30 جدی 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سرپرست دفترنمایندگی ملکی ناتو در کابل پیرامون نشست بروکسل معلومات داد

کابل باختر 30 جدی ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه...

معین امورجوانان با مسوول دفترکانترپارت درافغانستان ، دیدارکرد

معین امورجوانان با مسوول دفترکانترپارت درافغانستان ، دیدارکرد

کابل باختر30 جدی داکترکمال سادت معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز...

معین سیاسی وزارت امور خارجه با سرپرست دفتر نمایندگی ملل در کابل دیدارکرد

معین سیاسی وزارت امور خارجه با سرپرست دفتر نمایندگی ملل در کابل دیدارکرد

کابل باختر30 جدی ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه با...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتدرب یکصدوبیست مکتب در قندهار بسته است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

قندهار 4سنبله:
درب یکصدوبیست مکتب در ولایت قندهار  هنوز هم بسته است  و کسی به باز گشا یی آن  توجه ندارد .
به گزارش خبر نگار آژانس باختر ، عبد القادر بارکزی  عضو کمیسیون امور فرهنگی و معارف ولسی جرگه دیروز  گفت  که  این مکاتب در ولسوالی های نا امن  قندهار  به خا طر نا امنی ، نبود تعمیر ، معلم و کتاب  در سی  مسدود می با شد .
وی افزود که وضعیت معارف در قندهار بسیار خراب است و مسدود بودن مکاتب
در آن ولایت  سبب  می شود تا هزاران شاگرد  از رفتن به مکتب محروم شوند.
از  سوی دیگر عبد القادر پیوستون  رییس معارف قندهار در صحبت با رسا نه ها گفت که  مسولان معارف در قندهار  تلاش  دارند تا با کمک  وزارت معارف و بزرگان قوم  اقدامات عملی در جهت باز گشا یی  دروازه های  مکاتب مسدود شده  انجام دهند .
وی گفت که به زودی   دروس شاگردان در این مکا تب  از سر گرفته خواهد شد .ختم/خالقیار

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.