نمایشگاه فرآوردهای هنری شاگردان لیسه تاجور سلطانه برگزارشد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/ 14عقرب/ باختر
نمایشگاه فرآورده هنری و صنایع دستی شاگردان لیسه تا جورسلطانه ، دیروز درشهرکابل برگزارشد.
به گزارش آژانس باختر: دراین نمایشگاه که آن را  داکتر احمد ضمیر گوارا رییس معارف شهر کابل و هیئت وزارت معارف افتتاح کرد ، کارهای هنری و دستی  شاگردان این لیسه به نمایش گذاشته شده است.
رییس معارف شهرکابل در مراسم افتتاح این نمایشگاه برگزاری چنین نمایشگاه ها را درزمینه رشد استعداد های شاگردان موثر دانست. 
وی حمایت و همکاری ریاست معارف شهرکابل را دربرگزاری چنین برنامه ها ابراز کرد . احمدضیا احمدی

back to top