27 عقرب 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

دیدار وزیر امور خارجه با نماینده ناتو

دیدار وزیر امور خارجه با نماینده ناتو

کابل 27 عقرب باختر صلاح¬الدین ربانی، وزیر امور خارجه با کورنیلس...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

تالقان 20 سنبله کابل باختر
کارساخت  دیوار احاطه یک مکتب پسران درولسوالی دشت قلعه  پایان یافت
انجنیر صبغت الله نظری رئیس احیا و انکشاف دهات،تخار به خبر نگار آژانس باختر گفت که دیوار  احاطه مکتب یاد شده به درازای پنجصدونود متر  به هزینه چهارمیلیون وشصت هزارافغانی ازبودجه مالی ریاست احیاوانکشاف دهات پرداخت شده است وکارساخت آن توسط  شورای محل  به همکاری مردم تکمیل و به بهره برداری سپرده  شد. ختم /برمک بامی .

چاریکار 17 سنبله باختر
کار ساختمان یک لیسه در ولسوالی جبل السراج ولایت پروان تکمیل و امروز به بهر برداری سپرده شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، در محفلی که به همین مناسبت در آن ولسوالی با حضور والی پروان، نماینده شورای ولایتی، متنفذان، بزرگان و نمایندگان رسانه ها برگزار شد، عبدالظهور حکیم رییس معارف پروان گفت که ساختمان لیسه تجربه ای محمد عثمان خان جبل السراج به هزینه یکصد و سی هزاردالر امریکایی از طرف موسسه افرن کشور فرانسه در دو منزل به شکل معیاری در مدت یک سال ساخته شد که دارای دوازده صنف درسی و چهار اتاق اداری می باشد.
وی از همه مردم پروان خواست تا با نظام کنونی همکار و همگام باشند و در ترقی و تعالی ولایت و ولسوالی شان سهم فعال بگیرند.
در این محفل فضل الدین عیار گفت که معارف با کیفیت و معیاری متضمن جامعه متمدن و انکشاف یافته می باشد و از ساختن تعمیر به مکاتبی که فاقد ساختمان می باشد، نیز اطمینان داد.
سه روز قبل نیز ساختمان یک لیسه ولسوالی جبل السراج به بهر برداری سپرده شد.   احمد نعیم دوستی 

تالقان 17 سنبله کابل باختر
کار ساخت دیوار احاطه  مکتب  انجنیر نیک محمد  شهید در شهر تالقان  امروز  پایان یافت 
صبغت  آلله نظری رییس احیا وانکشاف دهات تخار به خبر نگار آزانس باختر گفت  که دیوار احاطه  مکتب یادشده  به درازای دوصدو پنجاه و یک متر  به هزینه دومیلیون وهشتصد هزار افغانی  که ده در صد آن از طرف مردم  محل  پرداخت  شده است  از بودجه ریاست احیا وانکشاف دهات  ساخته شده است برمک بامی 

چاریکار 14 سنبله باختر
کار ساختمان یک لیسه در ولایت پروان تکمیل و امروز و به بهره برداری سپرده شد.
عبدالظهور حکیم رییس معارف پروان گفت که تعمیر ساختمان لیسه پسران جبل السراج آن ولایت به هزینه بیش از دو صدو چهل و هفت هزاردالر امریکایی از کمک های کوریای جنوبی در همکاری با موسسه ملل متحد UNOPS در دو منزل به شکل معیاری ساخته شد که دارای دوازده صنف درسی و چهار اتاق اداری می باشد. وی کمبود ساختمان، میز و چوکی ، کتب درسی و مواد لابراتوار را از چالش های عمدۀ فراه راه نظام تعلیم و تربیه درپروان تلقی کرد و از برنامه هایی به منظور رفع این چالش هانیز یاد کرد.
در محفلی که به همین مناسبت در آن ولسوالی برگزار شد، فضل الدین عیار والی پروان گفت که جوانان باید به جای تفنگ، قلم به دست داشته باشند.
موصوف از همه مردم پروان خواست تا با نظام کنونی همکار و همگام باشند و در ترقی و تعالی ولایت و ولسوالی شان سهم فعال بگیرند. احمد نعیم دوستی