04 حوت 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

صادرات اولین دور گلدوزی و دست دوزی زنان  به جرمنی

صادرات اولین دور گلدوزی و دست دوزی زنان به جرمنی

شهرهرات 3 حوت باختر صادرات اولین دور گلدوزی و دست دوزی...

نجات ده ها مسافر گیرمانده دربرف درغزنی

نجات ده ها مسافر گیرمانده دربرف درغزنی

شهرغزنی 3 حوت باختر ده ها مسافر گیرمانده در برف درولایت...

آغاز کارزار نهال‌شانی از سوی ریاست معارف هرات

آغاز کارزار نهال‌شانی از سوی ریاست معارف هرات

شهرهرات 3 حوت باختر روح‌الله زاهد رئیس معارف هرات، در...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

کابل 20 قوس باختر
کابل مریم متعلم صنف ششم یکی از مکاتب شهر کابل که هفته قبل مقاله ای را تحت عنوان (خواستهای اطفال از دولت) در جریان سمپوزیم که به ابتکار وزارت امور خارجه برگزار گردیده بود، قرائت نمود با اعطای تحفه قدردانی شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه  به آژانس باختر،معین سیاسی خانم مریم را به تلاش ها برای آینده بهتر برای خود و دیگر اطفال این سرزمین تشویق نموده وویرا ترغیب نمود که در نشستهای چون نشست مودل سازمان ملل متحد اشتراک نماید.
قابل ذکر است سمپوزیم متذکره که تحت عنوان:  گفتگوی تخصصی پیرامون حقوق طفل و پروتکل های اختیاری کنوانسیون حقوق طفل که در هفته قبل برگزار گردیده بود، علاوه بر مقامات دولتی، به تعداد 50 تن متعلمین از لیسه های مختلف شهر کابل نیز اشتراک نموده بودند و خواستهای شانرا مستقیماً به مقامات ارائه نمودند. احمدی

کابل باختر/ 19/ قوس
انستیتوت تعلیمات تخنیکی ومسلکی شاهین به همکاری معینیت امورجوانان و بنیاد خیریه شرکت مخابراتی ام تی ان درنظر دارد 500 تن از جوانان بی بضاعت را در رشته های انگلیسی ، تکنالوژی معلوماتی و اداره وتجارت برای سال 1397 -1398 به گونه رایگان جذب نماید .
علاقمندان میتوانند جهت ثبت نام با دو قطعه عکس و کاپی تذکره تابعیت به معینیت امورجوانان واقع پل باغ عمومی مراجعه نمایند.
ختم/ نالان

بامیان 18قوس باختر
ساختمان دو مکتب در ولسوالی  یکاولنگ ولایت با میان  دیروز به بهره برداری سپرده شد.
محمد ایوب آروین  رییس معارف با میان  به خبر نگارآژانس با خترگفت که این دو مکتب  که به نام های  شر شری و کنگ مسمی شده است با هزینه شانزده ملیون افغانی  که هفت ملیون آن از بودجه وزارت معارف و نه ملیون آن از بودجه مالی  کمیته سویدن پرداخت شده است .
در مراسم افتتاح این مکتب ها  محمد طاهر زهیر  والی با میان  بر تو سعه وبهبود  کیفیت تعلیم و تربیه  در آن ولایت تا کید کرد. خالقیار

کابل باختر/ 17/ قوس
وزارت تحصیلات عالی این ادعا را که گویا امتحانات کانکور به گونه سهمیه صورت خواهد گرفت رد کرد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، محمد فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی امروز دریک نشست مشترک خبری با سخنگوی وزارت معارف گفت: روند امتحان رقابتی کانکور ورود به موسسات تحصیلات عالی دولتی ملی و سراسری است و هرشاگرد که ازمکتب فارغ میشود و خواهش شمولیت به موسسات تحصیلات عالی را داشته باشد مکلف است که روند امتحان کانکور را سپری نماید و بعداً شامل موسسات تحصیلات عالی شود.
وی افزود ما بخاطر ورود شاگردان ولایات انکشاف نیافته به موسسات تحصیلات عالی طرح را به کابینه پیشکش کردیم که دراین طرح تمام ولایات به هشت زون تقسیم شده است و تمام ولایات شامل  این طرح میباشد.
وی اضافه کرد، به مبنای این طرح هفتاد وپنج درصد متقاضیان کانکور سراسری به رقابت می پردازند و بیست و پنج درصد به شکل محلی و بومی درامتحان کانکور رقابت مینمایند.
وی افزود هدف از این طرح آموزش و تربیه کادر های علمی است که میتوانند در آینده درمناطق خود ایفای وظیفه نمایند.
او گفت ازمیان این بیست و پنج درصد نمرات بلند آن ها در رشته های طب ،حقوق ، اقتصاد ، زراعت و انجنیری درپوهنتون های مرکز وولایات در این رشته ها و ادارات جذب میشوند.
وی خاطر نشان کرد که به اساس قانون تحصیلات عالی هیچ پوهنتون و هیچ ولایت ازیک دیگر برتری ندارد.
هدف اساسی این طرح نیازمندی کادرهای محلی است که بتوانند پس از سپری نمودن تحصیل به محلات خود وظیفه اجرا نمایند .
فیصل امین علاوه کردکه افراط و تفریط درموسسات تحصیلات عالی و پوهنتون ها قابل قبول نیست و به هیچ کس اجازه داده نخواهد شد تا این موضوعات را مطرح نماید.
نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف دراین نشست خبری گفت این طرح میان وزارت معارف و تحصیلات عالی مشترک است و از جمع هفده هزار و پنجصد مکتب درسراسر کشور یک هزار آن به سبب مسایل امنیتی مسدود بود که خواستیم پنجصد باب مکتب را بازنمایم و به خاطر این موضوع طرح بیست وپنج درصد رقابت کانکور محلی در نظر گرفته شد. ختم/ نجیب الله بهزاد