05 ثور 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

افزایش میزان ثبت نام کنند گان برای انتخابات پارلمانی وشوراهای ولسوالی درهرات

شهرهرات 5 ثورباختر حدود چهارده هزارتن ازباشند گان شهرهرات درجریان ده...

تلفات سنگین طالبان درفراه

شهرهرات 5 ثورباختر بیست طالب مسلح در تازه ترین...

کشته شدن شش داعشی درکنر

شهراسعد آباد 5 ثورباختر شش داعشی درحمله نظامیان درولایت کنر...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

کابل باختر/ 13/ حوت
دکتور ثریا دلیل وزیر صحت عامه امروز در دیدار با څارنپوه محمد اسحق الکو لوی څارنوال گفت درزمینه جرایم که مربوط طب عدلی میشود با اداره لوی څارنوالی همکاری بیشتر خواهیم کرد.
اوافزود ، معاینات طب عدلی از موارد بسیار جدی درراستای پی گیری دقیق پرونده های جرمی مانند قتل ، خودکشی ، دی ان ای و سایر موارد تحقیقی میباشد.
څارنپوه محمد اسحق الکو لوی څارنوال افغانستان دراین مورد گفت ، خدمات طب عدلی میتواند همکاران ما را در تشخیص ، تحقیق درست و موثر دوسیه های جرمی یاری رساند.
اداره لویه څارنوالی یکی از ارگان های است که بربنیاد ماده 134 قانون اساسی در زمینه تحقیق قضایای جرمی در کشور فعالیت میکند .
بیشتر موارد جدی جرمی دراین ارگان مورد پی گرد قرار می گیرد که در بسا موارد معاینات طبی لازم میباشد.

پلخمری باختر 10 حوت
هفت تن مواد خوراکی ونوشابه های بی کیفیت وادویه تاریخ گذشته  امروز درولایت بغلان حریق شد.
داکتر شاه محمد هوفیانی مسوول بخش خبری ریاست صحت عامه بغلان به آژانس باختر  گفت :هفت تن مواد خوارکی ونوشابه های بی کیفیت  وپنجصدکیلوگرام ادویه تاریخ گذشته طی چند ماه اخیر از  ساحات مختلف ولایت بغلان جمع آوری  شده بود که ازسوی  ریاست صحت عامه حریق واز بین برده شد .
به گفته  منبع، طی سالروان این چهارمین باریست که ادویه تاریخ گذشته  وموادخوارکه بی کیفیت که شامل بیش ازبیست تن بود ازسوی ریاست  صحت عامه آن ولایت تحت  نظر هیئت موظف حریق واز بین برده شد.

پلخمری / باختر/ 7/ حوت
ریاست صحت عامه ولایت بغلان امروز برنامه تطبیق قوانین صحی و صحت محیطی را درمرکز و ولسوالی ها راه اندازی نمود و مراکز بدون جواز را مسدود کرد.
دوکتور شاه محمد هوفیانی مسوول بخش خبری ریاست صحت عامه ولایت بغلان به آژانس باختر گفت ، دراین برنامه ادویه فروشی های که فاقد جواز و لابراتوار های که بشکل غیر قانونی مصروف فعالیت بودند مسدودگردید.
همچنان دوصدو چهل کیلو گرام ادویه بی کیفیت و تاریخ گذشته و مقداری خوراکه های تاریخ گذشته را از ادویه خانه ها و دکانهاجمع آوری و از بین بردند.

شهرهرات 7 حوت باختر
ادعای اعتصاب کاری دوکتوران وکارمندان صحی شفاخانه حوزه وی درولایت رد شد.
مسولان اتحادیه دوکتوران وکارمندان صحی درولایت هرات میگویند "روندعرضه خدمات درمانی درتمام بخش های شفاخانه مرکزی خواجه عبدالله انصاری  ازجمله دربخش عاجل بصورت نورمال جریان دارد ,ولی ازوالی ومسولان اداره محلی خواهان  پیگیری قضیه لت وکوب یک کارمند صحی ومجازات عاملان آن میباشند.
داکترنثاراحمد مصدق رئیس اتحادیه دوکتوران وکارمندان صحی هرات درگفتگو با آژانس خبری باختراعلام کرد که جامعه طبی هرات طرفدار اخلال امنیت جامعه نیستند وبه مردم خود فکرمیکنند,  ازهمین رو روند ارائه خدمات صحی به مریضان را متوقف نه نموده اند ,بلکه بخاطردادخواهی ازهمکارخود اجتماع نموده اند"
درهمین حال سید فضل الله وحیدی والی هرات ضمن دیداربادوکتوران وکارمندان صحی درشفاخانه مرکزی شهرهرات , تاکیدنمود که این قضیه بصورت جدی  تحت پیگرد همه جانبه ارگان های امنیتی وقضایی قراردارد وبزودی نتیجه آن نیزازطریق رسانه هابه مردم اطلاع داده میشود.
وحیدی گفت" این قضیه ازطریق مقام ولایت به اداره مستقل ارگان های محل ,مقام عالی ریاست جمهوری ومقامات مرکزی اطلاع داده شده است وپیگیری های جدی درین راستاجریان دارد
والی هرات بابیان این مطلب که هتک حرمت وتوهین به جامعه طبی غیرقابل قبول است , ازجدیت مسولان اداره محلی درامرمبارزه باقانون شکنی سخن گفت وافزود" به مجرد آگاهی ازین قضیه موضوع راطورعاجل  به ارگان های امنیتی محول نموده است  .
وحیدی درعین زمان احتمال سواستفاده برخی افراد فرصت طلب از تقاضای قانونی جامعه طبی واجتماع آنان را دورازانتظارندانست , ازهمین جهت ازداکتران خواست تاازوارد شدن خسارات به مردم جلوگیری نمایند.
مسوولان اتحادیه داکتران ادعا دارند که سه روزقبل یک تن ازهمکاران آنها ازسوی پسر شاروال هرات مورد لت وکوب قرارگرفته است.
این مسوولان میگویند" مرجعی که باید قانون را تطبیق نماید, خلاف قانون عمل نموده ویک تن ازکارمندان صحی را هنگام انجام وظیفه مورد لت وکوب قرارداده است اوتاکید دارد که جامعه طبابت هرات به هیچ عنوان زورگویی رانمی پذیرد.