12 اسد 1394

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

ارزش پول افغانی

ارزش پول افغانی

کابل باختر 12 اسد به اساس معلومات خان محمد باز، رئیس...

نیروهای تازه نفس برای سرکوبی طالبان به کندز فرستاده شد

نیروهای تازه نفس برای سرکوبی طالبان به کندز فرستاده شد

کندز باختر 12 اسد نیروهای تازه نفس غرض تصرف دو باره...

دهاقین غور خواستار سردخانه برای نگهداری میوه های شان اند

دهاقین غور خواستار سردخانه برای نگهداری میوه های شان اند

فیروزکوه / باختر/ 12/ اسد باغداری درولایت غور بهبود یافته...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

بیروت - الجزیره – 11 اسد – باختر
الیاس جراده ، داکتر لبنانی شیوه ای نوین برای درمان نابینایی ابداع کرده است.
به گزارش آژانس باختر به نقل ازشبکه الجزیره، این داکتر لبنانی توانست با انتقال بخش هایی ازچشم راست یک بیمار به چشم چپ وی، نابینایی 30 ساله او را درمان کند.
این داکتر لبنانی درباره این عمل جراحی گفت : حاتم سلیمان بیماری بود که یکی از چشمان وی براثر برخورد ترکش درجنگ داخلی لبنان آسیب دیده بود و داکتران تلاش کرده بودند که قرنیه وبخش قدامی چشم وی را ترمیم کنند.
جراده پس ازتحقیقات بسیار و مشورت با اساتید و متخصصان بزرگ دریافت که تاکنون چنین عملی بی سابقه است ولی همه این افراد این ایده را شایسته آزمودن دانستند.
داکتر بیمار را درجریان ایده خود قرارداد و غیرقابل پیش بینی بودن هرنتیجه ای را به اطلاع وی رساند و بیمار نیز با انجام عمل جراحی موافقت کرد.
این عمل جراحی درمدت سه ساعت و با بکارگیری دقیق ترین تکنالوژی ها انجام شد و بخش قدامی چشم راست شامل قرنیه و سلول های بنیادی به چشم چپ پیوند زده شد و پس از باز کردن پانسمان، مشخص شد که بیمار بینایی خود را باز یافته است.

کابل  10اسد باختر
محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه،امروزطی نشستی ازکارکردهای شماری ازرؤسا ودکتوران شفاخانه های شهرکابل وولایات تقدیربعمل آورد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه  به آژانس باختر، دراین نشست نایب اول مشرانوجرگه درحالیکه محمدآصف صدیقی نایب دوم وسیدحفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشای آن جرگه نیزحاضربودند،در صحبتی ازرهبری مقام وزارت صحت عامه درجهت برداشتن گام های مؤثر درامرمبارزه بافساد،معیاری سازی طبابت درکشور،جلوگیری ازورود ومحوادویه بدون کیفیت ،توسعه خدمات صحی درکشوروتوجه به وضعیت شفاخانه ها تمجیدنموده،افزود خانواده طبابت درکشورباوجود محدودبودن امکانات وشرایط دشوارتوانسته اند به موفقیت های چشمگیری نایل آیند که ازجمله عملیات اخیرداکترولی عشرت احمدزی مسوول شف ارتوپیدی شفاخانه سردارمحمدداودخان درتاریخ طبابت کشورمابی نذیربوده است .
سپس تقدیرنامه هاوتحایف مشرانوجرگه به رؤسای شفاخانه های شاه امان الله خان غازی ، استوماتولوژی،صحت طفل اندراگاندی،سره میاشت،شفاخانه های ولایات پنجشیروپروان وبه شماری ازدوکتوران متخصص؛منجمله دوکتورفضل الهادی هادی متخصص داخله اطفال توسط محمدعلم ایزدیار، داکترمحمد آصف صدیقی،سیدحفیظ الله هاشمی وبرخی رؤسای دارالانشای مشرانوجرگه به آنان توزیع گردیدند.
دراخیربه نمایندگی ازسایرین داکترعبدالخالق حکیم پوررئیس شفاخانه ستوماتولوژ ازتوجه وتشویق معنوی مشرانوجرگه ابرازتشکری نموده متعهدگردید که خانواده طبابت به مثابه فرزندان صدیق این کشورتحت هرگونه شرایط درجهت عرضه خدمات صحی درخدمت هموطنان خویش قرارخواهندداشت .
قابل یاددهانیست که این روند به اساس اصل مکافات وشایسته سالاری وتشویق معنوی خانواده طبابت درکشورادامه خواهدداشت .
طبق یک خبر دیگر، نایب اول مجلس سنا درحالیکه مولوی غلام محی الدین منصف سناتورولایت کاپیسا نیزحضور داشت خواستهای رئیس وبرخی اعضای شورای مردمی ولسوالی نجراب آنولایت را استماع نمود.
دراین ملاقات آنها ازعدم حضور کادرهای آنولا درکابینه حکومت وحدت ملی وبرخی پست های اساسی به شدت انتقاد نموده خواهان توجه جدی به امنیت ولایت کاپیسا، اشتغال زائی وتوجه به فامیل شهدا وبرخی مسایل دیگر گردیند.
نایب اول مشرانوجرگه ضمن تقدیم تقدیرنامه مشرانوجرگه به رئیس شورای مردمی ولسوالی نجراب، خواستهای آن شورا را مؤجه دانسته، ضمن ابراز قدردانی ازفداکاریهای مردم کاپیسا دردوران جهاد ومقاومت وهمکاری آنها درچهارده سال گذشته، به آنها اطمینان داد که موارد یاده شده را با مسوولان مربوطه درمیان خواهند گذاشت.
طبق یک خبردیگرانایب دوم ازکارکردهای داکترنورالحق جلیس رییس صحت عامه ولایت سرپل درعرصه فراهم نمودن خدمات صحی به باشندگان آن ولایت قدردانی نموده تقدیرنامه مشرانوجرگه رابه وی تفویض نمود.

بازارک باختر 10 اسد
موسسه ایمرجنسی خدمات صحی را درولایت پنجشیر توسعه  میدهد .
این موسسه گفته است نظر به سروی ونیاز سنجی که درسطح ولایت پنجشیر انجام داده است ضرورت است تا پنج کلینیک  صحی دیگر نیز دراین ولایت ایجاد گردد.
خانم چچلیاماریا استردادا رئیس عمومی موسسه ایمرجنسی امروز به خبرنگار آژانس باختر گفت که با تفاهم  مسوولان  ولایت پنجشیر  قرار است پنج کلینیک صحی دیگر نیز  از سوی آن موسسه  درپنج ولسوالی آن ولایت تاسیس گردد.
ماریا استردادا افزود که این پنج کلینیک  درپنج و لسوالی  نیازمند  وپرنفوس ایجاد می گردد و درساحات  دیگر آن ولسوالی  نیز خدمات صحی را گسترش  می یابد .
گفته می شود درحال حاضر این  موسسه یک شفاخانه مجهز با همه امکانات  طبی دراین ولایت دارد که در بخش های  نسایی و ولادی ، داخله ، جراحی عمومی و ارتوپیدی فعالیت می کند.

کابل باختر 10 اسد
سرپرست شفاخانه ولادی ملالی می گوید که و قفه میان ولادت ها  یکی از راه های  مناسب کاهش مرگ ومیر مادران  درکشور است .
داکتر حفیظه امرخیل  می گو ید  که تمام کارمندان مسلکی  این شفاخانه  درکنار و ظایف  شان  درمورد خطر های  و لادت های پی درپی ونیز فواید وقفه میان ولادت ها را به زنان ومادران توضیح وتشریح می کنند .
اوگفت شفاخانه  نسایی ولادی درحال حاضر با بیشترین مراجعه  واقعات ولادی ، نسایی و جراحی ، نسبت به گذشته خدمات بهتر صحی را عرضه میکند و واقعات  فوتی نیز به حد قابل توجه کاهش  یافته است .
داکتر حفیظه امرخیل  که با خبرنگار آژانس باختر صحبت می کرد گفت شفاخانه نسایی ولادی ملالی نسبت به گذشته مراجعه  زیاد واقعات ولادی  ونسایی دارد .
اوگفت ، نفوس درشهر کابل ازدیاد یافته  ومراجعه  واقعات به این شفاخانه  نیز بیشتر شده اما ما با همان  تشکیلات  قبلی همچنان  خدمات بهتر صحی را برای مادران  نیازمند  عرضه مینمایم.
به گفته داکتر امرخیل  دراین شفاخانه  در 24 ساعت حدود سی واقعه  سیزارین صورت می گیرد یعنی نوزاد با عمل جراحی از بطن  مادر برداشته  می شود وهمچنان در 24 ساعت تا یکصد و بیست واقعه  ولادی  درآن شفاخانه  مراجعه مینماید .
اویکبار دیگر از مادران خواست  تا وقفه میان و لادت ها را درنظر بگیرند وبا رعایت این شیوه هم سلامتیشان را حفظ میکنند وهم یک خانواده  سعادت مند راتشکیل میدهند .
داکتر حفیظه امرخیل  خاطر نشان کرد که عروسی دختران قبل از سن قانونی نیز خطر حیاتی را نزد آنان بوجود می آورد و والدین باید متوجه این خطر  جدی باشند  و تا زمانی که دختران  شان سن قانونی شان را تکمیل نکرده اند  آنان را به ازدواج وادار نکنند .
او از مادران  بار دار خواست تا زمان بدنیا آمدن کو دک شان همواره نزد داکتر مربوط مراجعه  کنند و به توصیه های  داکترعمل  نماید تا از یکسو کودک رشد سالم  کند واز جانب  دیگر درهنگام  ولادت هم مادر وهم نوزاد  با مشکل مواجه نشوند.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL