اطلاعیه پوهنتون پولی تخنیک کابل

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل /۹جدی /باختر
پوهنتون پولی تخنیک کابل برای دیپارتمنت میخانیک نظری و تطبیقی پوهنحی الکترومیخانیک خود  با کود 02- 03 -06 – A3- 90- 28 ، دریک بست به سویه دکتورا، ماستر و یا لیسانس، به کادر علمی نیاز دارد .
علاقمندان واجد شرایط ازتاریخ  نشراین اطلاعیه تا 15 دلو سال روان ، با درخواستی شمول ، ترانسکریپت نمرات و تذکره تابعیت به اداره پوهنتون پولی تخنیک کابل مراجعه کنند .
همچنان پوهنتون پولی تخنیک کابل برای دیپارتمنت میخانیک نظری و تطبیقی پوهنحی الکترومیخانیک خود  با کود 07 – 03 – 07- A3-90 – 28 ، دریک بست به سویه دکتورا ویا ماستر، به کادرعلمی نیاز دارد .
علاقمندان واجد شرایط ازتاریخ  نشراین اطلاعیه تا اول دلو سال روان ، با درخواستی شمول ، ترانسکریپت نمرات و تذکره تابعیت  به اداره پوهنتون پولی تخنیک کابل مراجعه کنند . احمدضیا احمدی

back to top