24 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

در جهان 36 میلیون نابینا زندگی میکنند

در جهان 36 میلیون نابینا زندگی میکنند

کابل باختر/23/ میزان معین امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ شهروندان نابینا...

دیدار وزیر امور خارجه کشور با سفیر فدراتیف روسیه

کابل ۲۳ میزان باختر صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه با الکساندر...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

بازارک ۴ میزان باختر
بیست ودو نرس قابله در پنجشیردر یک برنامۀ آموزشی فواید شیوه های تغذی با شیر مادر را آموزش دیدند.
این برنامه که تحت نام تغذی با شیر مادر از سوی ریاست صحت عامه پنجشیر برای سه روز درمقر آن ریاست تدویر یافت، درآن  بیست دو نرس قابله از بیست دو کلنیک صحی آن شرکت ورزیده بودند.
داکتر محمد ابراهیم حازم معاون صحت عامه ولایت پنجشیر گفت که تغذی کودکان باشیر مادرو فوایدآن وترویج شیر دهی به کودکان درمیان مادران از جمله موضوعاتی بود که دراین  برنامه به قابله ها آموزش داده شد.
وی گفت قرار است این قابله ها آنچه را آموخته اند به مادران تفهیم کنند تا کودکان شان را با شیر خود شان تغذیه کنند. سادات

کابل باختر  3 میزان
وزارت صحت عامه با ایجاد شبکه ای مدیریت حوادث درنظر دارد معلومات دقیق یک دست و همه جانبه را در سراسر کشور ارائه نماید
این در حالیست پیوسته نسبت به ارائه معلومات  نادرست  نگرانی ها ابراز گردیده است .
داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه سیستم شبکه ای مدیریت حوادث را امروز افتتاح و به بهره برداری سپرد.
به گزارش آژانس باختر، وزارت صحت‌عامه می‌خواهد با ایجاد شبکه ای مدیریت حوادث، هم‌زمان ارقام یک دست و دقیق را در تمام ولایات کشور، در پیوند به حوادث طبیعی و حوادث خونین انفجاری و انتحاری در اختیار رسانه قرار دهد.
داکتر فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه در محفلی که به این مناسبت برگزارشده بود گفت که این سیستم برای اولین بار درافغانستان ایجاد می شود و به سه اصل استوار است، آماده گی به حوادث، واکنش به حوادث و گزارش دهی راپور دهی حوادث می باشد.
وی افزود، ما با شرکایی کاری خود مدتی کار نمودیم تایک سیستم ارقام دهی را انکشاف دهیم که گذاشتن ارقام به طور زنده انجام یابد و نتیجه آن به طور خود کار در سیستم به تصویر کشیده شود. ازطریق این سیستم همکاران ما می توانند به سرعت عمل کنند،تصمیم بگیرند، پلان گذاری نمایند و بیشتر از تلفات افراد جلوگیری نمایند. افغانستان از چند دهه بدینسو از ادامۀ جنگ‌ها رنج می‌برد. این جنگ‌ها پیوسته قربانیانی بر جای می گذارند. گاهی ارقام در پیوند به شمار قربانیان و زخمی و زیان‌های مالی هم‌سان و یک دست نمی‌باشند در حالی که رسانه‌ها و آن نهادهای که در زمینه تحقیق می‌کند و به اطلاع رسانی می پردازند، نیازمند به داشتن ارقام دقیق و یک دست اند. وزارت صحت برای برآورده شدن چنین هدفی مدیریت شبکه ‌ای حوادث را ایجاد کرده است تا رسانه ها همزمان در همه ولایات بتوانند به اطلاعات دقیق دست یابند. این حوادث شامل سیلاب‌ها، لغزش کوه، برف کوچ، زمین لرزه، خشک سالی، حوادث ترافیکی، انفجارها، حملات انتحاری، جنگ‌های گروهی و ... می باشد. با ایجاد مدیریت شبکه ای حوادث پی آمد‌های حوادث در کوتاه ترین زمان در تمام ولایات کشور با استفاده از انترنیت بازتاب می‌یابد
مرکز این سیستم در وزارت صحت عامه قرار دارد که با استفاده از یک شبکۀ انتر نیتی این مرکز با تمام مراکز دیگر در 33 ولایت کشور وصل می باشد. مدیریت شبکه ای حوادث را یو اس اید، از طریق سازمان صحی جهان دبلیو ایچ او ، آی ام مپ حمایت مالی و تخنیکی کرده است و این شبکه به وسیلۀ شماری از کارمندانی که در زمینه آموزش دیده اند مدیریت می‌شود.
در همین محفل داکتر ریچارد پیپر کورن نمایندۀ سازمان صحی جهان و داکتر احمد نماینده دفتر آی ام مپ در پیوند به چگونه‌گی کارایی مدیریت سیستم شبکه ای حوادث، گرد آوری اطلاعات، شیوه های اطلاع رسانی، موثریت این سیستم در امر ارائه ارقام دقیق و چگونگی اطلاع دهی برای رسانه ها سخنرانی نمودند. مومنه احمد یار

کابل باختر3 میزان
داکترفیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه سنگ تهداب شفاخانه بیست بستر ولسوالی جاغوری ولایت غزنی را گذاشت .
درمحفلی که به این مناسبت در آن ولسوالی  دایر شد داکتر فیروز  گفت که با اعماراین شفاخانه حدود یک صد وپنجاه هزار  از باشنده محل می توانند ازپوشش عرضه خدمات صحی آن مستفید شوند"
همچنان وزیر صحت عامه  ازکارکردهای کارکنان صحی ولایت غزنی به خاطر حوادث اخیری که دران ولایت رخ داده بود ، اظهار سپاس وقدردانی کرد و وعده سپرد که درسال مالی پیشرو تشکیل شفاخانه بیست بستر ولسوالی جاغوری را از پروژه صحتمندی تمویل نماید، تا باشد هرچه زود ترکارکنان آن بتوانندعرضه خدمات صحی را برای مردم ارائه بدارند.
شفاخانه بیست بستر ولسوالی جاغوری ولایت غزنی در یک طبقه و در یازده جریب زمین در قریه سنگ ماشه مر کز جاغوری غزنی  اعمار می گردد.
این شفاخانه دارای ۲۰ بستر خواهد بود ودربخش های داخله، جراحی، اطفال، تغذی،واکسین و  سایر بخش ها، عرضه خدمات صحی  اساسی را مطابق پالیسی وزارت صحت عامه ارائه خواهد کرد .
هزینه  ساخت این شفاخانه45 میلیون نه صد وچهار هزار افغانی می شود که ازبودجه انکشافی وزارت صحت عامه پرداخت می گرددو کارساختمان آن
تا چهارده ماه دیگر کاراعمار این شفاخانه به پایه اکمال می  رسد وآماده عرضه خدمات صحی میگردد.
همچنان درمحفل نمایندگان ولایت غزنی درشورای ملی، رییس عمومی منابع بشری وزارت صحت عامه، رییس صحت عامه ولایت غزنی وشماری از بزرگان ومردم محل نیزاشتراک نموده بودند. مومنه احمدیار

شهرهرات 3 میزان باختر
دور سوم کار زار فوق العاده واکسین پولیو درولایت هرات  امروز همزمان با شهرهرات، درولسوالی های شیندند وانجیل نیز آغازشد.
مونسه حسن زاده معاون اجتماعی مقام ولایت از تمام مادران خواست تا اطفال شانرا در برابر این مرض کشنده واکسین نمایند  و با تیم های سیار کازار پولیو در قسمت چکاندن قطره پولیو همکاری نمایند.
خانم حسن زاد گفت: " اداره محلی هرات متعهد است تا گردش ویروس پولیو را متوقف سازد ".
داکتر محمد آصف کبیر معاون صحت عامه هرات میگوید : "درین دور قرار است پنجصد هزار  ازکودک زیرسن پنج سال درسطح شهر، ولسوالی های شیندند وانجیل وبیجاشد گان داخلی دربرابر واکسین کشنده فلج واکسین شوند".
مسولان صحی در ولایت هرات اعلام کرده اند، که کازار واکسین پولیو توسط دوهزار تن ازکارمندان صحی ورضاکار تطبیق خواهد شد.
معاون ریاست صحت عامه هرات  تاکید دارد که درحال حاضر هیچگونه مشکلی فراه را تطبیق واکسین پولیو درهرات وجود ندارد.
ختم/سیدحبیب

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL