اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر10 میزان
ترکمنستان ازاعطای 30 بورس تحصیلی دوره لیسانس در رشته های نفت و گاز، برق و خط آهن برای سال 2019-2020 خبر داده است.
شرایط بورس: متقاضیان فارغ صنف دوازدهم از لیسه های مرکز و ولایت ها  که سال فراغت شان 1397 تا 1398 باشد و فیصدی نمرات سه سال اخیر شان حد اقل از80 فیصد بلند باشد.
اسناد مورد نیاز: داشتن شهادتنامه مکتب که  بدون آن متقاضیان ثبت نام نخواهند شد ، تذکره تابعیت و پاسپورت الکترونیکی نیزضروری است.
علاقه مندان این بورس ها می توانند به خاطر ثبت نام ، اخذ اسناد و طی مراحل آن به وزارت تحصیلات عالی حاضرشوند واسناد شان را  قبل از16 میزان سالروان دوباره تسلیم کنند.
قابل یاد آوریست که از نامزدان بورس، آزمون زبان انگلیسی اخذ می شود و از میان آنان کسانیکه حایز بلند ترین نمرات  شوند، 30 نفر آنان انتخاب خواهند شد. احمدضیا احمدی

back to top