ارائه سومین گزارش نظارتی وزارت معارف برگزار شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

۲۱ حوت/ کابل باختر
مسوولان کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری امروز در نشستی تطبیق شماری از سفارش های اصلاحاتی آن کمیته از سوی وزارت معارف را قناعت بخش ندانستند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این نشست که به منظور ارائه سومین گزارش نظارتی وزارت معارف برگزار شد، عبدالباری سلام رییس کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری تصریح کرد که وزارت معارف و سایر شرکای همکار آن در جریان روند نظارت که در جریان برج  سنبله تا قوس سال روان انجام شد، نتوانسته اند سفارش های جدیدی را از ۱۱۳ سفارش مطرح شده کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری را به گونه کامل تطبیق کنند ولی در تطبیق نسبی آن سفارش ها پیشرفت  شده است.
او بازنگری و کوچک سازی ساختار وزارت معارف، افزایش مشارکت زنان، بازنگری و تدوین پالیسی ها، شفافیت در روند استخدام و دیجیتل سازی این روند را از موارد پیشرفت آن وزارت خواند و افزود که از آغاز نظارت تاکنون ۱۶ سفارش از میان ۱۱۳ سفارش بطور مکمل تطبیق شده است و برخی از این سفارش ها که به گونه نسبی تطبیق شده اند شامل مشارکت فعال جامه مدنی در روند استخدام آموزگاران، بازنگری چارچوب نصاب درسی، دیجیتل سازی روند استخدام بست های ۱ و ۲ از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می باشد.
به همین ترتیب حسین رضایی پژوهشگر و مدثر اسلامی مسوول ارتباطات آن کمیته نیز صحبت کردند و تطبیق ۲۵ درصدی  ۱۵ سفارش از ۱۱۳ سفارش را پیشرفت قابل ملاحظه خواندند در حالی که این میزان در جریان نظارت ربع گذشته تنها ۷ سفارش بوده است.
به بیان آنان، کارگیری بیشتر مواد محل در ساخت ساختمان جدید مکتب ها، گسترش روند برقی سازی پرداخت معاش آموزگاران و شهادت نامه های مکاتب و گسترش کارمندان وزارت معارف برای جمع آوری اطلاعات در ۲۳ ولایت کشور را از پیشرفت های  ۲۵ درصدی ۱۵ سفارش یادشده خواندند.
باید گفت که کمیته نظارت و ارزیابی در ۴ عقرب سال روان گزارشی از ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری در وزارت معارف را به نشر رساند که در آن گزارش، افزون بر تشخیص نارسایی ها و ضعف هایی که نظام معارف کشور را آسیب پذیر می کند، حاوی ۱۱۳ سفارش اصلاحاتی در همه بخش های معارف بود که این کمیته به گونه منظم روند تطبیق آن سفارش ها را نظارت می کند و گزارش های آنرا از طریق رسانه ها به نشر می رساند. نثار ایثار

back to top