04 دلو 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

ده ها کیلو گرام مواد مخدر در لوگر ضبط شد

ده ها کیلو گرام مواد مخدر در لوگر ضبط شد

پل علم/ 4 دلو/ باختر نظامیان در لوگر یکصد و شصت...

بازداشت یک دسته سه نفری دزدان از شهر کابل

بازداشت یک دسته سه نفری دزدان از شهر کابل

کابل/ ۴ دلو/ باختر پولیس کابل شام دیروز در پی یک...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

کابل/۱۴ قوس/ باختر
تحت ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، روز گذشته نشستی به منظور بحث روی بازنگری وظایف و ساختار های وزارت معارف،  برگزار شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانتس باختر٬این نشست که به سلسلۀ نشست های قبلی به هدف بررسی وضعیت معارف و آوردن اصلاحات در این نهاد در ارگ انجام شد، بر علاوۀ داکتر میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف و معینان آن وزارت، احمد نادر نادری رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و شمار دیگری از مسوولان حکومتی نیز حضور داشتند، ابتدا مسوولان وزارت معارف، طرح بازنگری وظایف و ساختار های این وزارت را با رییس جمهور شریک کرند.
بخش های عمدۀ این طرح شامل برنامه بررسی وظایف و ساختار، تعدیل و بازنگری قانون فعلی وزارت معارف، عناصر اساسی و روش های تعلیم و تربیت با کیفیت، انتخاب مسیر شغلی برای فارغان، وظایف تخصصی و حمایه یی این وزارت، ارتقای ظرفیت کادرهای مدیریتی و تخصصی و تمرکز به مکتب محوری است.
سپس رییس جمهوری صحبت کرد و گفت: مسیر مناسب برای عملی کردن اصلاحات در وزارت معارف تعیین شده و نیاز است که با دقت به پیش برویم.
وی با تاکید بر اینکه خلاء ها مشخص شوند، گفت که ادارات دیگر مانند اترا، وزارت های انکشاف دهات و صحت عامه و شوراهای مردمی میثاق شهروندی باید در تقویت نظام معارف ممد واقع شوند.
رییس جمهور گفت که در خصوص تعلیمات اسلامی روی یک برنامه مشخص در مشورۀ نزدیک با شورای سرتاسری علما کار اساسی صورت گیرد.
رییس جمهوری تاکید کرد که بالای نهادهای تعلیمی در ولسوالی ها تمرکز شود و ولسوالان نقش کلیدی خویش را در این راستا ایفا کنند.
رییس جمهور با بیان اینکه موضوع اصلاحات معارف، بحث داومدار است، گفت که معارف باید غیر سیاسی و مسلکی شود، زیرا خواست مردم همواره مسلکی شدن و اصلاحات در معارف می باشد.
رییس جمهور کشور گفت که روی نصاب تعلیمی بیشتر کار صورت گیرد، نظام مقایسه یی در مکاتب ایجاد شود و همچنان بهترین مکاتب و مدیران شناسایی شوند.
رییس جمهوری گفت: از زمانی که کار روی اصلاحات معارف آغاز شد، اکنون با توجه به هدایاتی که صادر شد، مسوولان وزارت معارف توانستند در قسمت آوردن تغییرات و تعیین اهداف این وزارت کار کنند و مهم است که این اهداف بیشتر واضح شود و به خاطر تطبیق آن، برنامه های بزرگ عمل ساخته شود.
رییس جمهور اخیر سخنانش تصریح کرد: روی بسیج مردم به منظور حمایت از معارف کار بیشتر صورت گیرد و ما برای معارف به حشر ملی نیاز داریم. نالان

شرن/ ۱۳قوس/ باختر
پدری در پکتیکا که خود از نعمت سواد بی بهره است، برای اینکه دخترانش مکتب بروند سختی های زیادی می کشد.
میاخان  با طی کردن دوازده کیلومتر راه ، روزانه سه دخترش را با موتر سایکل به مکتب می رساند و ساعت ها هم در برابر مکتب می نشیند تا آنان را دوباره به خانه در حومه شهر شرن برساند.
اومی گوید٬ مزدوری می کند تا برای دخترانش زمینه درس خواندن را فراهم کند.
میاخان به آژانس باخترگفت ازاینکه داکتر زن در پکتیکا کم است، رنج می برد و می کوشد تا دخترانش روزی داکتر شوند و زنان  ومردان غریب و دردمند را درمان کنند.
اوگفت: «مکتب نخوانده ام مزدورکاری می کنم ، درس خواندن دخترانم برایم مهم است ما در پکتیکا داکتر زن کم داریم ؛ بزرگترین آرزویم این است تا روزی دخترانم داکتر شوند زنان و مردان غریب را درمان کنند.»
میاخان می گوید که ازاینکه روزانه ساعت ها وقتش را صرف انتظار در برابر مکتب دخترانش می کند ، خسته نمی شود برعکس این کار باعث خورسندی او می شود.
دختران میاخان در مکتبی که ازسوی کمیته سویدن در شهر شرن مرکز پکتیکا ساخته شده است درس می خوانند.
دو دختر این مرد فقیر دانش آموز صنف ششم اند و دختر خرد تر هم درصنف پنجم درس می خواند.
روزی، دختر بزرگ میاخان دانش آموز صنف ششم است.
اوگفت: «پدرم سواد ندارد و مشکل زیادی در زندگی کشیده است. دوست دارم روزی داکتر شوم و به لبان پدرم خوشی و به زندگی اش آسایش بیاورم و همچنان زخم مردم غریب خود را درمان کنم.»
روزی می گوید٬ جایی که زند گی می کنند مکتب دخترانه در آن وجود ندارد اگر پدرش به داد آنان نمی رسید هرگز نمی توانستند مکتب بخوانند.
وضع حاکم اجتماعی وتهدید گروه های هراس افگن دربخش هایی از افغانستان باعث شده است تا دختران کمتر مجال ظاهر شدن در انظارعامه و رفتن به مکتب ، پوهنتون و محل کار داشته باشند. پکتیکا هم یکی ازاین مناطق است. دراین ولایت علی رغم موجودیت صد ها هزار دختر واجد شرایط به مکتب تنها دست کم بیست هزار تن آنان مجال رفتن به مکتب یافته اند؛ به این خاطر هم اکنون انگشت شمار مکتب دخترانه درین ولایت شرقی وجود دارد.
میزان معلمان زن در پکتیکا اکنون هم به صد تن نمی رسد و سالانه کمتر از صد دختر از مکتب های آن فارغ می شوند. /ابوی

کابل/ 13 قوس/ باختر
شماری از شاگردان برترمکاتب غزنی پس ازسپری کردن رقابت های معلوماتی در باره حقوق کودکان، امروز ازسوی ریاست معارف غزنی تقدیر شدند
به گزارش آژانس باختر، این رقابت ها میان شاگردان مکاتب دختران و پسران غزنی ازسوی کمیته علمی وفرهنگی ریاست معارف غزنی به همکاری مالی مؤسسه یونیسف راه اندازی شد و در نتیجه سه پسر و سه دختر از مکاتب نسوان قلعه امیرمحمد خان، نسوان خواجه علی، سعد بن معاذ روضه و لیسه خصوصی نور غزنه، با به دست آوردن نمرات بلند ازسوی ریاست معارف غزنی تقدیر شدند. احمدضیا احمدی

کابل/ 13 قوس/ باختر
هیئت وزارت معارف بیش از 600 و 60هزار جلد کتاب های درسی دوره ابتدایی را امروز به معارف بلخ توزیع کرد.
به گزارش آژانس باختر، این کتب در حضور داشت رییس معارف بلخ از طرف هیئت وزارت معارف به آمران معارف ولسوالی های بلخ توزیع شد.
علی الله امیری٬ رییس معارف بلخ گفت که این کتاب های شامل مضامین مختلف است و از صنف اول تا ششم را در برمی گیرد که پس از طی مراحل اداری به دسترس شاگردان قرار خواهد گرفت. احمدضیا احمدی