06 جوزا 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

ستراتیژی مدون همه جانبه صلح نیاز است

کابل / 6 جوزا/ باختر تردیدی وجود ندارد...

شمارمبتلایان ویروس کرونا درهرات افزایش یافت

شمارمبتلایان ویروس کرونا درهرات افزایش یافت

هرات/ 6 جوزا/ باختر ریاست صحت عامۀ هرات ازثبت هشتاد وپنج...

حمدالله محب به پکتیاسفرکرد

حمدالله محب به پکتیاسفرکرد

گردیز/ 6 جوزا/ باختر داکترحمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی صبح...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

تعلیمی

کابل 5 حوت باختر
انستیتوت آموزش های فنی و حرفه یی  افغان  - کوریا  برای سال آموزشی  1399  خویش  فارغان صنوف دوازدهم دختر و پسر به شمول معلولان قسمی و بازماندگان شهدا را دررشته های : زبان انگلیسی،  کمپیوتر، ساختمانی، تخنیک موترو برق وهمچنان فارغان  صنوف نهم  و بالا تر از آن را در بخش های نلدوانی و خیاطی ، به منظور اشتراک درآزمون ، ثبت نام می کند .
انستیتوت یاد شده برای کارآموزان  توزیع لباس مخصوص و کتاب های درسی  را نیز درنظرگرفته است . 
علاقه مندان واجد شرایط به منظور ثبت نام ، با تذکره تابعیت ، دو قطعه عکس و سند تعلیمی ، 10 تا 18 حوت سال روان ، به انستیتوت آموزش های فنی و حرفه یی افغان – کوریا واقع افشارسیلو سرک قرغه ، مراجعه کنند.
همچنان موسسات و اشخاصی که ضرورت به کارگران مسلکی از بخش های کمپیوتر، ساختمانی ، تخنیک موتر، نلدوانی ، ولدنگ کاری، برق و خیاطی  داشته باشند، می توانند به انستیتوت آموزش های فنی و حرفه یی افغان – کوریا مراجعه کنند و یا برای معلومات بیشتر به شماره های 0700059564  و 0779090425  این نهاد درتماس شوند. احمدضیا احمدی

کابل/۳حوت /باختر
انستیتوت اتومیخانیک کابل فارغان صنوف نهم مکاتب پسران و دختران شهرکابل ولایات را برای دوره سه ساله و پنج ساله به صنف دهم در رشته های تجهیزات برقی،خدمات تخنیکی و ترمیم موتر،تکنالوژی ماشین سازی و ترمیم وسایط سرک سازی به صفت جدیدالشمول برای سال تعلیمی ۱۳۹۹ می پذیرد.
برای فارغان دوره سه ساله شهادتنامه و برای فاغان دوره پنج ساله دیپلوم به سویه فارغ صنف چهارده تخنیکی ومسلکی اعطا می شود.
همچنان بعد ازسپری کردن امتحان کانکوراختصاصی شامل پوهنحی های مربوط شد وبرای شاگردان ممتازبورس های تحصیلی کشور روسیه درنظرگرفته شده است .
شایقین واجد شرایط با چهارقطعه عکس و تذکره تابعیت به اداره انستیتوت اتومیخانیکی کابل واقع سرک چهلستون غرض ثبت نام مراجعه کنند .ماری

کابل/ ۱حوت/ باختر
معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ تفاهمنامه تحصیلی را با پوهنتون های خصوصی، تحصیلات عالی و نیمه عالی امروز امضا کرد.
تفاهمنامه به منظور سهولت های تحصیلی به آن عده جوانان بی بضاعت که توانایی مالی ادامه تحصیل را ندارند، از اثر سعی و تلاش معینیت امور جوانان با نهادهای تحصلی کشور امضا شد.
به گزار آژانس باختر٬ محمداجمل شاهپور٬ معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ با اظهار قدردانی از همسویی این نهادهای تحصیلی با معینیت امور جوانان و درک آنان از وضعیت جوانان کشور، گفت: اعتیاد، افراطیت، فقرسواد و بیکاری، پدیده های شومی است که متاسفانه دامنگیر جوانان شده است.
وی از نهادهای تحصیلی که نقش ارزنده در بارور شدن سویه تحصیلی جوانان دارند، به نکویی یاد کرد و گفت: با وجود برخی چالش ها فرا راه تان، این تخفیف شما برای جوانان نیازمند، در یک کمک بزرگ شمرده می شود.
وی خواهان تعهد نهادهای تحصیلی بر موارد و ماده های این قرار داد شد.
باید گفت که در ختم محفل هجرت الله سادات آمر مصونیت آموزش معینیت امور جوانان به پاس خدمات ارزنده، با توزیع لوح تقدیر از سوی رییس پوهنتون سپین غر، تقدیر شد. ماری

کابل/ 30 دلو/ باختر
ریاست تحقیق، تالیف و ترجمه وزارت تحصیلات عالی به منظور رسیدگی بهتر به چالش های موجود در مدیریت آثار علمی استادان، سیستم مدیریت الکترونیکی تحقیق، تالیف و ترجمه را ایجاد کرده است، که در آن، طی مراحل ثبت موضوع و تایید اثر تالیف و ترجمه به صورت آنلاین طراحی شده است.
بنآ به اطلاع اعضای کادرعلمی رسانیده می شود که سیستم مدیریت تحقیق، تالیف و ترجمه ازآدرس http://rctmis.mohe.gov.af در دسترس است.
همچنان از همه اعضای کادرعلمی تقاضا می شود که  فورمه های علم سنجی موجود در لینک علم سنجی این سیستم راخانه پری کنند.
قابل ذکراست که این سیستم به طور آزمایشی کارخویش را آغاز می کند وهمزمان درحال توسعه نیز است. احمدضیا احمدی