29 حمل 1394

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

پیام ستر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری

هموطنان عزیز، خواهران و برادران! صبح امروز دشمنان زبون مردم افغانستان،...

رئیس جمهور غنی از اعضای ولسی جرگه بخاطر تایید ۱۶ تن از نامزد وزرا، قدردانی کرد

کابل باختر 29 حمل محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

کابل باختر/ 29/ حمل

وزیرصحت عامه امروز ازبخش های عاجل شفاخانه های عاجل ابن سینا و نسایی ولادی ملالی دیدن کرد.

کاربالای توسعه وتجهیز بیشتر بخش های عاجل این دو شفاخانه جریان دارد و به زودی مورد استفاده قرارخواهد گرفت.

داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه حین بازدید به خبرنگار آژانس باختر گفت که به اساس وعده قبلی بخش های عاجل شفاخانه های کابل توسعه و با تکنالوژی بهتر تجهیز میشود .

وی گفت ازاینکه شعبات عاجل جوابگوی نیازمندی های مریضان نبود ، به همت همکارانم دروزارت و مدیریت شفاخانه ها کار را برای توسعه این بخش ها آغازکردیم که به زودی شعبات عاجل شفاخانه های کابل با ظرفیت خوبی آماده عرضه خدمات خواهد شد.

داکتر فیروز خاطر نشان کردکه شعبات عاجل از بخش های مهم شفاخانه ها می باشد و برای اینکه به واقعات عاجل در فرصت کوتاه رسیدگی بهتر و لازم صورت بگیرد خواستم در قدم نخست شعبات عاجل شفاخانه ها توسعه یابد و تجهیز شود.

شفاخانه های عاجل ابن سینا و نسایی ولادی ملالی از شفاخانه های سابقه دار کشور شمرده میشود که مراجعین زیادی مریضان دراین دوشفاخانه صورت میگیرد.

داکتر حفیظه امرخیل سرطبیب شفاخانه نسایی ولادی ملالی گفت که دربیست وچهار ساعت حد اوسط یکصدو چهل مریض ولادی - نسایی مراجعه میکنند و نیز تا سی واقعات عملیات جراحی در آن شفاخانه صورت میگیرد.

اوگفت شعبات عاجل مطابق نیازسه دهه قبل شهر کابل بود و با توسعه این شعبات زمینه بهتر برای رسیدگی به مریضان مساعد میشود.

اسلام آباد/دان/باختر/26 حمل
پاکستان در نظر دارد یک کمپاین هماهنگ کننده و همزمان علیه ویروس فلج اطفال را به مامورین عرصه صحی افغانستان پیشنهاد نماید.
به گزارش روزنامه دان چاپ پاکستان، این موضوع در جلسه ای که بروز های بیست و هفتم و بیست و هشتم ماه جاری در نظر گرفته شده است، مورد بحث قرار خواهد گرفت.
یک مامور امور صحی پاکستان گفت که ویروس فلج اطفال در اکثر نقاط جهان از بین رفته و آخرین ذخیره آن در افغانستان و پاکستان باقی مانده که باید وجود این بیماری ریشه کن شود.
وی اطمینان داد که هئیت از پاکستان به افغانستان بخاطر پیشنهاد این موضوع خواهد امد. و کمپاین واکسین بطور هماهنگ کننده و همزمان در مناطق سرحدی دو کشور اجرا خواهد شد.
قرار است این جلسه فردا با حضور وزیر صحت عامه افغانستان و هیئت دو طرف در کابل آغاز شود.
در گذشته ویروس فلج اطفال بین دو کشور همسایه انتقال یافته که علی رغم تطبیق واکسین بر اطفال ایکه بطور قانونی از نقاط دخولی و خروجی بین دو کشور سفر میکنند، یک تعداد زیاد مردم هر روز بطور غیر قانونی به سفر می پردازند که باعث انتقال ویروس یاد شده میگردد.

نیلی باختر  24 حمل
صندوق  حمایت اطفال ملل متحد سه  عراده موترامبولانس  را به ریاست صحت عامه ولایت دایکندی مساعدت نمود.
محمد جواد افضلی مسئول دفتر ولایتی یونیسف در دایکندی به آژانس باختر گفت: هدف اهدا نمودن این امبولانس ها را انتقال  مریضان  عاجل به خصوص  مادران  وکودکان  از مناطق  دور دست  به شفاخانه  عنوان کرد.
داکتر  سیداسحق حسینی  سرپرست ریاست صحت عامه  دایکندی میگوید  که قیمت مجموعی این سه امبولانس  در حدود یکصدوبیست هزار دالر است .
وی گفت : تاکنون از موتر های  فلاینکوچ به جای  امبولانس  استفاده می شد.

بامیان باختر 24 حمل
اولین رشته قابله ها از یک نهاد خصوصی تحصیلی دربامیان  فارغ شدند.
داکتر محمد سالم نوید رئیس انستیتوت خصوصی علوم صحی تلاش به آژانس باخترگفت: این قابله ها که  تعداد شان به بیست ویک  تن میرسد  ودوره دوساله آموزش قابلگی  عالی را در انستیتوت صحی تلاش  سپری  کرده اند، امروز اسناد فراغت شان را به دست آوردند .
به گفته وی، این قابله ها باشند گان  ولسوالی های پنجاب، یکاولنگ  ورث، واشیر ومرکز  بامیان هستند.
وی اضافه کرد که انستیتوت قابلگی  عالی  تلاش در بخش های فارمسی ، نرسنگ ، قابلگی عالی ، لابراتوار  ، رادیولوژی فزیو تراپی، انستیزی  محصلان را آموزش میدهد.
همین اکنون  دوصد  محصل در رشته های  مختلف در ولایت بامیان  دراین  انستیتوت مصروف  فراگیری  علوم صحی اند.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL