24 دلو 1394

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

اخبار کوتاه از دنیای فوتبال

اخبار کوتاه از دنیای فوتبال

کابل باختر 24 دلو ژاوی هرناندس وکارشناسان فوتبال گفته اند وجود...

بازی تیم های فوتبال کندز وبغلان به تساوی پایان یافت

بازی تیم های فوتبال کندز وبغلان به تساوی پایان یافت

کابل باختر 24 دلو دورنیمه نهایی رقابت های فوتبال جام همبستگی...

تیم ملی کرکت نوزده سال جایگاه نهم  را درجهان کمایی کرد

تیم ملی کرکت نوزده سال جایگاه نهم را درجهان کمایی کرد

کابل باختر 24 دلو تیم ملی کرکت نوزده سال کشور ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

کابل باختر/ 21/ دلو
وزارت صحت عامه بخش تشخیص را تخصصی میسازد.
با این اقدام زمینه برای فراگیری تخصص دربخش تشخیص برای عده ای از داکترهای جوان دربیرون از کشور فراهم میشود.
این تصمیم ازسوی وزارت صحت عامه پس از آن اتخاذ شده است که شکایاتی از تشخیص نادرست امراض درکشور بیان شد و وزیر صحت عامه گفت که دراین اواخر هفتاد درصد تشخیص نادرست درکشور صورت میگیرد و این موضوع نگرانی هایی را نزد مردم نیز به بار آورده و شماری هم چنین پنداشتند که گویا چنین اظهارات سبب تشویق رفتن مریضان برای درمان به کشور های همسایه میشود.
اما محمد اسماعیل کاووسی رییس روابط عامه وزارت صحت عامه به خبرنگار آژانس باختر گفت که دانش و مهارت داکترهای ما دردرمان امراض کم تر از فهم داکترهای سایر کشورها نیست اما مشکل اساسی دربخش تشخیص وجود دارد.
کاووسی خاطر نشان کرد که دستگاه های پیشرفته تشخیص امراض درکشور آورده شده اما دربخش های تشخیص متخصص نداریم وباید درهر بخش تشخیص داکتر های به سویه متخصص داشته باشیم.
اوگفت که به هدف تقویت بخش تشخیص درکشور وزارت صحت عامه تصمیم اتخاذ کرده تا تعدادی از داکتر های جوان را از بودجه مربوط برای آموزش تا سویه تخصص دررشته های گوناگون بخش تشخیص  به خارج از کشور بفرستند تا ما در بخش تشخیص نیز متخصصانی داشته باشیم که درمان مریضان درشفاخانه های کشور مطابق معیار ها وهمگام وهم سطح با شفاخانه های هند وکشورهای همسایه صورت گیرد.

کابل باختر 20 دلو
وزارت صحت عامه  درنظر دارد که واکسین فلج کودکان را بالای کودکان زیرسن ده سال کوچی ها تطبیق کند .
محمد اسماعیل کاووسی رئیس نشرات آن وزارت به خبرنگار آژانس باختر گفت: این اقدام  وزارت صحت عامه بخاطر  صورت میگیرد که کوچی ها بود وباش ثابت ندارند  واز یک محل به محل دیگر میکوچند وکودکان شان از برنامه های منظم تطبیق واکسین محروم می شوند.
وی خاطر نشان کرد که در سال 2014 تعداد واقعات پولیو درکشور بیست نه واقعه ثبت شده بود واین رقم درسال 2015 میلادی به نوزده  واقعه  کاهش یافت واین نشانگر آنست که  وزارت صحت عامه درمبارزه علیه فلج کودکان درکشور در مسیر درست حرکت می کند .
وی گفت که کودکان بالاتر از سن پنج سال نیز می توانند ناقل ویروس پولیو باشند به این خاطر وزارت صحت عامه به هدف رعایت جانب احتیاط کودکان زیرسن ده سال کوچی ها را نیز شامل برنامه های تطبیق واکسین فلج کودکان کرده است.

کابل باختر 20 دلو
وزارت صحت عامه درنظر دارد تا برای تطبیق منظم برنامه های واکسین کارمندان دایمی محلی را استخدام کند.
محمد اسماعیل کاووسی رئیس نشرات وزارت صحت عامه امروز به آژانس باختر گفت که وزارت صحت عامه می تواند از کارمندان دایمی گزارش های دقیق درمورد تطبیق واکسین ها جمع آوری کند .
وی گفت، با این اقدام همچنان  وزارت صحت عامه می تواند برنامه های تطبیق واکسین بخصوص پولیو را به صورت منظم بالای کودکان در محلات دوردست تطبیق کند .
وی بیان کرد که این برنامه درقدم نخست در نه و لسوالی  ولایات ننگرهار ، قندهار ، کنر هلمند  وفراه عملی می شو د وبعد به سایر ساحات کشور گسترش داده می شود.
وی گفت کارمندان  محلی دربدل معاش به طور دایمی استخدام می شو ند ودر قدم اول دوهزار تن که شامل زنان ودختران نیز می شوند گماشته می شوند.

پنجشیر / باختر/ 20/ دلو
شفاخانه معتادین درچوکات ریاست صحت عامه ولایت پنجشیر تاسیس و کار آن عنقریب آغاز میگردد.
داکتر حامد احمدی مسوول صحت عامه ولایت پنجشیر میگوید: شفاخانه تداوی معتادین که متشکل از نزده کارمند میباشد، درتشکیل ریاست صحت عامه آن ولایت از جانب وزیر صحت عامه منظور شده و قرار است کار آن عملاً آغاز گردد.
به گفته احمدی، این شفاخانه دارای بیست بستر بوده و دربخش های تداوی افرادیکه مصاب به چرس ، هیروئین ، پودر و غیره دخانیات میباشند، فعالیت خواهد کرد. 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL