29 جوزا 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

ستره محکمه  به ده قاضی جزا های  تادیبی تجویز کرد

ستره محکمه به ده قاضی جزا های تادیبی تجویز کرد

کابل 29 جوزا باختر شورای عالی ستره محکمه امروز تحت...

رئیس جمهور با رهبران و بزرگان متعدد نشست مشورتی دایر کرد

رئیس جمهور با رهبران و بزرگان متعدد نشست مشورتی دایر کرد

کابل باختر /29جوزا معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که محمد...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل 29 جوزا باختر
شورای عالی ستره محکمه  امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد.
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، شورا نخست آتش بس اعلان شده ازجانب دولت را که با پاسخ مثبت مخالفین دولت نیز مواجه گردیده و درایام خجسته عید سعید فطر مورد رعایت قرارگرفت ، گام مهمی در راستای داعیه صلح دانسته و با حمایت ازین روند ملی و اسلامی اظهارامید واری کرد تا تداوم آن بتواند صلح و ثبات پایدار را در کشور جنگ زده به ارمغان آورده و به رنج و عذاب مردم درد کشیده افغانستان نقطه پایان بگذارد .
بعداً به هدف رعایت  روند های قانونی درپروسه  اقامه یک دعوی جزایی و احاله دوسیه به محکمه ، متکی به حکم ماده 175 قانون اجراات جزایی تصریح گردید که څارنوالی مکلف است تا دعاوی جزایی را طبق اتهام نامه های منسوبه علیه متهمین اقامه و بعد  از تسلیمی نقل مصدقه صورت دعوی برای هریک ازمتهمین ویا وکیل مدافع آنان ، دوسیه را درمیعاد معینه قانونی به محکمه ذیصلاح احاله نماید .
سپس با توجه به نامه شماره 224 مورخ 13ر3ر1397 ریاست تشریفات وزارت امورخارجه ، قرار براین شد تا به منظور توضیحات بیشتر و ارائه اسناد  ومدارک لازم درخصوص مطلوبه پیشنهادی ، معین اداری ان وزارت ، رئیس تشریفات و دو تن ازکار شناسان بخش مربوط درجلسه پنجم سرطان شورای عالی ستره محکمه حضور به هم رسانند .
متعاقباً مبتنی بر گزارشهای ریاست عمومی تفتیش قضایی و نظریات تدقیقی ناشی از بررسی اجراات محاکم استیناف ولایات کابل ، پنجشیر ،  ننگرهار وسرپل به  ده تن از قضات قبلی و فعلی محاکم یاد شده با تشخیص تخطی های وظیفوی شان در مطابقت به احکام مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز گردید .
درادامه جلسه ضمن رسیده گی به 32 درخواست تبدیلی محکمه در قضایای جزایی و مدنی با توجه به مطالبه لوی حارنوالی ، به محاکم استیناف ولایت های غزنی ، جوزجان ، غور ،  کنر ، تخار ، بلخ ، پکتیا ، بغلان ، هرات و محاکم توقیفگاه بگرام تفویض صلاحیت صورت گرفت تادرحل و فصل 58 قضیه متراکم جزایی اقدام نمایند .
برعلاوه رسیده گی به دو تقاضای تجدید نظر مدنی ، پاره ای از مسایل مربوط به ارتقای درجه های کادر قضایی و حل یک موضوع تنازع صلاحیت قضایی نیز جزء اجندا بود که درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید. نالان

کابل 29 جوزا باختر
هیأت رهبری و ده هاتن از استادان تربیت معلم سید جمال الدین افغانی امروز با استاد سرور دانش معاون دوم ریاست دیدار کرده و مطالبۀ خویش را مبنی بر تغییر شخصیت حقوقی نهاد و ارتقای آن به پوهنتون را مطرح کردند.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، دراین دیدار که بکتاش سیاوش نماینده مردم کابل در ولسی جرگه نیز حضور داشت، ارتقای تربیت معلم سید جمال الدین افغانی و تغییر شخصیت حقوقی این نهاد را به عنوان مطالبه اصلی خود مطرح کرده و دلایلی را به عنوان پشتوانۀ این مطالبه خود برشمردند.
توجه به نیاز های جامعه به لحاظ زمانی در تربیه معلم، دسترسی معلیمن به تحصیلات عالی، سابقۀ تربیت معلم سید جمال الدین در تربیه معلم، به فعلیت در آوردن ظرفیت های بالقوه این نهاد به عنوان یک نهاد ارائه کنندگان خدمات در سطح تحصیلات عالی، بلند بردن جاذبۀ تربیت معلم سید جمال الدین به دلیل آنکه دانشجویان علاقۀ به تحصیلات نیمه عالی ندارند، جلوگیری از بروکراسی و توجه ویژه به ارتقای ظرفیت بانوان به عنوان دلایل اصلی دیدار کنندگان برای تغییر شخصیت حقوقی تربیت معلم سید جمال الدین افغانی مطرح کردند.
استادان تربیت معلم سید جماالدین افغانی که هم اکنون برای تحقق این مطالبۀ خود در تحصن به سر می برند، تأکید ورزیدند که برمبنای قانون ممکن است که شخصیت حقوقی این نهاد تغییر یافته و در پاسخ به نیازمندی های معلمین برای دسترسی به تحصیلات عالی به پوهنتون ارتقا کند.
دیدار کنندگان با ارائه این آمار که هم اکنون 79 هزار معلم در سراسر کشور و 23 هزار معلم در ولایت کابل تحصیلات نیمه عالی دارند و دانشگاه های مربوطه ظرفیت جذب بیش از 300 معلم را برای تحصیلات عالی ندارند، به ارتقای تربیت معلم سید جمال الدین به پوهتنون تأکید ورزیدند.
معاون دوم رئیس جمهور ضمن تآکید به خاتمه تحصن استادان تربیت معلم سید جمال الدین افغانی، مطالبۀ آنان برای تغییر شخصیت حقوقی و ارتقای تربیت معلم سید جمال الدین را یک امر منطقی خوانده گفت که به دلیل عدم علاقه مندی دانشجویان به تحصیلات نیمه عالی و ضرورت دسترسی معلمین به تحصیلات بیشتر تربیت معلم سید جمال الدین کار آیی لازم خویش را از دست داده است.
وی اما تأکید کرد تغییر شخصیت حقوقی یک نهاد دولتی میکانیزم و مقتضیات خود را داد که ایجاب می کند این مورد نیز به لحاظ تخنیکی و قانونی مورد بررسی قرار گیرد. استاد دانش از هیأت رهبری و استادان تربیت معلم سید جمال الدین افغانی خواست که طرح پیشنهادی خویش را به کمیته علمی، فرهنگی و منابع بشری بفرستند تا پس از بررسی های لازم، توسط مراجع ذیصلاح چون کابینه یا شورای عالی علمی و فرهنگی دراین زمینه تصمیم نهایی اتخاذ گردد.عبدالخالق

کابل باختر /29جوزا
معاون سخنگوی ریاست جمهوری  میگوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور امروز نشستی مشورتی را با شماری از رهبران سیاسی برگزار کرد
به گزارش اژانس باختر شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور که امروز در یک نشست خبری در کابل سخن میگفت اظهار داشت : اشرف غنی رییس جمهوری کشورامروز نشست مشورتی با حامد کرزی رییس جمهور سابق افغانستان ،عبدرب رسول سیاف رهبر جهادی ، گلبدین حکمتیار ، محمد یونس قانونی ،محمدکریم خلیلی، حاجی محمدمحقق، پروفیسورصبغت الله مجددی وقاضی القضات برگزارو پیرامون وضعیت جاری کشورو چگونگی مدیریت اتش بس به بحث پرداخت
در این نشست شخصیت های سیاسی دیدگاه هایشانرا مطرح کرده وپیشنهادهای شانرا به رییس جمهور ارائه کردند .
مرتضوی گفت: که  در این نشست اشتراک کننده گان از آتش بس استقبال کردند وبراجماع سیاسی بخاطر رسیدن به صلح تاکید کردند .
مرتضوی به ادامه همچو نشست های مشورتی تاکید کرده گفت  نشست های مشورتی که از امروزآغاز شده در آینده نیز ادامه میابد وقرار است رئیس جمهوری فردا با احزاب سیاسی نشست مشورتی داشته باشد  به همین ترتیب  دیدگاه های نهادهای مدنی وسایر اقشار را نیزذریعه این نشست ها بدست خواهیم آورد تاپروسه صلح در مسیر خوبتر هدایت گردد .
وی در رابطه به آتش بس در ایام عید گفت که دشمنان ما میگفتند که حکومت اداره واستقلال عمل ندارد اما رییس جمهور در عمل نشان داد که اراده وابتکار عمل دارد .
او گفت که رئیس جمهور مدیریت آتش بس را از سوی مسوولین محلی وامنیتی خوب ارزیابی نموده است 
معاون سخنگوی رئیس جمهور از گروه داعش والقاعده به عنوان دشمنان خارجی مردم ما نام برد که هیچ پیوند  با جامعه افغانستان ندارد ونمی خواهند در کشور صلح برقرار گردد وحملات که  در روز های عید در شهر جلال آباد صورت گرفت حمله بر صلح است .
وی همچنان برخی از حلقات وگروه های قاچاقچی مواد مخدر را نیز  عاملان ادامه جنگ در کشور دانست که با برقراری صلح در کشور منافع انها با خطر مواجه میشود که میخواهند پروسه صلح را اخلال کنند اما در نهایت مردم ما نشان دادند که در روز های دشوار در کنار هم می ایستند. ختم / فرزانه  نعمت

کابل باختر 29 جوزا
دوکتور نصیر احمد اندیشه، معین وزارت امور خارجۀ امروز، با خانم  ماری اسکیر،  سفیر کشور شاهی ناروی در کابل، ملاقات تودیعی نمود.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه به آژانس باختر،در ابتداء، دوکتور اندیشه از کارکردها و مساعی خانم ماری در دوره مأموریت اش در افغانستان در راستای تقویت روابط دو کشور  ابراز خرسندی کرد و خاطر نشان ساخت که وزارت امور خارجه به همکاری های خود با سفارت آن کشور در کابل ادامه خواهد داد. همچنان معین وزارت امور خارجه، روی مناسبات دو جانبه، همکاری های متقابل در امور مهاجرین و عودت کنندگان و پروسۀ صلح نیز صحبت به عمل آورد.
بعداً، خانم ماری، از همکاری های حکومت افغانستان، نهادهای دولتی ذیربط به خصوص از وزارت امور خارجه در دوره مأموریت اش به حیث سفیر کشور شاهی ناروی ابراز قدردانی کرده و آرزو نمود که با آمدن سفیر جدیدآن کشور، روابط دو کشور تقویت و توسعه مزید یابد. ختم/ نالان

کابل باختر 29 جوزا
محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان به سلسلۀ نشست های مشورتی ، امروز با شماری از رهبران جهادی و بزرگان سیاسی و ملی در رابطه به آتش بس و روند صلح صحبت کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این نشست، اشتراک کنندگان به اتفاق نظر از تمدید آتش‌بس و روند صلح حمایت کردند و پیشنهاد های شان را در مورد مدیریت بهتر اوضاع کشور در جریان آتش‌بس با رئیس جمهور شریک ساختند.
رهبران جهادی و بزرگان سیاسی و ملی، از طالبان خواستند که برای خیر و فلاح کشور و رفاه افغان ها هرچه زودتر مذاکرات صلح را آغاز کنند.
محمد اشرف غنی با تشکر از آنان، خطاب به رهبران جهادی و بزرگان سیاسی و ملی گفت: که نظریات شما در مسایل ملی، سیاسی و بزرگ همیشه مهم بوده و خواهد بود.
رئیس جمهور گفت که سلسلۀ مشورت های خویش را با رهبران جهادی و بزرگان سیاسی و ملی ادامه خواهد داد.# نالان

کابل باختر/ 29/ جوزا
داکتر کمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز با کاروان صلح هلمند دیدار کرد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، کاروان صلح هلمند که شامل اقشار مختلف میباشد 38 روز قبل ازهلمند به خاطر تامین صلح سراسری درکشور حرکت کردند ودیروز واردکابل شدند.
خواست مهم این کاروان را تامین صلح سراسری، ادامه آتش بس و پایان جنگ میباشد که درچندین دهه قربانی های فراوانی از مردم افغانستان گرفته است ، جوانان و فعالان جامعه مدنی هلمند برای صلح خواهی این کاروان را ترتیب و از هلمند تا کابل با پای پیاده طی طریق کردند.
داکتر کمال سادات دراین دیدار با تمجید از حرکت صلح خواهانه این کاروان گفت که یکی از نیازهای اصلی مردم افغانستان صلح است دوام جنگ فرصت های زیادی را از جوانان کشور گرفته است، معینیت امورجوانان پیوسته جوانان را به صلح و دوری از جنگ تشویق کرده است.
همچنان معین امور جوانان گفت که جوانان کشور با شما همنوا میباشند و از حرکت مدنی شما حمایت میکنند.
ختم/ نالان

کابل/باختر/29 جوزا
از روزجهانی پناهنده در حالی در کشور تجلیل به عمل آمد که تاهنوز بیشتراز  دو میلیون افغان در کشور های ایران و پاکستان به عنوان مهاجر زندگی میکنند .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر : جنگ های دراز مدت ، درگیری ها ، خشکسالی و دگر آسیب های طبیعی عامل اصلی مهاجرت و پناهندگی را میسازد .
بنابر برآورد، این عوامل سبب شده که نود و شش میلیون انسان از کشور های مختلف مهاجر شوند ، بیشترین مهاجران راه اروپا را در پیش گرفته و تاهنوز این سلسه ادامه دارد .
سید حسین عالمی بلخی ، وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان  در صحبت خود با اشاره به مسایل فوق گفت : ما از دو کشور همسایه ایران و پاکستان اظهار سپاس میکنیم که مهاجرین افغان را پناه داده است  .
وی خاطر نشان ساخت خوشبختانه طرح جدید در این رابطه زیر کار است که به اساس آن فرصت های مناسب برای برگشت کنندگان فراهم خواهد شد .
به گفته وی  در کشور های اروپا ، امریکا واسترالیا 540 هزارونه صدو سی دو افغان سند تابعیت از این کشور ها را در یافت کرده اند.
او از نهاد های ملی و بین المللی بخاطر کمک به مهاجرین ابراز سپاس کرد .
اندریکا رتواتی ، مسوول منظقه یی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان  برای آسیا و اقیانوسیه گفت ، از سال 2002 بالاتر از 5 میلیون پناهنده داوطلبانه به طرف افغانستان عودت کرده اند که این ها میخواهد زندگی تازه را بعد از عودت آغاز کنند ، کشور های همسایه میزبان میلیون های پناهنده افغان هستند .
عبدالقهار عابد رئیس دفتر رئیس اجرائیه  پیرامون این موضوع افزود افغانستان حدود 2.5 میلیون مهاجر در بیرون از کشور به خصوص ایران و پاکستان دارد حکومت افغانستان در سال جاری در تلاش است که زمینه بازگشت را برای مهاجرین برگشت کننده فراهم کند و تعهد حکومت به عنوان دولت مسوولیت پذیر پابرجاست.
در این محفل  مشاور ارشد ریاست اجرائیه ، نمایندگان شورای ملی ، تعدادی از معینان وزارت خانه ها ، برخی از سفرای کشورهای دوست ، نمایندگان نهادهای بین المللی و جمعی از فعالان مدنی و رسانه ای نیز حضور داشتند .نازیلا عزیزی

شبرغان 29 جوزا باختر
طالبان مسلح دیشب یک افسر پولیس را در ولایت جوزجان به شهادت رساندند.
عبدالحفیظ خاشی، آمر امنیت قومندانی امنیه جوزجان به آژانس باختر گفت که طالبان مسلح اسحاق یک افسر نظامی  را از منزلش در منطقه سقزکول ولسوالی آقچه آن ولایت بیرون کشیدند و تیرباران کردند.
این درحالی است که چندی قبل باشندگان ولسوالی آقچه، از افزایش حضور طالبان در آن ولسوالی ابراز نگرانی کرده بودند و خواهان عملیات گسترده و پاکسازی آن ولسوالی از وجود طالبان مسلح شده بودند. احمد نعیم (دوستی)

کابل باختر 29 جوزا
معین همکاری های اقتصادی و سرپرست وزارت امور خارجۀ امروز در دیدار با رئیس ادارۀ انکشاف بین‌المللی ایالات متحده امریکا برای افغانستان ، روی تقویت همکاری های سه جانبه میان افغانستان ، هند وامریکا به بحث پرداخت.
دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه به آژانس باخترخبر داد، عادله راز، معین همکاری‌های اقتصادی و سرپرست وزارت امور خارجۀ امروز با هربرت سمیت، رئیس اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده امریکا برای افغانستان، در دفتر کارش ملاقات نمود وروی چگونگی تقویت و توسعه همکاری‌های سه‌‌جانبه اقتصادی میان افغانستان، هند و ایالات متحده امریکا تقویت سکتور خصوصی، و انکشاف صادرات افغانستان معلومات ارائه نموده و نقش آن اداره را در این عرصه‌ها مهم خواند.
در ادامه، هربرت سمیت از تداوم همکاری‌های اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده امریکا برای افغانستان اطمینان داد. وی هم‌چنان بر توسعه همکاری‌های سه‌جانبه اقتصادی تأکید نموده و تقویت سکتور خصوصی را برای ایجاد شغل و رشد اقتصادی افغانستان حیاتی شمرد.ختم/ شمس

کابل 29 جوزا / باختر
وزارت دفاع ملی میگوید که از میان ۲۵۰۰ افراد طالبان که با استفاده از اتش بس در روز های عید وارد کابل شده بودند  حدود نصف انها در این شهر باقی مانده اند.
گزارشگر اژانس باختر مینگارد : دولت و گروه طالبان سه روز عید را در اتش بس باهم سپری کردند اتش بس میان طرفین درگیر در کشور بعد از ان انفاذ شد که رئیس جمهور غنی  27 ماه رمضان تا پنچم عیدفطررا  با گروه طالبان  اتش بس اعلام کرده وگروه طالبان نیزدرسه روز عید وارد این پروسه شدند.
شماری از افراد وابسته به این گروه با استفاده ازاین اتش بس اجازه داخل شدن به شهرها را یافتند انچنان که منابع امنیتی میگویند تنها ۲۵۰۰ طالب وارد کابل شدند .
بربنیاد اظهارات سرپرست دفترسخنگوی وزارت دفاع ملی به آژانس باختر،  ۱۲۰۰ تن از این افراد همچنان در کابل باقی مانده اند .
منابع امنیتی میگویند که افرادباقی مانده در کابل تمایل به صلح دارند و انها حالا جز پروسه صلح اند و دیگر تمایلی به جنگ ندارند این نشان میدهد که انها از جنگ خسته شده اند .
این درحالیست که افراد وابسته به گروه طالبان با استفاده از روز های اتش وارد شهر های شدند و با مردم عکس های دسته جمعی گرفتند.
محمداشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان گفته است که در رابطه به ابتکار آتش‌بس و صلح دولت، در سطح بین المللی حمایت وجود دارد و ما آتش‌بس یک طرفه را برای ده روز دیگر نیز تمدید کردیم .
اوتصریح کرده که  آتش بس سه روزه نشان داد که تقاضا و اجماع سرتاسری برای صلح وجود دارد، حضور افراد طالبان در شهرها و  تمایل صریح انها برای صلح و ثبات در کشور رهبری این گروه را نیز وارخطا و سراسیمه ساخته است و انها بر تنبیه انانی تاکید دارند که با مقامات حکومتی و شهریان عکس های سلفی گرفتند.
یکی از  اعضای رهبری طالبان به رویترز گفته است رهبری این گروه  نشست اضطراری را  برگزار کرده  و درآن از همه فرماندهان و افراد طالبان خواسته شد، اقدام های شدید انظباتی دربرابر طالبانی که با سربازان و مقام های دولتی افغانستان عکس گرفته اند، روی دست بگیرند.
اما حضور این افراد درکابل نگرانی های را نیز به وجود اروده است در چنین شرایطی، مردم با ابراز نگرانی از حضور این تعداد نیروهای طالبان در کابل، این مساله را مطرح می‌کنند که چه تضمینی وجود داردکه این افراد یک زندگی عادی را در پایتخت دنبال خواهند کرد .
اما  سخنگوی وزارت امور داخله تاکید داردکه  هر حرکت اعضای این گروه در شهرها را زیر نظارت دارند
نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله  گفته است احضارات داریم؛ در هر گوشه و کناری که مخالفین دست به تحرک بزنند؛ ما عکس‌العمل خود را می‌داشته باشیم.
فعالان جامعه مدنی با انکه از تحرکات اخیر در راستای صلح در کشور حمایت میکنند مگر تاکید دارند که نباید بنام صلح فرصت برای افراد اغراض مند مساعد گردد.
شاید 1200 طالب که در کابل باقی مانده اند همه افراد خسته از جنگ باشند مگر هیچ تضمینی وجود ندارد که حلقات تروریستی از نام و موقعیت این طالبان سو استفاده نکنند و دست به خرابکاری نزنند.
این اگاهان تاکید بر این دارند که باید در چنین موارد نگرانی های مشروع شهروندان کابل و سایر شهروندان کشوررا مدنظر بگیرند و مسوولان به ان یک پاسخ درست و قناعت بخش داشته باشند
این اگاهان میگویند که این نگرانی ها در وجود تحرکات طالبان بعد از ختم اتش بس از سوی رهبری ان گروه موجه جلوه میکند زیرا طالبان بعد از ختم اتش بس شان شام روز سوم عید بر پاسگاه های امنیتی در نو ولایت حمله کردند در غزنی هنگام خروج از شهرشش سرباز و یک واسطه نظامی را باخود بردند
پس رعایت راه احتیاط یک امر حتمی است تحلیل سیاسی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL