اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در پیوند به عدم پذیرش تعدادی از نامزدان بورس های تحصیلی" ICCR " کشور هندوستان

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/ اول میزان/ باختر
اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در پیوند به عدم پذیرش تعدادی از نامزدان بورس های تحصیلی"  ICCR " کشور هندوستان
وزارت تحصیلات عالی موارد ذیل را به اطلاع نامزدان  بورس های تحصیلی هندوستان برای سال 2019 ـ 2020 می رساند:
طی مراحل بورس های تحصیلی امر مشترک میان جمهوری اسلامی افغانستان و کشور های بورس دهنده است.
وزارت تحصیلات عالی در بورس های گروهی تنها مسوولیت و صلاحیت معرفی نامزدان واجد شرایط به سفارت کشور بورس دهنده را دارد و بر اساس تقاضای سفارت هندوستان بعد از اخذ آزمون رقابتی از طریق اداره ملی امتحانات از میان بیش از 6000  نامزد، 2500 تن را به اساس بلند ترین نمرات به سفارت هند معرفی کرده است.
سفارت هندوستان از نامزدان  معرفی شده، آزمون زبان انگلیسی جداگانه‌ در سفارت اخذ می کند و فهرست کامیاب شدگان را با این وزارت شریک می کند  که اسناد نامزدان کامیاب شده در درآزمون سفارت هندوستان غرض طی مراحل بعدی به دفتر ICCR و پوهنتون های هندوستان از جانب سفارت هند مقیم کابل ارسال شود.
بر اساس پیگیری های انجام شده از مجاری دپلماتیک، سفارت هندوستان موارد ذیل را به عنوان پاسخ به وزارت تحصیلات عالی ارسال کرده است :
سفارت هند مقیم کابل مسوولیت معرفی افراد کامیاب شده در آزمون  زبان انگلیسی را به دفتر ICCR و پوهنتون های هندوستان دارد.
با توجه به آن که پوهنتون ها در کشور هندوستان دارای استقلال کامل هستند و هر پوهنتون شرایط و معیار های ویژه خود برای پذیرش محصل دارند، سفارت و هیچ نهاد دیگری نمی توانند پوهنتون ها را مجبور به پذیرفتن نامزدان کنند .
کامیاب شدن در رقابت زبان انگلیسی سفارت به مفهوم قبولی در بورس تحصیلی هندوستان پنداشته نمی شود،  تنها معیاری برای معرفی با مراجع ذیصلاح داخلی هند است.
سفارت هندوستان تاکید می کند که بر بنیاد تعهدات این کشور بورس های تحصیلی را بر اساس شرایط و معیارهای پوهنتون های هندوستان فراهم می‌ کند و سازماندهی تظاهرات‌ مشابه 29 اگست 2019 به هیچ وجه تاثیر گذار بر چگونگی پذیرش نامزدان نیست.
وزارت تحصیلات عالی بار دیگر تأکید می کند که این وزارت بر اساس قوانین و توافقات دو جانبه مسوولیت خویش در قبال معرفی نامزدان واجد شرایط (2500 تن) را به اساس قوانین نافذ کشور انجام داده است و چگونگی پذیرش نامزدان توسط پوهنتون های ذیربط هندی براساس معیارهای تعریف شده پوهنتون ها صورت می‌ گیرد وقبولی درآزمون زبان انگلیسی سفارت به مفهوم قبول شدن دربورس نیست.
گفتنی است  که وزارت تحصیلات عالی در جریان روز های جاری و آینده فهرست نامزدانی را  که مورد پذیرش پوهنتون ها قرار می گیرند،  بعد ازمواصلت از مجرای دپلماتیک با نامزدان  قبول شده شریک می کند و اجراآت لازم به عمل می آورد. احمدضیا احمدی

back to top