اطلاعیۀ وزارت معارف

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر3 سنبله
وزارت معارف در نظر دارد که سند رهنمود «سهم گیری والدین در تعلیم و تربیه» را به اساس تجارب سایر کشورها تهیه و تدوین کند، در این رهنمود این نکات به عنوان سهم گیری و همکاری والدین بیان شده است:
-  برای کودکان خود مربیان خوب باشند ، درمراحل مختلف به ویژه اوایل کودکی.
-  از برنامه ها و مقررات مکتب آگاهی داشته و در تطبیق آنها همکاری کنند.
-  به فرزندان خود در انجام کار خانگی کمک کنند و زمینه انجام کار خانگی فرزندان خود را فراهم کنند.
-  در امور تعلیمی، تربیتی، اداری و خدماتی مکتب همکاری رضا کارانه داشته باشند.
-  در تصمیم گیری های مکتب سهیم باشند.
-  در شناسایی و استفاده از منابع و خدمات موجود در خانه ها و محل برای بهبود امور تعلیمی، تربیتی، اداری و خدماتی مکتب همکاری کنند.
بنآ  از تمام صاحب نظران، استادان، معلمان، محققان، نویسندگان، والدین و سایر فعالان عرصۀ تعلیم و تربیه تقاضا می شود که آثار علمی و تحقیقی، نظریات و پیشنهادهای شان را در ساحات فوق و سایر ساحات مرتبط به سهم گیری والدین در تعلیم و تربیه از طریق ايميل آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید    و یا به طور حضوری به رياست دارالانشای شورای علمی معارف، واقع گلبهار سنتر، منزل هشتم شریک کنند.  احمدضیا احمدی

back to top