28 دلو 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

کابل باختر16 دلو
کار ساختمان یک مکتب درولایت خوست دیروز از طرف برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات ،  آغازشد.
به اساس معلومات اداره اطلاعات عامه برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات به آژانس باختر، این ساختمان به هزینۀ 3 میلیون و 700 هزار افغانی برای مکتب قریه خواجه محمد ولسوالی گربزولایت خوست ، ساخته می شود.
درساختمان این مکتب صنف های درسی ، اتاق های اداری ، چاه آب آشامیدنی و سایر ملحقات ضروری درنظرگرفته شده است و دریک وقت گنجایش 300 شاگرد را خواهد داشت. احمدضیا احمدی 

کابل باختر16 دلو
کار ساختمان یک مکتب درولایت خوست دیروز از طرف برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات ،  آغازشد.
به اساس معلومات اداره اطلاعات عامه برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات به آژانس باختر، این ساختمان به هزینۀ 3 میلیون و 700 هزار افغانی برای مکتب قریه خواجه محمد ولسوالی گربزولایت خوست ، ساخته می شود.
درساختمان این مکتب صنف های درسی ، اتاق های اداری ، چاه آب آشامیدنی و سایر ملحقات ضروری درنظرگرفته شده است و دریک وقت گنجایش 300 شاگرد را خواهد داشت. احمدضیا احمدی 

کابل باختر15 دلو
به هزینه 28 میلیون و 700 هزار افغانی چهارساختمان مکتب ازسوی برنامه ملی میثاق شهروندی ، درولایت خوست ساخته می شود .
به اساس معلومات اداره اطلاعات عامه برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات به آژانس باختر، سنگ تهداب این ساختمان ها دیروز درولسوالی های ځاځی میدان و صبری ولایت خوست گذاشته شد .
درساختمان های این مکاتب صنوف درسی ، اتاق های اداری، چاه آب آشامیدنی و سایر ملحقات ضروری درنظرگرفته شده است .
قابل یاد آوریست که به اساس توجه ویژه محمد اشرف غنی  رئیس جمهور کشور،  به منظور معیاری سازی سیستم تعلیم وتربیه و ایجاد ماحول سالم برای تدریس در کشور‎، درنظراست که  در سراسر افغانستان  6 هزار  مکتب ساخته شود .
مسوولیت  ساخت این مکاتب  به  برنامهٔ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات سپرده شده است. احمدضیا احمدی

خوست / باختر/ 14/ دلو
کار ساخت انستیتوت کثیرالرشته یی درساحه دوازده صد فامیلی شهر خوست دیروز آغاز شد.
فخر الله مسوول انستیتوت کثیرالرشته یی خوست به آژانس باختر گفت که این انستیتوت به هزینه پنجاه و پنج میلیون افغانی ازبودجه انکشافی وزارت معارف دردو ساختمان سه طبقه یی و دو طبقه یی به گونه پخته و اساسی درهجده ماه اعمار می شود.   ختم/ شعیب

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL