تلاش برای رشد اقتصادی دانش آموزان فقیر مکتب ها درننگرهار

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرجلال آباد 13 سنبله باختر
تلاش ها برای رشد اقتصادی دانش آموزان فقیر مکتب ها درولایت ننگرهار ادامه دارد.
مسوولان می گویند که با ایجاد فرصت های شغلی می کوشند تا این دانش آموزان صاحب اقتصاد خوب شوند.
درگام نخست برای یک صدو پنجاه دانش آموز دختر و پسر در ولسوالی های کوز کنر و دره نور یک صدو پنجاه محل مرغداری ساخته شده است.
برای هر فارم یازده مرغ تخمی درنظر گرفته شده است.
این برنامه ازسوی نهاد موسوم به ان – ای – آی و به همکاری تخنیکی ریاست احیا وانکشاف دهات ننگرهار آغازشده است.
یک مسوول اداره احیا وا نکشاف دهات ولایت ننگرهار به آژانس باخترگفت که دانش آموزان می توانند با چوچه گیری و نیز جمع آوری تخم از مرغ های ماکیان ، پیشه مرغ داری را گسترش دهند ، با به دست آوردن سرمایه ، اقتصاد خود و خانواده شان را تقویت بخشند.
اوگفت که این برنامه قراراست تا سطح مکتب های ننگرهار گسترش یابد.ختم/ابوی

back to top