سیستم مدیریت الکترونیکی تحقیق، تالیف وترجمه درپوهنتون های کشور،معرفی شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/ 8 حمل/ باختر
سیستم مدیریت الکترونیکی تحقیق، تالیف و ترجمه در پوهنتون های کشوردیروز در ویدیو کنفرانس به معاونان علمی، آمرین استادان و آمرین تحقیق پوهنتون ها ، معرفی شد.
پوهنمل مرضیه وفایی رییس تحقیق، تالیف و ترجمه وزارت تحصیلات عالی گفت که این سیستم در جهت توسعه حکومتداری الکترونیک و به منظور بهبود شفافیت و افزایش سرعت در طی مراحل روند موجود اداری و جلوگیری از ضیاع وقت اعضای کادر علمی در امر تحقیق، تالیف و ترجمه ایجاد شده است.
به گفته وی دراین سیستم فهرست موضوعات ثبت شده جهت ترفیع علمی اعضای کادرعلمی ازسال 1392 به این طرف، امکان ثبت موضوعات علمی به صورت انلاین به خاطر ترفیع علمی و ارائه اثر تکمیلی درزمینه ، نمایش مجله های علمی که به اساس چک فهرست جدید نشراتی اعتبار اکادمیک را ازسوی وزارت تحصیلات عالی کسب می کند و دیتابس اعضای کادرعلمی پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی با تخصص و آثارعلمی شان قابل دسترسی بوده و می تواند به حیث منابع در تحقیقات علمی و ترجمه مورد استفاده قرار گیرد، شامل است .
در این ویدیو کنفرانس، مسوولان ذیربط پوهنتون های مرکز و ولایت های کشور نظریات و سوالات شان را در رابطه به سیستم متذکره و چگونگی استفاده موثر از این سیستم مطرح کردند که در مورد پاسخ ارائه شد. احمدضیا احمدی

back to top