05 حوت 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

کمک کشور چین به پوهنتون کابل

کمک کشور چین به پوهنتون کابل

کابل باختر 4 حوت سفارت چین در کابل تجهیزات کمپیوتری و...

داکتر کمال سادات: رفع مشکلات خبرنگاران ولایتی، دراولویت قراردارد

داکتر کمال سادات: رفع مشکلات خبرنگاران ولایتی، دراولویت قراردارد

کابل باختر/ 4/ حوت شماری از مسوولان وخبرنگاران ولایتی شورای خبرنگاران...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

چاریکار/14/جدی/باختر

تعمیر جدید کلینیک صحی ولسوالی شینواری ولایت پروان امروز به بهره برداری سپرده شد.

سیف الله بیدار، ولسوال شینواری پروان به آژانس اطلاعاتی باختر گفت، ساختمان کلینیک یادشده در قریه اشتر شهر آن ولسوالی به مصرف بیش از یکصد و پنجاه هزار دالر امریکایی از کمک های سفارت جاپان اعمار شده که دارای ده اتاق و سایر ملحقات میباشد.

در مراسمی که بدین مناسبت تدویر یافته بود، داکتر خلیل مصدق معاون ریاست صحت عامه پروان گفت، این کلینیک از سوی ریاست صحت عامه پروان با امکانات و تجهیزات مجهز گردیده و خدمات صحی را برای بیش از بیست هزار باشنده ولسوالی عرضه مینماید.

در این مراسم چند تن از باشنده گان آن محل از ایجاد، این کلینیک ابراز خرسندی نموده خاطر نشان نمود که اکنون مشکلات آنان از لحاظ صحی مرفوع خواهد شد.


 

بامیان/12/جدی/باختر
یک دستگاه مکمل تشخیص آب آشامیدنی از سوی تیم بازسازی ولایتی کشور مالیزیا به ریاست صحت عامه ولایت بامیان کمک شد.
داکتر ذکی، مسوول تیم صحی کشور مالیزیا در بامیان به آژانس باختر گفت، صحت عامه بامیان، با این دستگا قادر خواهد شد که آب را از لحاظ صحی و میکروب تشخیص نماید.
داکتر ذکی گفت، ارزش این دستگاه بیش از یکصد هزار دالر امریکایی گفته شده است.
داکتر حبیبه سرابی، والی بامیان ضمن قدردانی از کمک های این تیم از آن ها خواست تا مردم بامیان را بیشتر در راستای صحی کمک نماید.
داکتر مهرعلی حسنی سرپرست صحت عامه بامیان گفت، علت اکثر مریضانی که به شفاخانه و کلینیک های این ولایت مراجعه میکنند، استفاده از آب غیر صحی تشکیل میدهد.
یکتن از افسران تیم مالیزیایی مستقر در بامیان گفت، صحت عامه آن ولایت وعده سپرده تا در هفته آینده، چگونگی استفاده از این دستگاه را نیز برای داکتران شفاخانه مرکزی بامیان آموزش دهند.
تیم مالیزیایی مستقر در بامیان که تعداد شان در حدود 20 تن میرسد چندی قبل به کمک آنها یک کلینیک صحی در مرکز بامیان ساخته شده است.
 

کابل/12/جدی/باختر

سیمینار علمی و تحقیقی زیرنام " تحقیق واقعات هیپاتیت ویروسی یا زردی سیاه " امروز از طرف اکادمی علوم افغانستان در کابل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر،هیپاتیت ویروسی یا زردی سیاه یک بیماری انتانی است که چند نوع آن نگران کننده می باشد، سالانه چندین هزار انسان جان شان را از سبب این بیماری از دست میدهند.

هیپاتیت ویروسی در کشور های فقیر، عقب مانده و جنگ زده و منجمله افغانستان مصابین بیشتر دارد.

در آغاز این سیمینار سرمحقق عبدالباری راشد رییس اکادمی علوم صحبت نموده گفت، امید وارم دانشمندان و علمای عرصه طبی کشور بهترین داشته ها و فرآورده های تحقیقی شان را با نتایج درمورد هیپاتیت ویروسی ارایه نموده و نتایج خوب و موثر غرض مبارزه با این مرض را بدست بیاورند.

بعدآً پیام وزارت صحت عامه توسط پوهاند دوکتور وحیدالله مهمند استادپوهنتون طبی کابل خوانده شد که در قسمت آن گفته شده است که وزارت صحت عامه برای اولین بار درسال 1385 واکسین علیه هیپاتیت(ب) یا زردی سیاه را به خاطر جلوگیری از این مرض، شامل پروگرام معافیت کتلوی برای اطفال کمتر از یکسال نموده است.

همچنان در این سیمینار پیام های پوهنتون طبی کابل، ریاست صحیه اردو، انجمن اجتماعی دوکتوران امراض انتانی توسط مسوولان و نماینده گان این ارگان ها خوانده شد.

در این سیمینار برخی از متخصصین و دوکتوران عرصه طبی کشور مقالات علمی و تحقیقی شان را که در رابطه به ابعاد مختلف و چگونگی مبارزه با این مرض نوشته بودند به خوانش گرفتند.


 

کابل 11جدی باختر

اولین نشست کمیته ملی حمایت و تقویت تغذی طفل با شیرمادر ا مروز  دروزارت صحت عامه برگزارشد.

درین نشست نماینده های وزارت های ذیربط و ادارات دولتی شرکت ورزیده بودند.

به گزارش خبر نگار آژانس اطلاعاتی باختر، داکتر نادره حیات برهانی معین وزارت صحت عامه در این نشست طی صحبتی وظایف اعضای کمیته را در راستای تغذی کودکان با شیرمادر توضیح کرد و مقرره حمایت و تقویت تغذی طفل با شیرمادر توسط داکتر بشیر حمید رییس تغذی عامه بیان گردید.

در این  نشست مطرح گردید عدم آگاهی مادران وسایر اعضای خانواده ها از فواید شیر مادر، سبب گردیده تا به جای شیرمادراز مصرف جاگزین  انتخاب گردد.

درین  نشست فیصله شد تا درهرشش ماه یکبار چنین نشست هابرگزارگردد.

مقرره متذکره در ماه حوت سال گذشته درجریده رسمی منتشر شده است.