ایجاد آموزشگاه زبان انگلیسی در دایکندی

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

نیلی / باختر/ ۶/ جوزا
به هزینه بیش از ده هزار دالر امریکایی یک آموزشگاه زبان انگلیسی دیروز درولایت دایکندی ایجاد شد.
رحمت الله سیرت رییس معارف دایکندی به خبرنگار آژانس باختر گفت که موسسه شهدا و نهادهلپ برای پنجاه تن از دختران متوسطه نسوان میش سفلی به هزینه یازده هزار دالر امریکایی یک آموزشگاه زبان انگلیسی را ایجاد کردند.
گل جان حجتی مسوول موسسه شهدا در دایکندی گفت کسانی شامل این آموزشگاه می شوند که توان پرداخت فیس را نداشته باشند.
این نهاد آموزشی به مدت بیست ودوماه فعال می باشد و طوررایگان شاگردان را آموزش میدهد. ختم/ شعیب

back to top