ساختمان یک مکتب در ایبک افتتاح شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

ایبک/  اول میزان/ باختر
تعمیر مکتب متوسطه خواجه اسماعیل درشهر ایبک امروز به بهره برداری سپرده شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، این مکتب در ساحه دو جریب زمین به هزینه دوصد و سی هزار دالر امریکایی از بودجه انجمن کمکی کشور آلمان درمدت دو سال اعمار شده است .
رییس معارف سمنگان گفت که ساختمان این مکتب دارای هشت صنف درسی سه اتاق اداری، یک سالون کنفرانس و لابراتوار است و تهیه یکصدو شصت میز و چوکی نیز مشمول بودجه یاد شده است .
گفته می شود این مکتب گنجایش چهارصد شاگرد را در یک زمان دارا است . لیلما

back to top