هزاران دختر در دایکندی از آموزش محروم اند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

نیلی  باختر  21 میزان
بیش از بیست و نه هزار کودک در دایکندی از حق آموزش محروم اند .
از روز جهانی دختر در دایکندی در حالی تجلیل شد که بیش از بیست و نه هزار کودک که بیشتر آنان را دختران تشکیل میدهد از حق آموزش محروم اند.
به گزارش خبر نگار محلی آژانس باختر  این روزکه از سوی ریاست معارف دایکندی با حضور والی ، نمایندگان ادارات دولتی ، رسانه ها و شاگردان  دختر در  شهر نیلی تجلیل به عمل آمد  محمود بلیغ والی دایکندی با اشاره به شرایط دشوار دختر ها و زنان گفت  که هرچند دختران کم وبیش به حقوق و امتیازات شان دسترسی پیدا کرده اند تلاش های زیادی نیاز است برای بهبود آینده دختران به ویژه در ولایت دایکندی.
رحمت الله سیرت رئیس معارف دایکندی نیز گفت که بیش از 29هزار کودک در دایکندی که بیشتر شان دختران هستند ،از رفتن به مکتب و حق تعلیم و تربیه باز مانده اند .
وی افزود که وزارت معارف کشور برنامه یی را زیر نام حمایت از آموزش دختران در سرتاسر کشور راه اندازی کرده است که طبق آن در این ولایت نیز تلاش میشود تا سهولت ها و زمینه حضور دختران را در مکاتب بیشتر نمایئم. لیلما

back to top