08 ثور 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

جلسۀ شورای عالی محو پولیو با اشتراک نماینده گان وزارت های ذیربط دایر گردید

جلسۀ شورای عالی محو پولیو با اشتراک نماینده گان وزارت های ذیربط دایر گردید

کابل۵ حمل باختر مجلس شورای عالی محو پولیو با اشتراک نماینده...

معاون رییس جمهور: دشمنان مردم افغانستان، بدون هیچ گونه ملاحظۀ باید سرکوب شوند

معاون رییس جمهور: دشمنان مردم افغانستان، بدون هیچ گونه ملاحظۀ باید سرکوب شوند

کابل 5ثور باختر معاون رییس جمهور امروز سر پرست وزارت دفاع...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

کابل۵ حمل باختر
مجلس شورای عالی محو پولیو با اشتراک نماینده گان وزارت های ذیربط، ادارات حمایت کننده، شرکای کاری بین المللی و ادارات تمویل کننده امروز در کابل دایر گردید.
به گزارش آژانس باختر، درابتدا داکتر نجیب الله مجددی نماینده خاص ریاست جمهوری برای برنامه محو پولیو صحبت نموده و اشتراک نماینده گان ادارات ذیربط را در این مجلس بیانگر تعهد قوی حکومت افغانستان در امر مبارزه با مرض فلج اطفال یا پولیو عنوان کرده، گفت که جدیت حکومت افغانستان نه تنها در امر مبارزه با پولیو منتج به دست آورد های قابل ملاحظه گردیده است، بلکه یک همآهنگی قوی را میان وزارت ها و ادارات دولتی و غیر دولتی نیز به میان آورده است.
داکتر مجددی افزود: "با حمایت کامل دولت جمهوری اسلامی افغانستان  و  مساعدت سختاوتمندانه شرکای بین المللی و تمویل کننده گان، برنامه محو پولیو در مدتی کمی که به پیشرفت های خوبی نایل گردیده است و ما امید وار هستم که در آینده های نزدیک به محو کامل این مرض نایل آیم."

به همینگونه دوکتور فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، نا امنی را یک چالش بزرگ در برابر برنامه محو پولیو عنوان نموده، گفت که با آنهم بی طرفی برنامه حفظ گردیده، سهم جامعه در این برنامه بیشتر شده، مذاکرات به سطوح مختلف صورت گرفته و دسترسی به ساحات خارج از حاکمت دولت افزایش یافته است و ولایت کندز که برای 16 ماه گذشته غیر قابل دسترس بود، اخیراً خوشبختانه دسترسی به آن ولایت مساعد گردید و عجالتاً دو دور کمپاین محو پولیو طی 20 روز گذشته در آن ولایت راه اندازی گردید.
وزیر صحت عامه افزود: "در جریان سال 2016، گردش ویروس پولیو در یک جغرافیایی کوچک افغانستان محدود ګردید. سطح پوشش کمپاین های واکسیناسیون در 5 دور گذشته به بیش از 95 فیصد افزایش یافت که این خود امید واری را برای محو کامل این مرض معیوب کننده بیشتر می سازد."
در همین حال، نمایندگان وزارت های ذیربط، ادارات حمایت کننده، شرکای کاری بین المللی و ادارات تمویل کننده حمایت خود را در راستای محو کامل پولیو در افغانستان ابراز داشتند و نقش شورای عالی محو پولیو و حمایت شان را برای این برنامه بسیار ضروری خواندند.
شورای عالی محو پولیو اخیراً به منظور فراهم نمودن حمایت همه جانبه برای برنامه محو پولیو در افغانستان ایجاد گردیده است که در هر ربع سال به ریاست نماینده خاص ریاست جمهوری برای محو پولیو و به اشتراک نماینده گان وزارت های ذیربط مانند حج و اوقاف، معارف،  سکتور امینی، انکشاف دهات، مخابرات، اطلاعات و فرهنگ، امور زنان و سایر ادارات حمایت کننده، تمویل کننده گان و شرکای کاری بین المللی تدویر جلسه می نماید.
 

کابل باختر 5 ثور
شفاخانه ولایتی ولایت بامیان توسط قانونپوه سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، با حضور دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور، شاهدخت زهرا آقاخان، سفیر کشور کانادا، سفیر کشور فرانسه و شماری از نماینده گان پارلمان رسمأ به بهره داری سپرده شد.
به گزارش آژانس باختر، شفاخانه ولایتی بامیان بشکل اساسی و معیاری، مجهز با تمام تجهیزات طبی در یک طرح و دیزاین خاص به کمک مالی کشورهای دوست کانادا، فرانسه و همچنان بنیاد آغاخان با هزینه مجموعی 22 اعشاریه 8 میلیون دالر امریکایی در بخش های جراحی، نسایی- ولادی، اطفال، داخله عمومی، طب دندان، صحت روانی و حالات اضطراری با ظرفیت 140 بستر اعمار گردیده است.
دراین مراسم قانونپوه  سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، افتتاح این شفاخانه را برای مردم ولایت بامیان یک رویداد مهم و تاریخی خوانده گفت:" امیدوار هستم با آغاز فعالیت این شفاخانه که در بخش های مختلف خدمات صحی را عرضه میدارد، بتواند مشکل موجود مردم را در بخش صحت حل نماید."
همچنان معاون دوم ریاست جمهوری از رهبری وزارت صحت عامه و کشور های کمک کننده تشکر نموده گفت:" مطمئن هستیم که این شفاخانه برای همه افغانستان به یک نمونه و یک الگوی شایسته و مدرن تبدیل خواهد شد و نه تنها برای بامیان بلکه نیازمندی های صحی تمام ولایات مناطق مرکزی کشور را از جمله غور، دایکندی و میدان وردک را نیز مرفوع خواهد نمود."
ولایت بامیان از لحاظ داشتن  تسهیلات صحی و دسترسی مردم به خدمات صحی در وضعیت خوبی قرار دارد، که در حال حاضر  یکصد و شش مرکز صحی در بخش های مختلف خدمات صحی را در آن  ولایت عرضه می نماید و نیز وزارت صحت عامه در نظر دارد، که در سال جاری تعداد مراکز صحی این ولایت را افزایش دهد.
دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه ، به نمایندگی  از مردم و حکومت افغانستان از کمک مالی کشور های دوست کانادا، فرانسه و بنیاد آغا خان در راستای ایجاد این شفاخانه ابراز قدر دانی نموده و بر انکشاف دادن این شفاخانه به یک شفاخانه حوزوی، تخصصی و یک نمونه به سطح کشور های منطقه تاکید نمود.
وزیر صحت عامه ، شفاخانه مذکور را از نظر ساختاری برابر با معیارهای بین المللی دانسته و از حکومت خواست تا در جهت حفظ و نگهداری و توسعه این شفاخانه و دیگر مراکز صحی کشور، وزارت صحت عامه را از لحاظ بودجه و دیگر امکانات حمایت نماید.
قابل ذکر است که گزارش ها از وضعیت صحی سال 2016 ولایت بامیان نشان میدهد، که طی یک سال گذشته در این ولایت هیچ واقعات فوتی از سبب مرض سرخکان به ثبت نرسیده است و این ولایت دربخش واکسیناسیون در بین 34 ولایت که به 34 درجه تقسیم شده است، مقام چهارم را دارد، که این یک دستآورد خوب برای وزارت صحت عامه و مسوولین صحی ولایت بامیان میباشد.
شفاخانه مذکور در مساحت 6 اعشاریه 4 جریب زمین ساخته شده که حدود ششصد و هفتاد هزار نفر را تحت پوشش قرار میدهد و دارای دوصد و ده کارمند میباشد. همچنان این شفاخانه از نظر کیفیت ساختاری گواهینامه “ISO” را که یک سازمان بین المللی استندرد سازی میباشد نیز اخذ نموده است.

نیمروز کابل 4  ثور
ساختمان  یک کلینیک 20 بستر در ولایت نیمروز  به بهره برداری سپرده شد
احمد عرب سخنگوی والی نیمروز به خبر نگار آژانس باختر گفت : این کلینیک درولسوالی خاشرود به  حضو ر مسولان دولتی افتتاح گر دید .
انجینیر محمد سمیع والی نیمروز  گفت که با افتتاح این کلینیک مشکلات صحی مردم  ان ولسو الی تااندازه  مر فوع  میشو د و با همکاری وزارت صحت عامه  در قسمت جذب داکتران و تجهیزاین کلینیک اقدام خواهد شد.
بایدگفت که ساختمان این کلینیک صحی در مساحت یکهز ار و پنجصد  متر مر بع  در سه بلاک که دارای 39 اتاق  میباشد به  هزینه بیش از 27 میلیو ن  افغانی از بو دجه  وزارت احیا وانکشاف  دهات ساخته شده است.

کابل باختر/ 3/ ثور
ازهفته جهانی واکسیناسیون تحت شعار واکسین موثر است امروز درکابل تجلیل بعمل آمد.
محفل به این مناسبت ازسوی وزارت صحت عامه به همکاری سازمان صحی جهان ، و باشرکای ملی ، بین المللی و حامی خدمات معافیت کتلوی درافغانستان درتالار مرکز پولیو برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، داکترنجیب الله مجددی نماینده خاص رییس جمهور دربخش صحت دستاوردهای بزرگ تطبیق واکسیناسیون را درسراسر کشور مثبت ارزیابی نموده افزود : رییس جمهورغنی نیز درجلسات کمیته رهبری از روند محو پولیو حمایت کرده و به بخش های دولتی ووالیان همکاری همه جانبه نموده است.
مجددی اضافه کرد، عرضه خدمات صحی وظیفه صحت عامه میباشد ولی بدون همکاری مردم به موفقیت ها نایل نمی گردیم .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، پیام فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه دررابطه به هفته جهانی واکسیناسیون توسط داکتر احمدجان معین پالیسی وزارت صحت عامه قرائت گردید که دربخش از آن آمده بود واکسین یکی از آسانترین و کم هزینه ترین شیوه برای جلوگیری از ابتلا به امراض معیوبیت ها ، مرگ های ناشی از امراض قابل وقایه میباشد.
به گفته وزیر صحت عامه، میزان پوشش برنامه واکسین فلج درافغانستان بصورت کل با وجود تفاوت میان مناطق مختلف کشور پائین است .
به گفته موصوف ، میتوان با تطبیق واکسین جلوبیشتر از یک سوم درصد مرگ و میر اطفال زیر سن پنج سال را بگیریم .
اما براساس تخمین برنامه معافیت کتلوی تقریباً از هر شش طفل یک طفل به واکسین دسترسی ندارند. 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL