14 حوت 1393

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

تبصره

تبصره

کابل باختر/ 14/ حوت هشت مارچ به عنوان روز همبستگی زنان...

چین طرح 80 میلیارد دالری  انکشاف زیربنا ها برای جاده ابریشم را آغاز کرد

چین طرح 80 میلیارد دالری انکشاف زیربنا ها برای جاده ابریشم را آغاز کرد

بیجینگ – ایرنا – 14 حوت – باختر روزنامه تایمز هندوستان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

بنر

صحی

لوگر باختر 13 حوت
به قیمت مجموعی بیست ملیون افغانی دوازده  قلم وسایل  طبی وغیر طبی امروز به ریاست صحت عامه  لوگر مساعدت گردید.
داکتر فضل محمدمسئول موسسه کف به خبرنگار آژانس باختر گفت که دوازده قلم  وسایل  طبی شامل  ادویه ، تجهیزات، ده عراده  امبولانس با تمام  وسایل طبی  میز های ستندرد معاینات ، میزهای دفتر ، الماری ها ، بایسکل های  ولچر وغیره بوده که ازطرف برنامه مواظبت خانواده های افغان به همکاری  موسسه کف با چهل کلینیک ودوشفاخانه که درمرکز و ولسوالی  های شش گانه لوگر  قرار داشت مساعدت گردید.
داکتر محمدظریف نایب خیل  رئیس صحت عامه  لوگر  گفت که قبلاً کلینیک ها و شفاخانه ها دراین ولایت به مشکلات مواجه بودند که با رسیدن این مساعدت مشکلات آنان نسبتاً مرفوع گردیده است.
وی افزود که پنج موسسه دیگر  به شمول موسسه کف دربخش صحی درلوگر  فعالیت دارند که شامل 42 مرکز صحی  بوده و 470 تن مصروف عرضه خدمات  صحی  میباشند.
نیازمحمد امیری  سرپرست ولایت لوگر نیز صحبت نموده گفت که موسسه کف درعرضه خدمات صحی فعالیت های موثری داشته که این  کمک ها نشاندهنده فعالیت های خوب موسسه کف بوده ودربخش ادویه ، وسایل طبی وتوسعه کلینیک ها توجه نهادها وموسسات را خواستار گردید.

کابل باختر 6 حوت
وزارت صحت عامه نامه یی  را برای تشویق مردم بخاطر  استفاده بدیل از خریطه های پلاستیکی  امروز آغاز کرد.
این برنامه زیرشعار  استعمال نا معقول پلاستیک ، تهدید برای  صحت طی دوهفته  درکابل راه اندازی  می شود.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر:  درمحفل  افتتاح این برنامه که در تالار شفاخانه  عاجل ابن سینا برگزار  شد، داکتر احمد جان نعیم  معین پالیسی وزارت صحت عامه صحبت   نموده گفت: استفاده از خریطه های پلاستیکی  یک معضل  بزرگ صحی برای   مردم ماست وپلاستیک ماده یی است که پنجصدالی هزار  سال بدون تجزیه باقی میماند  وباعث  ملوث شدن آب های زیرزمینی  می شود، به نباتات مضر تمام  می شود ونیز  امراض چون سرطان ها وقلبی  را باعث می شود.
داکتر نعیم خاطر نشان  کرد که در کشور  ما متاسفانه پلاستیک مورد استفاده  زیاد دارد وباید خاطر نشان شود که رقم مصابان امراض  سرطان ها وقلبی  نیز بیشتر است .
وی گفت:  از سال  1390 به اینسو به اساس  مصوبه شورای وزیران  تورید واستفاده  خریطه های پلاستیک درکشور ممنوع قرار داده شد اما متاسفانه  هنوزهم  درکشور بخصوص  درشهر کابل از این خریطه ها استفاده بیشتر صورت می گیرد.
بعداً دراین محفل فوزیه علم  مشاور صحی،  خانم اول کشور نیز درمورد اضرار خریطه های پلاستیکی صحبت کرد.
دراین محفل نماینده های برخی از موسسات خارجی اداره  ملی حفاظت از محیط زیست ، شاروالی کابل نماینده های خبازان کابل وگروه نهاد دادخواهان شرکت ورزیده بودند .
شرکت کننده های این برنامه تعهد کردند که در دوهفته  آینده  درکنار آگاهی دهی به مردم به خاطر اضرار  استفاده از خریطه های پلاستیک شهروندان را  تشویق خواهند کرد تا از خریطه های تکه یی و یا کاغذ استفاده نمایند.
دراین  محفل  خاطر نشان شد که مواد  خوراکی بخصوص انتقال  نان خشک ، ماست ، روغن وسایر مواد درخریطه های پلاستیکی  خطرهای جدی صحی را ببار می آورد باید  دراین  امر مردم محتاط  باشند  .
همچنان  باید خاطرنشان  کرد که شرکت کنندهای این برنامه  پیام مهمی را  که به مردم  می رساند این است که بخاطر صحت خود ومردم خود درحال وآینده از  همین  اکنون نباید از خریطه وبارجامه های پلاستیکی استفاده شود زیرا درکنار  اینکه  به صحت وسلامتی خطر های  جدی  را ببار می آورد محیط را نیز  آلوده  وکثیف مینمایند.

کابل باختر/ 3/ حوت
پنجاه طفل که به مرض استخوان شکن و یا سوختگی شدید داشتند ، پس از تداوی امروز از آلمان به وطن برگشتند.
سید احمد شاه نیکزاد مسئول مطبوعات جمعیت هلال احمر افغانی به آژانس باختر گفت که این اطفال چندی قبل به خاطر تداوی ازطرف جمعیت هلال احمر افغانی به کشور آلمان فرستاده شده بودند.
وی خاطر نشان ساخت روند تداوی اطفال که به مرض استخوان شکن  یا سوختگی شدید مبتلا شده اند بیست و شش سال قبل به همکاری دکتوران دهکده صلح آلمان آغاز یافته و تاکنون چهار هزار و 160 تن طفل مریض به صورت رایگان در کشور آلمان تداوی شده اند.

کابل باختر30 دلو
دوکتور فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه، ادویه بی کیفیت را یکی از چالشهای عمده سکتور صحت عنوان نموده و برای از میان برداشتن این معضل امروز با شماری از مسئولان اتحادیه ملی خدمات دوایی سکتور خصوصی بحث و تبادل نظر نمود.
وزیر صحت عامه از مسئولان اتحادیه ملی خدمات دوایی خواست تا از تورید و تولید ادویه بی کیفیت جداً جلوگیری نموده و تلاش های اعظمی شانرا در فراهم سازی ادویه باکیفیت به مردم افغانستان به خرج دهند.
همچنان دوکتور فیروز برای آنان اطمینان داد که حمایت های همه جانبه وزارت صحت عامه در این زمینه با ایشان ادامه خواهد داشت و از هیچ نوع همکاری دریغ نخواهد ورزید.
وزیر صحت عامه برنامه های اصلاحی خویش را در سکتور ادویه با مسئولان اتحادیه ملی خدمات دوایی شریک ساخت، سهم آنان را در آوردن اصلاحات سکتور دوایی ارزنده تلقی کرد و خواستار توجه بیشتر آنان در این زمینه گردید.
همچنان در این نشست شماری از مسئولان اتحادیه ملی خدمات دوایی، نظریات و دیدگاهای شانرا در زمینه بهتر شدن خدمات دوایی با وزیر صحت عامه مطرح نمودند و تعهد شانرا در همکاری با وزارت صحت عامه در جهت آوردن اصلاحات در بخش خدمات دوایی ابراز داشتند.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL