پوهنتون پولی تخنیک کابل به کادرعلمی ضرورت دارد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 31 سرطان
پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنځی های ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد .
پوهنځی ساختمانی :دیپارمنت مهندسی با کود(28-90-A3-09-01-60)یک بست به سویه دوکتورا ، ماستری و یا لسانس (اعلان بار سوم)
پوهنځی الکترومیخانیک :
دیپارتمنت میخانیک نظری  و تطبیقی با کود(28-90-A3-06-03-02)یک بست به سویه دوکتورا .
ماستر ویا لیسانس : متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 25/4/1398 تا 8/5/1398 در خواستی های شمولیت خود را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ورق نمرات سه ساله و تذکره تابعیت شان به اداره پوهنتون مراجعه کنند . نیلوفر دانش

Last modified on ?????? ، 31 ????? 1398 ، 09:03
back to top