شاگردان یک لیسه نسوان در ولسوالی درایم به علت نامعلومی مسموم شدند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

فیض آباد۱۵ سرطان باختر
۳۵ تن ازشاگردان لیسه نسوان امام جعفر صادق در قریه منجی ولسوالی درایم ولایت بدخشان امروز مسموم شدند.
داکتر احمد بشیر صمیم رییس شورای ولایتی بدخشان به خبر نگار محلی آژانس باختر گفت: شاگردان این لیسه از حالت بد گنسیت ، نفس تنگی ، فشار پایین وعرق آب زدن چشمان شان  رنج می بردند .
9تن ازاین شاگردان که در حالت وخیم قرارداشتند ،غرض مراقبت های صحی به کلینیک صحی مر کزی ولسوالی درایم انتقال داده شدند که بعد ازتداوی وضعیت شان خوب گزارش شده است .
داکتران کلینیک صحی درایم می گویند : علت وعوامل این مسمومیت تا کنون معلوم نشده است  وتحقیقات در مورد آن از طرف موسولان صحی ونهاد های امنیتی آن ولسوالی ادامه دارد. . شعیب

back to top