نشست دانش آموزان نخبه معارف پروان بر گزار شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

چاریکار باختر 15 جدی
نشست دانش آموزان نخبه مکاتب دیروز در مرکز آن ولایت بر گزار شد.
به گزارش آژانس باختر  درمحفلی که به همین مناسبت از سوی ریاست معارف پروان بر گزار شد داکتر میرویس بلخی وزیر معارف  فضل الدین عیار والی پروان روسای ادارات دولتی  اعضای شورای ولایتی استادان مکاتب  جوانان و زنان اشتراک داشتند.
در این محفل عبدالظهور حکیم رییس معارف پروان روی دستاورد های معارف در پروان صحبت کردو گفت  رهبری ریاست معارف پروان مطابق برنامه دست داشته خود در عر صه انکشاف معارف و با کیفیت ساختن آن تلاش کرده است که تدویر این نشست بیانگر این تلاش ها میباشد.
فضل الدین عیار والی پروان تدویر این نشست را در راستای معرفی جوانان نخبه و با استعداد یک ابتکار به جا دانست و از تلاش های به خاطر معیاری ساختن معارف پروان اطمینان داد.
در این نشست داکتر میرویس بلخی وزیر معارف از توجه و حمایت اداره محلی پروان در راستای انکشاف  معارف ابراز خر سندی کرد وگفت وزارت معارف در تلاش  ساختن یک معارف معیاری و با کیفیت می باشد .
در ادامه محفل دانش آ موزان نخبه مکاتب ولایت پروان ولسوالی های جبل السراج  سالنگ  سید خیل  بگرام ، کوه صافی شینواری سیاه گرد و شیخ علی سرخ پارسا و مرکز ولایت پروان مقالات  علمی و تحقیقی شان را به خوانش گر فتند در اخیر تحایفی که در نظر گر فته شده بود به شماری از استادان معارف پروان اهدا شد. خالقیار

back to top