30 میزان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

بازداشت ده ها تن به ظن  مواد مخدر دریک ماه اخیردر ننگرهار

بازداشت ده ها تن به ظن مواد مخدر دریک ماه اخیردر ننگرهار

شهرجلال آباد/ ۲۹ میزان/ باختر ده ها تن درجریان یک ماه...

نشست پیرامون قانون تنظیم امور شورا های محلی پنجشیروکاپیسا

بازارک/ ۲۹میزان/ باختر دریک نشست مشترک پیرامون قانون تنظیم امور...

نمایشگاه بین‌المللی محصولات زراعتی در عربستان سعودی آغاز شد

کابل/ ۲۹ میزان/ باختر نخستین نمایشگاه فرآورده های زراعتی افغانستان در...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

شبرغان باختر 29 میزان
نابینایان در جوزجان از نبود فرصت های کاری و آموزشی رنج می برند.
شماری از این نابینایان می گویندکه  افراد نابینا با بیکاری وفقر اقتصادی و اجتماعی  دست وپنجه نرم می کنند و دولت به وعده هایش عمل نمی کند.
آنان از دولت می خواهند تا زمینه های شغلی و آموزشی به افراد دارای معلول فراهم کند در غیر آن فقر و تنگدستی  آنان را بیشتر دچار مشکلات اقتصادی و اجتماعی خواهد کرد.
عبدالرحیم صفا مسوول انجمن نا بینایان افغانستان باتایید این مشکلات می گوید که در هر ساعت در افغانستان یک نفر نابینامی شود و تا حال هیچ نهادی به شمول دولت ، سازمان ملل متحدو یونسکو متوجه این تهدید جدی نشده اند.
صفا اضافه کرد که در حال حاضر مطابق سروی یی که در مرکز وولسوالی های جوزجان انجام شده است دو هزار و هفتصد نا بینا وکم بین به این انجمن ثبت نام شده است و در حالت رقت باری به سر می برند .
اما عبدالفتاح قاطع آمر اداره حمایت ملی از افراد دارای معلولیت در جوزجان اطمینان می دهد که برای این چالش پلان های روی دست گرفته شده است اما تاکنون عملی نشده است .لیلما

کابل باختر  29 میزان
وزارت صحت عامه  نتایج ارزیابی پروژه رسیدگی بخش صحت به قضایای خشونت مبتنی بر جندررا اعلام کرد.
این ارزیابی  در شش ولایت کشور راه اندازی شده است که نتایج فیصدی بیشتر قضایای خشونت مبتنی بر جندر را در جوزجان و کم‌ترین آن را در کاپیسا نشان می‌دهد.
به گزارش خبر نگارآژآنس باختر در نشستی که به همین مناسبت دیروز در وزارت صحت عامه بر گزارشد. دیوه صمد، معین پالیسی و پلان وزارت صحت‌عامه گفت:" وزارت صحت به مراتب بیشتر از وزارت خانه‌های دیگر به متضرران خشونت مبتنی بر جندر رسیدگی کرده است که این نشان دهندۀ توجه بیشتر این وزارت نسبت به دیگر نها د ها در این راستا است."
معین وزارت صحت عامه علاوه  کرد  بیست و پنج مرکز حمایوی خانواده در بیست و دو ولایت کشور مشغول عرضۀ خدمات به متضرران است که تا حال به بیشتر از پنجاه و سه هزار تن، متضرران خشونت مبتنی بر جندر رسیدگی صورت گرفته است.
در این نشست سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان گفت :"  فقر، بیکاری، تبعیض جنسیتی، اعتیاد و بی سوادی از جمله مشکلاتی‌است که قضایای خشونت مبتنی بر جندر را در کشور بیشتر می‌کند. "
بر اساس نتایج این سروی وزارت صحت‌عامه و نهاد‌های ذی‌ربط می‌توانند، در تهیۀ پالیسی‌ها، پلان‌های آینده و ارائه عرضه خدمات برای آسیب دیدگان خشونت مبتنی بر جندر، به شکل بهتر و مؤثرتر آن در مرکز و ولایات کشور استفاده موثر کنند. مومنه احمدیار

بازارک /۲۸ میزان/  باختر
درشش ماه نخست سال روان سی وشش رویداد مثبت توبرکلوز درریاست صحت عامه  پنجشیر به ثبت رسیده است.
ازمیان یک هزار و پنجاه ویک  تن مصاب به  توبرکلوز درپنجشیر سی وشش تن آنان  مثبت گزارش شده اند.
داکتر فرید احمد ابراهیمی مسوول شعبه توبرکلوز ریاست صحت عامه پنجشیر گفت که این مریضان در حال حاضر درهفت مرکز صحی درآن  ولایت تحت تداوی قرار دارند.
وی افزود که مراحل تداوی اشخاص مصاب به توبرکلوز از دوماه تا دوسال را دربرمی گیرد.
ابراهیمی گفت که  به تناسب ولایات دیگر فیصدی مریضان توبرکلوز در پنجشیر کم است.ختم/حبیب سادات

کابل/ 28 میزان/ باختر
داکتر ماموسی زیور معین مالی و اداری وزارت صحت عامه دیروز، از وضعیت صحی و نحوۀ رسیدگی به زخمیان رویداد خونین هسکه مینه ننگرهار در شفاخانه حوزوی آن ولایت عیادت  کرد.
وی از تلاش های داکتران و کارکنان صحی شفاخانه حوزوی جلال آباد در راستای رسیدگی فوری در تداوی زخمیان رویداد تشکر کرد و به آنان هدایت داد که از تمامی امکانات دست داشته شان جهت معالجه هرچه بهتر زخمیان استفاده کنند.
از اثر دو انفجاری که در روستای "جودره "و لسوالی هسکه مینه ننگرهار به وقوع پیوست هفتاد ودو نفر شهید شدند و ده ها تن دیگر زخم برداشتند .مومنه احمدیار

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL