ساختمان جدید برای یک مکتب در سر پل اعمار میشود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

سر پل  باختر  10 میزان
کار ساختمان یک مکتب امروز در ولایت سر پل آغاز شد.
رئیس معارف ولایت سر پل به آژانس باختر گفت ، که این ساختمان درساحه یک جریب زمین به هزینه ده میلیون ا فغانی به کمک هندوستان در منطقه چیلانگم مرکز سر پل در دو طبقه بطور پخته اعمار میگردد.
به گفته منبع ،  ساختمان این مکتب که هشت صنف درسی و سه اتاق اداری ، سیستم آبرسانی و سایر ملحقات ضروری در نظر گرفته شده است  در مدت دوازده ماه تکمیل میشود.لیلما

back to top