22 سرطان 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

داکترعبدالله:سهم معنادار زنان در حکومت و امور صلح حفظ خواهد شد

داکترعبدالله:سهم معنادار زنان در حکومت و امور صلح حفظ خواهد شد

کابل باختر ۲۲ سرطان اعضای شبکه زنان افغان با قدردانی از...

افراد مسلح یک کارمندوزارت داخله رادرشکردره به شهادت رساندند

کابل/ ۲۲ سرطان /باختر افراد مسلح ناشناس یک کارمندوزارت امورداخله را...

بنیاد آغاخان از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت می‌کند

بنیاد آغاخان از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت می‌کند

کابل/ ۲۲ سرطان /باختر داکترعبدالله باخانم شهرزاده هیرجی، سفیر والاحضرت آغاخان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

تعلیمی

کابل/ 15 حوت/ باختر
دکتورمحمد میرویس بلخی  سرپرست وزارت معارف امروز درکارگاه علمی، آموزشی و تجربه یی، که برای معلمان برگزار شده است ، به ارتقای ظرفیت معلمان وبهبود معارف تاکید کرد.
به گزارش آژانس باختر: این کارگاه آموزشی را مرکز ساینس، برای معلمان بخش‌های کیمیا، فزیک، بیولوژی، ریاضی و کمپیوتر حوزه‌های تعلیمی پانزدهم، سیزدهم و چهاردهم شهر کابل برگزارکرده است .
دکتوربلخی با قدردانی ازتلاش معلمان، درراستای ارتقای ظرفیت آنان و بهبود معارف ، تاکید کرد وگفت : " رهبری وزارت معارف درقالب سند دهه معارف تمامی ساختار‌ها را برای حل مشکلات معلمان درنظرگرفته است و طی این 10 سال قراراست ازوضعیت موجود درتعلیم و تربیه به وضعیت مطلوب برسیم."
همچنان اشتراک کنندگان نیزدرصحبت های شان، برگزاری این کارگاه آموزشی  را مفید وبا ارزش خواندند ومشکلات مکاتب خود را درزمینۀ تدریس مضامین ساینسی و ریاضیات با سرپرست وزارت معارف شریک کردند.
دراین کارگاه آموزشی 380 معلم مضامین ساینسی ازسه حوزه تعلیمی شهر کابل اشتراک کرده اند و کاراین کارگاه 12 روز ادامه می یابد . احمدضیا احمدی

هرات/ ۱۴حوت/ باختر
سال تعلیمی در هرات به دلیل شیوع ویروس کرونا در سوم حمل آغاز نخواهد شد.
شورای امنیت ملی تا عادی شدن وضعیت، دستور به تعویق زمان بازشدن مکتب ها و دیگر نهادهای تعلیمی در هرات داد.
در افغانستان در ولایت های سردسیر سوم ماه حمل سال تعلیمی آغازمی شود.
یک مسوول ریاست معارف هرات در تماس با آژانس باختر، تعویق زمان آغاز سال تعلیمی دراین ولایت را تایید کرد.
هرات تنها بیمار ثبت شده کرونا در افغانستان را در خود دارد.
اما تاکنون ده ها مورد مشکوک به کرونا دراین ولایت منفی تشخیص شده است.
هرات در همسایگی ایران و شهر قم این کشور موقعیت دارد؛ جغرافیایی که با ثبت دو هزار بیمار کرونا و جان باختن صدها تن به اثر ابتلا به آن، یکی از خطرناک ترین کشورهای جهان از رهگذر این ویروس خوانده می شود. ابوی

کابل/ 13 حوت/ باختر
دکتور محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت  معارف امروزدر مراسم ارتقای مکتب سواد حیاتی معرفت به لیسه ، اشتراک کرد.
به گزارش آژانس باختر:درمراسمی که به این مناسبت برگزارشد،دکتوربلخی با ستایش ازمسوولان لیسه معرفت به دلیل اهتمام آنان در راستای توسعه تعلیم و تربیه به شاگردان ، نوید داد که کتاب‌ های دور ابتدایی معیاری تهیه شده است ودرسال جدید تعلیمی توزیع می شود .
سرپرست معارف ازایجاد اصلاحات بنیادی در وزارت معارف یاد کرد وافزود که نظام تعلیم و تربیه به گونۀ یی تغییر خواهد کرد که پس ازاین وزارت معارف درخدمت مکتب و شاگرد خواهد بود.
دکتور بلخی همچنان درمورد ایجاد مدیریت سیستمی در قالب اصلاحات جدید در وزارت معارف ، معلومات داد .
وی به کار روی نصاب تعلیمی جدید اشاره کرد وگفت که نصاب تعلیمی جدید قابلیت محور است و تلاش می‌کند که شهروندی قابل با مهارت لازم را به جامعه تقدیم کند.
دکتور بلخی با تاکید بر تلاش معارف برای سهم گیری والدین در تعلیم و تربیه اطفال، پدر و مادر و معلم خوب را سنگ بنای تغییرات مثبت در جامعه توصیف کرد.
بعد رضا کاتب رییس موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت نیز صحبت کرد و گفت که  225 شاگرد در بخش سواد حیاتی معرفت  مصروف آموزش اند و قرار است تا پایان سال 1399 این رقم به 500 نفر برسد.
همچنان ذبیح الله مدبر مدیر لیسه سواد حیاتی معرفت نیز با قدردانی از حمایت‌ رهبری وزارت معارف از سوادآموزی، برنامه‌ های این لیسه را در جهت رشد سواد تشریح کرد. احمدضیا احمدی

کابل /۱۳حوت/باختر
کارساخت تعمیرمکتب ابتدایی قریه خواجه محمد درولسوالی گربز خوست امروز تکمیل شد.
سخنگوی وزارت بازسازی وانکشاف دهات به خبرنگارآژانس باخترگفت که تعمیراین مکتب دارای هشت صنف درسی است ٬ ازطریق برنامه ملی میثاق شهروندی آن وزارت تکمیل شده است.
به گفته وی با تکمیل ساخت تعمیراین مکتب مشکلات تعلیمی کودکان یکصد وبیست خانواده برطرف شد.فهیم