کمیته تخصصی آگاهی دهی دررابطه به جلوگیری ازآلودگی هوا دروزارت تحصیلات عالی ایجاد شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل /۹جدی /باختر
درجلسه یی که به ریاست دکتوراحمدسیرمهجورمعین وزارت تحصیلات عالی برگزارشد، بعد از بحث و تبادل نظر "کمیته تخصصی آگاهی دهی دررابطه به جلوگیری ازآلودگی هوا" ایجاد شد .
به گزارش آژانس باختر: دراین کمیته دکتورمهجوربه حیث رییس، رییس اطلاعات، نشرات و روابط عامه به حیث  مسوول هماهنگی با رسانه ها، اعضای کادر علمی پوهنځی های انجنیری آب و محیط زیست، زراعت، ژورنالیزم، حقوق، طب، هنرهای زیبا، زمین شناسی، معادن و انجنیری پوهنتون های مرکزی کابل به عنوان اعضای تخنیکی و تخصصی این کمیته تعیین شدند.
دکتور احمد سیرمهجورمعین مالی و اداری وزارت تحصیلات در نخست از اعضای کمیته خواست که طرزالعمل پیشبرد اهداف و فعالیت های کمیته تهیه کنند تا در مطابقت به آن گزارشات کاری شان را به کمیسیون عالی جلوگیری از آلودگی هوا ارائه کنند.
دراین جلسه معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی نقش جامعه علمی را در تشخیص و تعریف منابع آلاینده هوا و محیط زیست مهم دانست و ازاعضای کمیته خواست، که در راستای راه حل های علمی نقش شان را در کارزار مبارزه علیه آلودگی هوا و محیط زیست انجام دهند.
عزیزاحمد اوریاخیل رییس اطلاعات، نشرات و روابط عامه وزارت تحصیلات عالی گفت که کار روی تهیه کلپ ها و گزارش های تصویری به منظور آگاهی عامه در امر جلوگیری از آلودگی هوا ادامه دارد و عنقریب این کلپ ها دراختیار رسانه ها گذاشته خواهد شد.
قابل ذکر است که کمیته 20 نفری آگاهی دهی دررابطه به جلوگیری ازآلودگی هوا، هفته یک بارجلسه برگزارخواهد کرد و  پیرامون راه های حل جلوگیری ازآلودگی هوا بحث و تبادل نظر خواهند کرد و در نهایت یافته های شان را با کمیسیون عالی جلوگیری از آلودگی هوا در میان خواهند گذاشت .  احمدضیا احمدی

back to top