16 سرطان 1394

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

احمد ضیاء مسعود: کابل نمادی از پاکی و صفایی باشد

احمد ضیاء مسعود: کابل نمادی از پاکی و صفایی باشد

کابل باختر 15 سرطان احمد ضیاء مسعود نماینده فوق العاده رئیس...

دولت وزیری: بخش دافع هوای نیروهای هوایی هنوزتجهیزو فعال نشده است

دولت وزیری: بخش دافع هوای نیروهای هوایی هنوزتجهیزو فعال نشده است

کابل/ باختر/15 سرطان وزارت دفاع ملی می گوید: با آنکه نیروهای...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

مهترلام 14 سرطان باختر
مقامات محلی ازکیفیت پایین و به درازا کشیده شدن کارساخت  شفاخانه ولایتی لغمان انتقاد می کنند.
آنان می گویند شرکت موظف درساخت این شفاخانه کیفیت لازم را درنظرنه گرفته است ونیز نقشه ی آن را نظربه شرایط اقلیمی لغمان نه ساخته است.
رییس اقتصاد ولایت لغمان به آژانس خبری باخترگفت که با گذشت یک ونیم سال از آغاز کار ساخت این شفاخانه ، تاکنون تنها بیش از ده درصد کارآن تکمیل شده است.
عبدالجبارنعیمی والی لغمان با انتقاد ازکیفیت پایین و تعلل درساخت این شفاخانه می گوید که به زودی باید مشکل فنی این شفاخانه رفع شود و کار آن تسریع یابد.
اوبه روسای اقتصاد و صحت عامه لغمان دستور داده است که نواقص درکار ساخت شفاخانه  ولایتی لغمان را با مقامات شان در کابل گزارش دهند تا در رفع آن اقدام شود.

شهرقندهار12 سرطان باختر
هفتاد معتاد به مواد مخدر درمرکزصحی ویژه معتادان درولایت قندهار تداوی شدند.
برخی ازاین معتادان خود برای تداوی به مرکزصحی معتادان قندهار مراجعه کرده بودند و برخی دیگر شان ازسوی منسوبان امنیتی از گوشه وکنار شهر جمع آوری وبه این مرکز انتقال داده شده اند.
یک مسوول ریاست صحت عامه ولایت قندهاربه آژانس باخترگفت که دراین دور هفتاد معتاد به مواد مخدر درمرکز صحی معتادان تداوی شدند.
اوگفت ده معتاد دیگر تازه برای تداوی دراین مرکز صحی ثبت نام کرده اند.
درین حال رحمت الله اطرافی آمرامنیت قوماندانی پولیس ولایت قندهارمی گوید که روند جمع آوری معتادان از گوشه و کنارشهر وولسوالی ها و انتقال شان به شفاخانه ویژه تداوی معتادان ادامه دارد.

شهرکندز12 سرطان باختر
داکتران بدون سرحد شفاخانه شان درولایت کندزرا درواکنش به حمله نظامیان بر این مرکز صحی ، بستند.
مسوولان این شفاخانه همچنان می گویند که نیروهای ویژه افغان هنگام حمله بر این مرکزصحی با داکتران برخورد نا شایسته کردند.
به روز چهارشنبه ده ها نیروی ویژه افغان برشفاخانه داکتران بدون سرحد درکندز حمله کردند.
این نیروها پس ازبررسی دوباره این شفاخانه را ترک گفتند.
یک مسوول شفاخانه داکتران بدون سرحد درکندزبه آژانس باخترگفت که آنان درواکنش به این حمله نظامیان افغان فعالیت شان درکندز را به حالت تعلیق درآورده اند.
درین حال یک مقام نظامی کندزکه نه خواست نامی ازوی برده شود می گوید که دراین شفاخانه زخمی های طالبان تداوی می شد ازاینرو نیروهای ویژه خواستند آن را بررسی کنند.
تاهنوز روشن نیست که دراین حمله ، نظامیان دست به گرفتاری فرد یا افرادی زده است یا خیر.

کابل باختر 9 سرطان
متخصصان شفاخانه کامپلکس امیری سه عملیات جراحی قلب را بالای سه کودک مصاب به آفت ولادی سوراخ قلب ، موافقانه انجام دادند  .
داکتر فیروز الدین  فیروز وزیر صحت عامه، امروز از این شفاخانه دیدن کرد واز توانایی داکتر ها ونیز متصدیان  این شفاخانه  مجهز قدردانی به عمل آورد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر،  وزیرصحت عامه از بخش های مختلف این شفاخانه دیدن کرد و از کودکان  که عمل جراحی قلب بالای آنان انجام شده بود نیز عیادت نمود.
این کودکان  از سوی جمعیت هلال احمر افغانی به هدف تداوی به این شفاخانه معرفی شده بودند وبه گفته  داکتر میرویس امیری  رئیس این  شفاخانه عملیات جراحی آنان توسط داکتر های افغان با اجرت نازل موفقانه صورت گرفته است .
داکتر فیروز درمحفل قدردانی از داکتر های  شفاخانه یادشده  گفت: از اینکه  موقع مساعد شده تا عملیات های جراحی برای تداوی کودکانی که مصاب به آفت سوراخ قلب اند درداخل کشور صورت بگیرد ، جای مسرت است .
وزیرصحت عامه این را یک دست آورد بزرگ مردم  درعرصه صحی دانست  وخاطر نشان کرد ، چنانکه به مردم  وعده سپرده بودم تلاش مینمایم تا شرایط عرضه خدمات پیشرفته  طبی را درکشور فراهم بسازیم  تا مریضان  از مشکل رفتن به خارج کشور برای تداوی رهایی یابند.
  اوگفت که به این هدف تلاش های بیشتری را عملی خواهد کرد تا سکتور خصوصی به کمک و زارت صحت عامه  بتواند  زمینه بیشتر وبهتر را برای تداوی امراض  صعب العلاج را درکشور فراهم  بسازد.
وزیر صحت عامه خاطر نشان کرد درهر سال  حدود سه صد میلیون  دالر امریکایی بخاطر  تداوی مریضان  به خارج کشور مصرف میشود.
او گفت هیچ نیازی دیده نمی شود که مریضان ما برای  تداوی ازکشور سفر مینمایند  چون  شرایط تداوی درحال حاضر درافغانستان  مساعد شده است .
داکتر فیروز بیان کرد که اکنون کسانی برای تداوی به خارج می روند که یا پول بیشتر دارند و یا به امراض مبتلا اند که علاج آن درهیچ کشوری ممکن نیست .
وی از داکتر ها ومتصدیان  شفاخانه  امیری  قدردانی کرد وبرای آنان  لوح تقدیر را به عنوان قدردانی از زحمات شان اهدا کرد.
داکتر میرویس امیری به خبرنگار آژانس باختر گفت: درشفاخانه کامپلکس امیری که در ساحه افشار درجوار جمعیت هلال احمر افغانی واقع است یکصدوپنجاه وشش داکتر نرس وسایرکارکنان  مسلکی واداری مصروف خدمت اند ودرقبل این شفاخانه  درحد یک  کلینیک  تشخیصی فعالیت داشت اما اکنون  این شفاخانه  به هزینه پنج ملیون  دالر امریکایی توسعه  یافته و دربخش تشخیص تداوی امراض قلب فعالیت مینماید.
اوگفت در آینده  قرار است زمینه  تداوی امراض گرده و مثانه نیزدراین  شفاخانه مساعد شود. 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL