تاریخ نشراین اطلاعیه الی بیستم ماه ثور سالروان ، درخواست های خویش را ازطریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل کرده و با ترانسکریپت نمرات و تذکره تابعیت خویش به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.

کابل باختر 16 حمل
برای 64 تن ازانجنیران بعد از تکمیل برنامه ماستری سند فراغت داده شد.
این محصلان در بخش دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی , دیپارتمنت هیدرولیک و ساختمان های هایدرو تخنیکی و دیپارتمنت انجنیری و انکشاف معادن فارغ شده اند.
به اساس معلومات ریاست نشرات وزارت تحصیلات عالی به آژانس باختر، محفلی که به این مناسبت ترتیب یافته بود ، هیئت رهبری پوهنتون پولیتخنیک این موفقیت را برای انجنیران , استادان, وزارت تحصیلات عالی و مردم افعانستان تبریک گفتند.
خبرحاکیست رهبری پوهنتون مصمم است تا در سایر رشته ها نیز برنامه های آموزشی ماستری را مهیا سازد.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL