زمینه درسی برای یکهزاروسیصد شاگرد درایبک فراهم می شود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

ایبک /۹میزان/ باختر
کارساخت تعمیر جدید لیسه پسرانه قریه لرغان ایبک امروز آغازشد.
عبدالمتین سروری رییس معارف سمنگان به آژانس باختر گفت که این تعمیر درساحه هشتصد متر مربع زمین دولتی به هزینه نه ملیون وسه صد هزار افغانی ازبودجه غیرمشروط ولایت دردوطبقه به گونه پخته و اساسی اعمار می شود.
سروری افزود که دراین تعمیر دوازده صنف درسی، چهاراتاق اداری، لابراتوار ، اتاق کنفرانس، اتاق کمپیوتر وسایر ملحقات ضروری درنظر گرفته شده است.
منبع اضافه کرد، تهیه دوصد وبیست پایه میز وچوکی برای شاگردان مشمول بودجه یادشده است.
گفته می شود درحال حاضر حدود یکهزاروسیصد شاگرد درآن لیسه درفضای باز مصروف آموزش اند. ختم/ لیلما

back to top