سرپرست وزارت تحصیلات عالی: آموش مضامین پوهنتون، به ویژه ثقافت اسلامی، ازطریق انترنت به محصلان صورت می گیرد.

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر22 سنبله
پوهنمل عبدالتواب بالا کرزی سرپرست وزارت تحصیلات عالی دیروز درنشست با رییس پوهنتون ننگرها گفت که برای نخستین بار کورس های مضامین پوهنتون وبه طورمشخص مضمون ثقافت اسلامی، ازطریق انترنت به دسترس محصلان گذاشته خواهد شد.
به گزارش آژانس باختر: دراین نشست درحالیکه  رییس پوهنتون ننگرهار و استادان پوهنحی شرعیات آن پوهنتون نیز حضورداشتند سرپرست وزارت تحصیلات عالی خاطرنشان کرد که  برای نخستین بار کورس های مضامین پوهنتون وبه وطورمشخص مضمون ثقافت اسلامی، به زبان های دری و پشتو با استفاده از تکنالوژی معلوماتی به شکل الکترونیکی ثبت و از طریق انترنت به دسترس محصلان پوهنتون های کشور گذاشته  خواهد شد .
وی گفت : " در گام نخست مضمون ثقافت اسلامی مطابق نصاب تحصیلی واحد و معیاری همزمان توسط استادان پوهنځی شرعیات پوهنتون ننگرهار و استادان پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل به زبان های دری و پشتو ترتیب، ثبت و به شکل الکترونیکی آماده می شود و به دسترس تمام محصلان و علاقه مندان گذاشته خواهد شد".
سرپرست وزارت تحصیلات عالی علاوه کرد که پوهنځی شرعیات پوهنتون ننگرهار دارای ظرفیت بلند علمی است  و در حال حاضر در این پوهنځی برنامه های ماستری و دکتورا در رشته شرعیات توسط استادان ورزیده، با سویه تحصیلی دکتورا تدریس می شود.
وی افزود :" با استفاده از شیوه تدریس و آموزش انلاین نه تنها محصلان در سراسر کشور می توانند به درس های استادان با تجربه پوهنتون های کشور دسترسی حاصل کنند ، بلکه این شیوه در تبادل تجارب، تهیه مواد درسی، تحقیق و آشنایی با مواد درسی سایر استادان موثراست و باعث رشد کیفی شیوه تدریس در نهاد های تحصیلات عالی به ویژه، در نهاد هایی که با کمبود کادر های مسلکی مواجه اند، می شود".
طبق هدایت وزارت تحصیلات عالی، پوهنتون ننگرهار موظف شد تا پلان عمل برای مضامین ثقافت اسلامی را با دقت ترتیب و به انلاین کردن آن اقدام کند.
در این نشست پوهاند دکتور خليل احمد بهسودوال رییس پوهنتون ننگرهار، پوهندوی دکتور محمد حامد کډوال معاون علمی و تعدادی از استادان آن پوهنتون با ابراز آمادگی برای راه اندازی کورس های آموزشی به شکل الکترونیکی در رشته ثقافت اسلامی، یک سلسله خواست ها و پیشنهاد های شان را با سرپرست وزارت تحصیلات عالی در میان گذاشتند و سرپرست وزارت تحصیلات عالی به ریاست های مربوط به خاطر رسیدگی به خواست ها و پیشنهاد های آنان  هدایت داد. احمدضیا احمدی

back to top