تلاش برای رشد توانایی های تدریس معلمان مضامین ساینسی مکتب های ننگرهار

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرجلال آباد ۱۳ سرطان باختر
تلاش ها برای رشد توانایی های تدریس معلمان مضامین ساینسی مکتب های ولایت ننگرهار افزایش یافته است.
وزارت معارف می خواهد با راه اندازی کارگاه های آموزشی توانایی های این معلمان را درزمینه شیوه های تدریس افزایش دهد.
نهاد برگ ازکشور بنگله دیش تمویل کننده مالی و تخنیکی این برنامه است.
درنخستین گام برای بیش ازصد معلم از سی وهشت مکتب درهفت ولسوالی ننگرهار کارگاه آموزشی برپا شد.
یک مسوول ریاست معارف ولایت ننگرهار به آژانس باخترگفت که دراین برنامه تلاش می شود تا معلمان با شیوه های تدریس به ویژه تدریس مضامین ساینسی آشنایی کسب کنند.
این برنامه آموزشی برای پانزده روز است.
حسین جبارخیل یکی از معلمان شرکت کننده دراین کارگاه گفت با شرکت دراین کارگاه با شیوه های نوین تدریس بلد شده است.
مسوولان ریاست معارف ننگرهارمی گویند که با استفاده از رخصتی های تابستانی مکتب ها می کوشند تمامی معلمان مضامین ساینسی مکتب ها دراین ولایت شرقی را با شیوه های امروزی تدریس آشنا کنند.
به اساس ارقام ارائه شده بیش از شصت درصد از معلمان مکتب در ننگرهار دانش مسلکی ندارند .ختم/ابوی

back to top