28 سرطان 1398

RSS Facebook

اعلانات

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

کابل باختر4 جوزا
اطلاعیه پوهنتون پولی تخنیک کابل
پوهنتون پولی تخنیک کابل برای دیپارتمنت ( IS ) پوهنځی کمپیوترساینس با کود 01- 02-10- A3 – 90 – 28  و 03 – 02 – A3 – 90 – 28 ، دردوبست به سویه دکتورا ویا ماستربه کادرعلمی ضرورت دارد .
علاقه مندان واجد شرایط ازتاریخ نشراین اطلاعیه تا 31 جوزا سال روان با درخواست های شمول ، ترانسکریپت نمرات و تذکره تابعیت شان به اداره پوهنتون پولی تخنیک کابل مراجعه کنند. احمدضیا احمدی

بازارک ۱جوزا باختر
سی وپنج تن  درریاست معارف ولایت پنجشیر گماشته شدند.
این اشخاص  از طریق رقابت آزاد در سی وپنج بست کمبود مدیریت های عمومی  ریاست  معارف ولایت  پنجشیر راه یافتند وجذب شدند.
غلام  حبیب سراج مدیر تعینات  آمریت اصلاحات  اداری وخدمات  ملکی پنجشیر گفت  که قرار است این  سی وپنج تن که شامل آن زنان  نیز می باشند درهفت ولسوالی وبازارک مرکز آن  ولایت توظیف ورسما به کار خود  آغاز نمایند.ختم/حبیب سادات

کابل باختراول جوزا
به مصرف بیش از 3 میلیون افغانی، تعمیر یک مکتب ابتدایی درولایت خوست ازسوی برنامه ملی میثاق شهروندی، ساخته می شود.
به اساس معلومات اداره اطلاعات عامه برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت بازسازی وانکشاف دهات به آژانس باختر، تعمیراین مکتب به مصرف 3 میلیون و 700 هزار افغانی ازطرف برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت بازسازی و انکشاف دهات به همکاری پروژه اقراء، درولسوالی گربزولایت خوست ، ساخته می شود .
درساختمان این مکتب 6 صنف درسی، اتاق های اداری و سایر ملحقات ضروی درنظرگرفته شده است .
با تکمیل کارساختمان این مکتب فضای مناسب آموزشی برای شاگردان در ولسوالی گربز فراهم خواهد شد .
احمدضیا احمدی

شهرهرات ۳۱ ثورباختر
اعتصاب معلمان مکتب ها درهرات همچنان ادامه دارد.
از چندین روز بدینسو تمامی معلمان ولایت هرات دست به اعتصاب کاری زده اند و در صنف های درسی حضور نمی یابند .
معترضان دلیل اعتصاب کاری شان را بی توجهی مسوولان به معلمان و کمبود معاش شان عنوان کرده اند.
محمد صابر مشعل نماینده معلمان ولایت هرات  به آژانس باخترگفت این اعتصاب همچنان ادامه دارد تا مسوولان به خواسته های معلمان توجه و به آن رسیدگی کنند و هیچ کس اجازه ندارد با تهدید معلمان جلو فعالیت مدنی شانرا بگیرد.
روح الله ازهد رییس معارف هرات می گوید که ما همواره در کنار معلمان عزیز خود بوده ایم  و خواهیم بود و همچنان از حق و حقوق معلمان که یک قشر زحمتکش هستند دفاع می کنیم طرح هایی به وزارت روان شده است که انشاءالله به زودترین فرصت این طرح نهایی خواهد شد.
عبدالواسع تیموری استاد لیسه فکری سلجوقی درهرات گفت نمایندگان معلمان چندین بار با رییس معارف نشست دایر کردند وخواهان افزایش معاشات خود شدند اما مسوولان در مرکز به خواست هایشان توجه نکردند و هیچگونه پاسخ همکاری ندادند در نتیجه معلمان چاره جز اعتصاب کاری نداشتند و این اعتصاب تا زمانی که مشکل حل نشود ادامه خواهد داشت.
یکتن از معلمان معترض درشهرهرات ګفت مسوولان با قید کردن حاضری و تهدید ازمعلمان می خواهند تا  به صنوف درسی حاضر شوند اما معاش معلمان بسیار اندک است و کفاف زندگی عادی و روزمره یک معلم را نمی کند و تا به خواست معلمان رسیدگی صورت نگیرد دست از اعتصاب بر نمیدارند.ختم/حبیب سادات