02 ????? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

وزارت امور خارجه نودمین سالگرد روزملی دولت عربستان را تبریک گفت

وزارت امور خارجه نودمین سالگرد روزملی دولت عربستان را تبریک گفت

کابل /2 میزان /باختر پیام وزارت امور خارجۀ افغانستان به مناسبت...

چنگ زدن به منافع ملی راه رسیدن به صلح را هموار می کند

کابل/ ۲ میزان /باختر معضل افغانستان٬گره پیچیده است که نباید...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

اطلاعیه وزارت معارف

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

 

کابل / ۲۰ سنبله / باختر

مکاتب خصوصی که نظربه رهنمود، بازگشایی صنف های شان را ازاول تا دوازدهم ازاول سنبله آغاز کرده اند، به شرح زیرمی توانند فیس اخذ کنند

- نحوه اخذ فیس از ماه حمل تا  اخیر اسد :

آن عده مکاتب خصوصی که در جریان قرنطین خدمات تعلیمی غیرحضوری (آنلاین، تهیه مواد درسی کتابی والکترونیکی) عرضه کرده باشند، تنها می توانند آزدانش آموزانی%50 فیصد فیس اخذ کنند که دراین دروس با درنظرداشت رضایت والدین اشتراک کرده بودند.

اگر مکاتب خصوصی فیس این دوره را از دانش آموزان مکمل اخذ کرده باشند مکلف استند %50 آن را برای والدین بازپرداخت کنند ویا درماه‌های پیش رو محاسبه کنند.

- نحوه اخذ فیس از اول سنبله تا اخیر قوس:

چون دروس حضوری مکاتب خصوصی در روشنایی فیصله کابینه ج.ا.ا ومطابق رهنمود ارائه شده است، از جانب وزارت معارف ازاول سنبله آغازشده است، مسوولان مکاتب خصوصی می توانند فیس شان را به صورت مکمل مطابق روال سال قبلی تعلیمی اخذ کنند.

با در نظر داشت این که دروس آنلاین به حیث ممد وحمایتی محسوب شده است، مکاتب خصوصی مکلف اند دروس شان را مطابق پلان وتقویم تعلیمی «اول سنبله» ازابتدا آغاز کنند.

یادداشت: تصامیم فوق بعد ازمشوره همه جانبه با مسولان اتحادیه مکاتب خصوصی اتخاذو اجرایی شده است .

احمد ضیا احمدی

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.