به مشکلات معلمان درغور رسیدگی می شود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

فیرو زکوه  باختر 28 جوزا
اعتصاب درسی معلمان مکاتب غور پایان یافت.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، معلمان مکاتب غور که از یک ماه به اینسوجهت افزایش حقوق شان دست به اعتصاب زده بودند،دیروز با ورود هیئت وزارت معارف در یک کنفرانس خبری به اعتصاب شان پایان دادند.
این معلمان دریک قطعنامه خواست های شان را با هیئت اعزامی شریک کردند و از آنان خواستار توجه جدی در مورد حقوق و امتیازات شان شدند .
احمد صابر نوری رئیس معارف غور،از هئیت وزارت معارف به خاطر رسیدگی به مشکلات معلمان ابراز قدردانی کرد و گفت که امیدوارم به زودترین وقت مشکلات معلمان رفع شود .
غلام دستگیر مشاور ارشد وزارت معارف،معلمان را محرک افغانستان  به سوی پیشرفت و ترقی خواند و به آنان وعده سپرد که در آینده نزدیک به مشکلات شان رسیدگی خواهد شد .
هیئت مذکور همچنان از امضای تفاهمنامه معارف با وزارت تحصیلات عالی کشور جهت ارتقای سطح تحصیلی  معلمان در ولایات به شمول ولایت غور خبر داد.
معلمان ولایت غور یک ماه قبل همگام با معلمان ولایت هرات و شماری از ولایات دیگر دست به اعتصاب درسی زده بودند و خواهان افزایش حقوق و امتیازات شان شده بودند که این حرکت سبب سکتگی روند تعلیم وتربیه شد و اولیای شاگردان را نگران کرده بود .لیلما

back to top