05 جوزا 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات

تعلیمی

کابل/ 8 دلو /باختر
دکتور محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف امروز با رییس و هیئت رهبری " شورای سراسری جوانان شمالی بزرگ"  دیدار کرد.
به گزارش آژانس باختر: دراین دیدار دررابطه به وضعیت فعلی معارف ولایت های شمالی از جمله پروان، پنجشیر و کاپیسا بحث صورت گرفت.
سرپرست وزارت معارف ، " شورای سراسری جوانان شمالی بزرگ " را همکار تعلیم و تربیه توصیف کرد و تاکید کرد که معارف برای آوردن اصلاحات مثبت، به همکاری و نظارت فعالان جامعه مدنی وجوانان فعال دراین بخش نیاز دارد.
وی تاکید کرد که وزارت معارف نهادی مردمی، غیرسیاسی و عام المنفعه است و اهداف کلان دهه معارف نیز در همین راستا ترتیب شده است.
همچنان رامش شمال رییس" شورای سراسری جوانان شمالی بزرگ " باستایش از کارکردهای مثبت رهبری وزارت معارف، پیشنهادهای شان را برای بهبود هرچه بیشتر خدمات تعلیمی در ولایت های شمالی به ویژه کاپیسا، پروان و پنجشیر با دکتور بلخی شریک کردند. احمدضیا احمدی

کابل /8 حوت/ باختر
کارگاه آگاهی دهی از قانون منع آزار واذیت زنان و کودکان و قانون منع خشونت علیه زنان در وزارت تحصیلات عالی برگزارشد.
به گزارش آژانس باختر: درآغازاین کارگاه دکتوراحمد سیر مهجورمعین وزارت تحصیلات عالی، درصحبتی آگاهی ازقانون را برای زنان ومردان جهت رسیدن به حقوق شان مهم خواند وافزود: " آگاهی ازقانون باعث تأمین حقوق خود و رعایت حقوق دیگران می شود و دراکثرموارد تخطی ها ازعدم آگاهی درست ازمواد قانون صورت می گیرد."
وی گفت : " خشونت به جنس خاصی تعلق نمی گیرد، همین که با کسی برخورد مطابق با قانون صورت نگیرد، خود اِعمال خشونت است؛ ولی بنابر وضع حاکم در جامعه، زنان و کودکان قشر آسیب پذیرتراند و مکلفیت دولت است که ذ از این قشر در چارچوب قانون حمایت کند."
همچنان در این ورکشاپ محمد مصطفی یونس‌زاد رییس منابع بشری و داکترعایشه نورزایی مشاور در امور جندر آن وزارت نیز در زمینه صحبت کرد و آگاهی از قانون را دلیل دسترسی به حق و تطبیق قانون خواندند. احمدضیا احمدی

کابل/۷حوت/باختر
کارساخت یک مکتب ابتدایی درولسوالی انجیل هرات آغازشد که با تکمیل کا آن مشکلات تعلیمی پنجصد دختروپسرمرفوع خواهد شد.
فریدون آژند سخنگوی وزارت بازسازی وانکشاف دهات به خبرنگارآژانس باختر گفت که کارساخت یک مکتب ابتدایی دیروز ازسوی برنامه میثاق شهروندی آن وزارت درقریه زیرک ولسوالی انجیل هرات آغازشده است .
آژند افزود که این مکتب درساحه سه صدوچهل مترزمین مربع ساخته می شود که درساختمان آن دوازده صنف درسی وسایرملحقات ضروری درنظرگرفته شده است که باتکمیل کارساخت آن مشکلات تعلیمی پنجصد دختروپسرقریه زیرک آن ولسوالی مرفوع خواهدشد.فهیم

کابل 7 حوت باختر
دکتور محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف امروزدردیداربا رییس محبس پلچرخی دررابطه به برگزاری کورس های سواد آموزی و صنوف درسی درآن محبس صحبت کرد .
به گزارش آژانس باختر: در این دیداردررابطه به اعمار یک لیسه برای محبوسین، استفاده از بازارکار فعایت‌های حرفه یی محبوسین پلچرخی مانند تولید میز و چوکی و برگزاری کورس‌های سواد آموزی و صنوف درسی در آن محبس ، بحث صورت گرفت.
سرپرست وزارت معارف خاطرنشان کرد که همکاری های دو جانبه میان وزارت معارف و محبس پلچرخی با امضای تفاهمنامه قوت خواهد گرفت.
مل پاسوال اخترمحمد نور زی رییس محبس مرکزی پلچرخی با تشکراز همکاری های وزارت معارف در بخش رشد سواد درمحابس و توقیف خانه ها ، یادآور شد که در محبس مرکزی پلچرخی 890 شاگرد در 8 کورس در دو وقت مضامین مختلف را می آموزند.احمدضیا احمدی