05 جوزا 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات

تعلیمی

کابل/ 11دلو/ باختر
پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی سرپرست وزارت تحصیلات عال٬  دیروز در نشستی با خانم شهزاد ایرجی سفیر بنیاد آغا خان در رابطه به کمک های آن بنیاد در جهت تقویت تحصیلات عالی کشور بحث کرد.
به گزارش آژانس باختر٬ در این نشست سرپرست وزارت تحصیلات عالی پیرامون وضعیت تحصیلات عالی، پیشرفت ها و نیازمندی ها در این عرصه صحبت کرد و نقش کمک های جامعه جهانی را در پیشرفت تحصیلات عالی کشور برجسته خواند.
وی  گفت که در سال های اخیر تحصیلات عالی کشور از لحاظ کمیت پیشرفت های زیادی داشته است و اکنون تمرکز هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی معطوف به ارتقای کیفی نظام تحصیلات عالی است که کمک و همکاری دوستان بین المللی در رسیدن به این هدف حایز اهمیت است.
پوهنمل بالاکرزی٬ با قدردانی از کمک های بنیاد آغا خان در عرصه های مختلف در افغانستان به ویژه بخش تحصیلات عالی، خواهان کمک در جهت تطبیق پروژه های اعمار یک شفاخانه کادری در پوهنتون بامیان، ایجاد دیپارتمنت های توریزم در پوهنتون های بدخشان و بامیان و اعمار ساختمان های جدید و مورد نیاز در تعدادی از پوهنتون ها، ایجاد توامیت ها میان پوهنتون های منطقه یی آغاخان در آسیای مرکزی و جنوب آسیا با پوهنتون های افغانستان و ایجاد دیپارتمنت های حفظ و ترمیم آبدات تاریخی در پوهنتون ها، از سوی بنیاد آغا خان شد.
بعدا شهزاد ایرجی سفیر بنیاد آغاخان٬ در رابطه به کمک های بنیاد یادشده در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی صحبت کرد و با ابراز علاقه مندی به همکاری در بخش تحصیلات عالی افغانستان از برنامه های زیربنایی شان در پوهنتون های مختلف یادآوری کرد.
سفیر بنیاد آغاخان گفت که این بنیاد حاضر است تا هر نوع کمک را با درنظر داشت امکانات خویش به تحصیلات عالی افغانستان انجام دهد.
ایرجی همچمنان از ایجاد نهاد آموزشی هنری و صنایع دستی در محوطه فابریکه جنگلک کابل یادآور شد و از وزیر تحصیلات عالی خواست که فارغان این نهاد را برای ادامه تحصیلات در موسسات تحصیلات عالی جذب کنند.
در این نشست توافق صورت گرفت تا نمایندگان هر دو جانب روی پیشنهادهای ارائه شده کار کنند و یک سند تفاهمنامه را ترتیب کنند تا پس از امضا در مسیر تطبیق آن اجراات صورت گیرد. احمدضیا احمدی

کابل/ 11دلو/ باختر
در رابطه به چگونگی ثبت دارایی های مسوولان وزارت معارف، نشستی به حضور داشت هیئت رهبری وزارت معارف برگزار شد.
به گزارش آژانس باختر؛ در این نشست در حالی که نمایندگان ادارۀ ثبت و بررسی ادارایی ها نیز حضورداشتند، در رابطه به خانه پری فورم های یازده صفحه یی ثبت دارایی مسوولان وزارت معارف، معلومات ارائه شد.
همچنان عبدالسبحان رووف معین مالی و اداری وزارت معارف٬ در صحبتی با تأکید به شفافیت و مبارزه علیه فساد، روند ثبت دارایی های مسوولان را گام موثر در راستای تحقق دموکراسی دانست و از مسوولان خواست تا در مورد دارایی های شان معلومات درست درج فورمه های شان کنند.
بعد بریالی باوری٬ نماینده اداره ثبت و بررسی دارایی‌ ها از همکاری این وزارت تشکر کرد و یادآور شد که اداره مربوط به همکاری های دراز مدتش با وزارت معارف در پیوند به مبارزه علیه فساد و تأمین شفافیت، متعهد است.
احمدضیا احمدی

زرنج/ 10 دلو/ باختر
کار ساختمان مکتب شهید نعمت الله در زرنج مرکز نیمروز تکمیل شد و دیروز به بهره‌برداری سپرده شد.
مسعود نوری، رییس معارف نیمروز به خبرنگار محلی آژانس باختر گفت که مکتب شهید نعمت الله، به هزینه شش میلیون افغانی در ساحه شهرک سیستان شهر زرنج مرکز آن ولایت ساخته شده است.
وی افزود که این مکتب دارای شش صنف درسی و دو اتاق اداری است و قرار است حدود ششصد دانش آموز در آن آموزش ببینند.
وی علاوه کرد که شاگردان مکتب یادشده قبل برین در خانه کرایی و در محیط نامناسب آموزش می‌دیدند.
ولی سلطان والی نیمروز حین بهره‌برداری این مکتب گفت که محیط مناسب می‌تواند روند یادگیری را سرعت ببخشد و از معارف به عنوان تهداب انکشاف یک جامعه یاد کرد و از مسوولان معارف خواست که در بهبود معارف آن ولایت بیشتر تلاش کنند. احمد نعیم دوستی

کابل /۱۰ دلو/ باختر
طرزالعمل اخذ کانکور شمول درموسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی، ادارۀ ملی امتحانات و اتحادیه موسسات تحصیلات عالی خصوصی تایید کرد.
به گزارش آژانس باختر: این طرزالعمل به تأسی ازحکم شمارۀ (1532) مؤرخ 6/6/1398 مقام ریاست جمهوری، به هدف تامین شفافیت، قانونمند کردن جذب داوطلبان به نهاد های تحصیلات عالی خصوصی وهماهنگی بیشترمیان وزارت تحصیلات عالی، اداره ملی امتحانات و اتحادیه پوهنتون های خصوصی ترتیب شده است.
درنشستی که به این منظور برگزار شد، پوهاند دکتوربری صدیقی معین امورمحصلان وزارت تحصیلات عالی گفت که با امضای این طرزالعمل، دواطلبان شایسته به اساس توانایی شان در یک روند رقابتی شفاف و قانونمند به پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی جذب می شوند.
پوهاند صدیقی افزود که بر اساس این طرزالعمل وظایف و مکلفیت های اداره ها و پوهنتون های ذیربط مشخص شده است و درپذیرش محصلان به موسسات تحصیلات عالی خصوصی، نظم و هماهنگی به وجود می آید.
اوگفت که طبق سند یاد شده، اداره ملی امتحانات آماده است که زمینه را برای هرنوع همکاری های تخنیکی که روند برگزاری امتحان را ه یابی دواطلبان به نهاد های تحصیلات عالی خصوصی را تسهیل و شفاف کند، فراهم کند.
قابل ذکر است که پس از این امتحان موسسات تحصیلات عالی خصوصی سال دو بار(سمستر بهاری و خزانی) که شامل یک امتحان اصلی و یک امتحان متفرقه است، برگزار می شود.
همچنان دفعات اشتراک در امتحان کانکور به منظور شمول در موسسات تحصیلات عالی خصوصی محدودیت ندارد.احمدضیا احمدی