اطلاعیه پوهنتون پولی تخنیک کابل

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/ ۲۴جدی/ باختر
پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی به کادر علمی جدید ضرورت دارد.
دیپارتمنت انجنیری راه آهن با کود (۰۱۰۰۶-۱۴-۳A۰۹-۲۸) یک بست به سویه ماستر٬ دوکتورا ویا لیسانس٬ برای بار سوم به اعلان سپرده است.
متقاضیان واجد شرایط از ۲۱/۱۰/۱۳۹۸تا ۲/۱۱/۱۳۹۸ درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکریپ نمرات و تذکره تابعیت شان به اداره پوهنتون مراجعه کنند.
ماری نبردآئین

back to top