ساختمان یک مکتب درولایت بلخ اعمارمی شود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر6 جوزا
به مصرف بیش از 5 میلیون افغانی تعمیر یک مکتب درلایت بلخ ازسوی برنامه ملی میثاق شهروندی ، ساخته می شود.
به اساس معلومات اداره اطلاعات عامه برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت بازسازی وانکشاف دهات به آژانس باختر، کارساختمان این مکتب درولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ به مصرف 5 میلیون و 700 هزار افغانی ، ازبودجه برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت بازسازی و انکشاف دهات، تطبیق می شود.
درساختمان این مکتب 12 صنف درسی، اتاق های اداری و سایر ملحقات ضروری، در نظرگرفته شده است .
با تکمیل کارساختمان این مکتب برای شاگردان درولسوالی نهرشاهی ، فضای بهتر آموزشی فراهم خواهد شد . احمدضیا احمدی

back to top