27 میزان 1398

RSS Facebook

اعلانات

Youtube Player

khantry design

اعلانات


تعلیمی

نیمروز12 سنبله باختر
نشست کمیته تخنیکی وحمایت از حقوق کودکان دیرروز در نیمروز بر گزار شد.
به گزارش خبرنگار آژ انس باختر،  در این نشست محمد نبی براهویی سرپرست ولایت نیمروز گفت که کودکان قشر مهم جامعه اند وباید برای ایجاد جامعه سالم به معلم و تربیت سالم آنان توجه صورت گیرد.
وی افزود، درتعلیم وتربیت سالم کودکان خانواده، مکتب و اجتماع نقش دارند.
وی همچنان ازنهاد های مربوط خواست که در زمینه فراهم کردن فرصت های مناسب به منظور جلو گیری خشونت علیه کودکان تلاش کنند. شکریه

کابل باختر12 سنبله
پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی سرپرست وزارت تحصیلات عالی مراکز مشاوره روانی و انکشاف مسلکی را در پوهنتون کابل افتتاح کرد .
به گزارش آژانس باختر، دراین مراسم درحالیکه شماری از مسوولان وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون ها نیز حضورداشتند، سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت:" داشتن مرکز مشاوره روانی و مرکز انکشاف مسلکی استادان یکی از نیاز های مبرم و جدی پوهنتون ها به شمار می رود که خوشبختانه با افتتاح این مراکز بسیاری از مشکلات استادان، کارمندان و محصلان پوهنتون کابل در بخش صحت روانی، ادامه فراگیری دروس، ارتقای ظرفیت و مهارت های رهبری و مدیریت در این نهاد علمی مرفوع خواهد شد."
پوهنمل بالاکرزی علاوه کرد که کار 12 مرکز انکشاف مسلکی برای برخی پوهنتون های ولایت ها  تمام شده است، کار 20 نهاد دیگر روی دست است و کار 6 نهاد دیگر باقی مانده است که به بهره برداری سپرده خواهد شد.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی از مسوولان این نهاد ها خواست تا از تجهیزات مراکز یاد شده به طور جدی مواظبت کنند.
دکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی گفت:" عنقریب پنج مرکز مشاوره روانی دیگر در برخی پوهنتون های شماری ولایت ها نیز ایجاد خواهد شد."
پوهنمل حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل در مورد نقش مراکز مشاوره روانی و انکشاف مسلکی در پوهنتون ها، معلومات داد .
همچنان در این محفل نور احمد درویش رییس برنامه انکشاف تحصیلات عالی گفت  که 35 هزار دالر آمریکایی هزینه وسایل و تجهیزات این مراکز از طرف بانک جهانی پرداخت شده  است. احمدضیا احمدی

کابل باختر12 سنبله
کارگاه آموزشی تشریح لایحۀ جذب اعضای کادر علمی در پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، در وزارت تحصیلات عالی برگزارشد.
به گزارش آژانس باختر:  این لایحه به هدف ایجاد نظم علمی و نزدیک کردن دیدگاه های پوهنتون های دولتی و خصوصی ایجاد شده است.
پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی سرپرست وزارت تحصیلات عالی دراین کارگاه آموزشی که با شرکت معاونان عملی، آمران و استادان تعدادی از پوهنتون های خصوصی مرکز برگزار شد ، تاکید کرد که تفاوت میان نهادهای تحصیلی خصوصی و دولتی فقط در مرجع تمویل است و در سایر موارد همچون برنامه های علمی، اداری، تقرر، ترفیع، استخدام و انفکاک استادان باید هردو بخش خصوصی و دولتی هماهنگ و منسجم به پیش بروند.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی لایحۀ جذب اعضای کادر علمی در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را موجب قانونمند شدن، مصوونیت شغلی و دسترسی دقیق به آمار و ارقام استادان و محصلان این نهاد ها عنوان کرد و گفت: " پوهنتون های دولتی و خصوصی ما با تشکیلات مستقل اداری، اهداف و برنامه های مشترک دارند.
پوهندوی محمد امیر کامه وال رییس پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، گفت که با تطبیق این لایحه تفکیک میان مؤسسات خوب و خوبتر ساده شده است، مدت قرارداد اعضای کادر علمی و زمان تدریس شان مشخص می شود که این خود اعتبار پوهنتون های خصوصی را بالا می برد.
پوهندوی فیصل امین رییس تقرر و ترفیعات اعضای کادر علمی با تشریح لایحۀ جذب اعضای کادر علمی هدف از ایجاد این لایحه را تقرر استادان بخش خصوصی مبتنی براسناد تقنینی تلقی کرد و گفت که اسناد تقنینی با افق روشن زمینه جذب اعضای کادر علمی را آسانتر می کند و نظم علمی را به وجود می آورد.
در اخیر فیصل امین لایحه جذب اعضای کادر علمی را تشریح کرد وبه سوال ها و نظریات شاملان کارگاه ، پاسخ ارائه کرد. احمدضیا احمدی

کابل باختر12 سنبله
داکتر محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف، به ارزش  9.6 میلیون دالرامریکایی، هشت تفاهمنامه همکاری را با نمایند گان شماری از موسسات داخلی و خارجی امضا کرد .
به گزارش آژانس باختر: داکتر بلخی هدف امضای این تفاهمنامه‌ها را تقویت کیفیت آموزش درافغانستان از طریق ارتقای ظرفیت و انکشاف خدمات تعلیمی در مناطق تحت تاثیر جنگ و دورافتاده برای ایجاد فضای بهتر تعلیم و تربیه توصیف کرد.
این تفاهمنامه های همکاری با نمایندگانه نهاد های   کمیته ناوری برای افغانستان ، موسسه کانادایی برای کودکان متاثر از جنگ، مؤسسه هیئت معاونت بین المللی، مؤسسه نی قلعه، مؤسسه کمیته رفاه مناطق مرکزی افغانستان، مؤسسه ستاسو غژ، مؤسسه کوار و مؤسسه شهدا ، به امضا رسید .  احمدضیا احمدی