به زودی تمام مکاتب و لیسه ها در کشور با انترنت و کمپیوتر مجهز می شوند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 17 دلو
وزارت مخابرات می گوید:  زمینه استفاده از انترنت مصوون به ویژه برای کوکان وزنان فراهم می شود.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی امروز در محفل تجلیل از روز انترنت می کرد گفت که هدف از تجلیل روز جهانی انترنت مصؤون ایجاد فضای مناسب برای زنان و کودکان و آگاهی دهی در باره استفاده موثر انترنت می باشد.
او افزود که برای استفاده مصوون از خدمات انترنتی، نیاز به آگاهی دهی بیشتر به ویژه برای کودکان و زنان است.
وزارت مخابرات در این نشست مشکل ها وآسیب پذیری های کاربران انترنت به خصوص زنان وکودکان را مورد بحث قرار  داد تا راه های بیرون رفت از این آسیب پذیری ها شناسایی ودر رفع آن تلاش صورت گیرد.
وزیر مخابرات همچنان گفت : وزارت مخابرات در نظر دارد تا  مکاتب را در سراسر کشور با انترنت وکمپیوتر مجهز نمایند که استفاده از این امکانات نیاز به آگاهی دهی برای ایجاد مصوونیت بیشتر دارد.
آريوبي افزود که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برای مصوونیت معلومات انترنتی افغانستان کارهای لازمی انجام داده است و قانون حکومتداری برقی تکمیل شده است و به زودی تصویب خواهد شد، کود جزای جرایم سایبری تصویب شده است و به زودی دیگر مقررات و طرز العمل های مصوونیت معلومات را ترتیب خواهد کرد.
همچنان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در سال 1397 برنامه NIXA را عملی و لابراتوار تحقیق جرایم سایبری را ایجاد کرده است که حالا عملی مورد استفاده می باشد، تیم های تخنیکی عکس العمل سریع وزارت به خاطر مصوونیت هر چه بیشتر معلومات فضایی انترنیتی به طور ۲۴ ساعته کار می کند.
وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی همچنان افزود  که به زودی تمام لیسه های افغانستان به انترنت وکمپیوتر مجهز می شوند ودر مراحل بعدی، این نوع خدمات به مکاتب متوسطه وابتداییه نیز گسترش خواهد یافت.
در حال حاضر ۹.۷ میلیون نفر در سراسر کشور به خدمات انترنتی دسترسی دارند که این آمار در مقایسه با یک ونیم سال پیش، نزدیک به دو میلیون افزایش را نشان می دهد.  بهزاد

back to top