24 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

معین امورجوانان ازجوانان خواست که درانتخابات پیشرو سهم فعال بگیرند

معین امورجوانان ازجوانان خواست که درانتخابات پیشرو سهم فعال بگیرند

کابل باختر24 میزان داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ ...

سناتوران دیدگاه های شانرا پیرامون اوضاع جاری کشوربیان کردند

سناتوران دیدگاه های شانرا پیرامون اوضاع جاری کشوربیان کردند

کابل ۲۴ میزان باختر سناتوران درجلسه روزسه شنبۀ مشرانوجرگه به ریاست...

رئیس‌جمهورغنی: هیچ‌بخشی از افغانستان باید از صلح بی‌بهره نماند

کابل/باختر/24 میزان محمد اشرف غنی رئیس‌جمهور امروز در مراسم گشایش صندوق...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتمسولان بایدازاین که برای معارف و اهل معارف چه کرده اند، سخن بگویند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر13 میزان
ازروز معلم امسال نیز درحالی تجلیل به عمل میاید که اکثرمعلمان درشرایط دشوار اقتصادی وکمبود امکانات درمعارف کشور، قراردارند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: شمار ازمعلمان میگویند که درمراسم تجلیل ازروز معلم، مسولان باید ازاین که دریک سال گذشته برای معارف و اهل معارف چه کرده اند وچه دست آورد های داشته اند ، سخن بگویند.
آنان گفتند که مسولان حکومت ووزارت معارف ، هرسال  درمراسم  تجلیل ازروز معلم به خاطربهبود وضعیت زنده گی معلمان ، فراهم ساختن فضای مناسب درسی برای شاگردان مکاتب وتوجه به معارف سخن میگویند و وعده میدهند و اما این وعده ها و سخن ها تنهای تنها درقالب سخن و وعده  باقی میماند.
ناجیه یک تن ازمعلمان درصحبت با خبرنگار آژانس باخترگفت که معاش که دربدل یک ماه زحماتش داده میشود، کفایت مصارف ده روز خانواده اش را نمی کند .
او افزود که قسمت زیاد معاش وی درکرایه موتر به مصرف میرسد و با چنین معاش معلمان نمیتوانند زنده گی بهترداشته باشند.
دراین حال مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف خاطرنشان ساخت که وزارت معارف تلاش کرده است که درروزهای رخصتی برای معلمان ماکول داده شود و دراین زمینه قانون تعدیل شده و پس از توشیح آن ، برای معلمان درایام رخصتی نیز ماکول اجرا میشود.
اوافزود که درمعاش معلمان که درجه تحصیلی لسانس ویا ماستری دارند نیز افزودی آمده است .
فدا محمد معلم یکی ازمکاتب شهرکابل که ازناحیه بی سرپناهی رنج میبرد، درد اش را چنین بیان کرده گفت : " یکی از مشکلات بزرگ زنده گیم نداشتن سرپناه است  ومجبورهستم درکنارفراهم ساختن مصارف 5 تن ازاعضای خانواده ام  ازمعاش ناچیزی که دارم، ماهانه کرایه خانه را نیز بپردازم".
اوافزود که مسولان باید برای بهترشدن زنده گی معلمان که درحقیقت بهترشدن وضعیت معارف کشوراست، توجه جدی کنند.
همینگونه کارشناسان به این باورهستند که اگر به معارف کشور و وضعیت زنده گی معلمان وبه خصوص درزمینه بهبود اقتصادی آنان  توجه نشود، کشور به سوی پیشرفت وترقی نخواهد رفت .
آنان یگانه راه رسیدن به پیشرفت و ترقی کشوررا، توجه به رشد و بهبود معارف واهل معارف میدانند.
همچنان آنها مشکلات اقتصادی و تاثیرات منفی آن بالای روان معلمان را یک مانع عمده درشیوه بهتر تدریس دانسته و تاکید میکنند که باید معلمان ازلحاظ روحی و روانی آرامش داشته باشند تا بتوانند با حوصله مندی درتدریس شاگردان نقش موثر را ایفا کنند.
سخنگوی وزارت معارف خاطرنشان ساخت که درسال گذشته اضافه از 12هزار نمره زمین رهایشی برای معلمان ازسوی وزارت معارف توزیع شد و تلاش صورت گرفت که درهمکاری با  وزارت شهرسازی و مسکن این نمرات به شکل شهرک آماده شود و دراین زمینه  کار جریان دارد.
مهرداد دررابطه به تغییرات درنصاب درسی معارف گفت که به اساس اصول در هرسه سال باید درنصاب تعلیمی معارف تغییروارد شود ولی در دوسال اخیراوشاهد کدام تغییردرنصاب معارف نبوده است .
وی اضافه کرد که دروزارت معارف یک تیم بازنگری تشکیل شده است که روی کم کردن مضامین، بازنگری محتوای کتب درسی وآماده ساختن نصاب بهتر، کارمیکنند و درعین حال یک تیم 50 نفری ازمتخصصان به خاطرتخصص ویژه درزمینه نصاب تعلیمی ، ازسوی وزارت معارف به خارج ازکشورفرستاده خواهند شد.
سخنگوی وزارت معارف درمورد مشکل کمبود ساختمان های مکاتب و کتب درسی، خاطرنشان ساخت که درسراسرکشور 48 درصد مکاتب ساختمان ندارند و آن مکاتب یا درخانه های کرایی و یا هم درخیمه ها فعالیت میکنند.
اوگفت دربودجه وزارت معارف تنها یک مبلغ برای ترمیم مکاتب اختصاص داده شده نه برای ساختن مکاتب و یا چاپ کتب درسی .
مهرداد علاوه کرد تاحال کتاب های که به چاپ رسیده است تنها 35 درصد نیازمندی کتاب معارف را رفع کرده درحالیکه معارف کشور سالانه به 55 ملیون جلد کتاب درسی نیازدارد.
اوافزود که امسال اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا  مصارف چاپ 40 میلیون جلد کتاب درسی وزارت معارف را پرداخت کرده واما برای چاپ دوامدار کتب کدام بودجۀ وجود ندارد. 
براساس احصایه وزارت معارف درسراسرکشور16 هزارو200 مکتب دولتی، 7 اعشاریه 2 میلیون شاگرد و 202 هزارو36 معلم وجود دارد. 
مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف گفت : " وزارت معارف تمام تلاش های خود را به خاطربهبود زنده گی معلمان ورشد معارف کشورانجام میدهد ولی طبیعی  است که وزارت معارف درمحدوده امکانات خود میتواند کارکند. احمدضیا احمدی

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.