30 دلو 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

برگزاری تعامل فراگیر پیرامون زن و صلح در آستانه نشست پروسه کابل

برگزاری تعامل فراگیر پیرامون زن و صلح در آستانه نشست پروسه کابل

کابل ۲۹دلو باختر وزارت امور خارجه نشست فراگیری را تحت...

صلاح‌الدین ربانی با وزیر امور خارجه ترکمنستان دیدار کرد

صلاح‌الدین ربانی با وزیر امور خارجه ترکمنستان دیدار کرد

کابل ۲۹دلو باختر صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه امروز...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

کابل باختر 30 اسد

موظفین ریاست بررسی ازتطبیق قوانین صحی، درروزهای عید نیز چگونگی عرضه خدمات صحی شفاخانه ها ودواخانه ها را بررسی نموده وبا متخلفین برخورد قانونی مینمایند.

داکترسید ابراهیم کامل رییس بررسی ازتطبیق قوانین صحی وزارت صحت عامه با ابراز این مطلب به خبرنگارآژانس باخترگفت: موظفین این ریاست دردوشب ودو روز گذشته درشهرکابل، بیست باب  دواخانه را که درنوکریوالی بیست وچهارساعته حاضر نه بودند، مسدود نموده وهمچنان با تعدادی ازپرسونل صحی دو شفاخانه که درنوکریوالی بیست وچهارساعته حاضرنبودند نیز برخورد قانونی، کردند.

وی افزود که روزانه درشهرکابل حدود یکصد دواخانه موظف به اجرای نوکریوالی بیست و چهارساعته میباشد.

داکتر کامل اضافه کرد که بخاطر عرضه بهتر خدمات صحی برای هموطنان نیازمند درروزهای عید وتعطیل، ریاست بررسی ازتطبیق قوانین صحی وزارت صحت عامه درکنارگروپ های بررسی، گروپ های خاص بررسی را نیزموظف ساخته است که  درشهر و ولسوالی های ولایت کابل از چگونگی عرضه خدمات صحی شفاخانه ها، دواخانه ها، لابراتوارهای صحی ونوکریوالی های بیست چهارساعته آنها بررسی ونظارت نموده وبا متخلفین برخورد جدی وقانونی نمایند.

رییس بررسی ازتطبیق قوانین صحی وزارت صحت عامه به هموطنان اطمینان داده گفت : بخاطراین که هموطنان نیازمند به مشکل مواجه نگردند، موظفین این ریاست درروزها وشب های عید وتعطیل نیزبه طوربیست چهارساعته  شفاخانه ها، دواخانه ها ولابراتوارهاي صحی را بررسی مینمایند

کابل باختر 30 اسد 

اطلاعیه ریاست بررسی ازتطبیق قوانین صحی وزارت صحت عامه !

 ریاست بررسی ازتطبیق قوانین صحی وزارت صحت عامه به اطلاع عموم دواخانه ها درمرکز وولایات کشورمیرساند ، دوای را که به اساس نسخه برای مریضداران به فروش میرسانند، باید درعقب نسخه نرخ آن را درج نموده ومهرنمایند.

درغیرآن با متخلفين ازسوی موظفین این ریاست برخورد جدی وقانونی صورت گرفته ودواخانه های شان مسدود میگردد

کابل باختر/ 28/ اسد

به اساس حکم مقام ریاست جمهوری داکتر ناجیه طارق بحیث معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه تقرر حاصل نموده است.

برمبنای معلومات ریاست اطلاعات و ارتباط ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران به آژانس باختر، داکتر ناجیه طارق به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان که پس از نظربورد خاص مشورتی مقام ریاست جمهوری در تعینات پستهای عالی رتبه اصدار گردیده به حیث معین عرضه خدمات صحی آنوزارت تقرر حاصل کرده است.

داکتر ناجیه طارق ترینر متخصص نسایی وولادی و دارای سیزده سال تجربه کاری میباشد که تخصص خود را در سال 1370 به سویه ماستر طب از پوهنتون طبی کابل بدست آورده و تحصیلات خویشرا در رشته اداره عامه و پالیسی عامه درپوهنتون دولتی واشنگتن امریکا به سویه ماستر تعقیب نموده است.

درخبرهمچنان گفته شده که این حکم به منظور تنظیم هرچه بیشتر عرضه خدمات صحی توشیح گردیده و مقام عالي ریاست جمهوری برای وی توفیقات مزید استدعا مینماید.

کابل 26 اسد باختر

داکترهای طب احتیاط درخوراک را در روزهای عید توصیه مینمایند.

آنان میگویند که درجریان یک ماه روزه داری حرکات معده و روده ها کاهش یافته وآماده جذب و هضم غذای زیادی نمیباشند.

پروفیسور نجیب الله امر خیل استاد پوهنتون طب  کابل به خبرنگار آژانس باخترگفت، بعد ازختم ماه مبارک رمضان باید درخوراک احتیاط صورت گیرد، یعنی ازمایعات و غذایی نرم استفاده شود زیرا  در طول یکماه حرکات روده ها ومعده کاهش یافته  و آماده بهتر برای جذب، هضم و اطراح نمیباشند و تاعادی  شدن وضعیت سیستم جهاز هضمی از خوردن غذای ثقیل  و اضافه خود داری گردد.

درغیرآن در سیستم جهاز هضمی بی نظمی و برای انسان ناراحتی ببار می آورد.

همچنان پروفیسور عبد الودود با جوری موظف در صدری ابن سینا نیز مشوره میدهد که پس از ختم رمضان مبارک درخوراک احتیاط صورت گیرد و از غذای نرم و مایعات استفاده شود.

داکتر باجوری خاطرنشان کرد که در صورت 

پرخوری عضلات معده خسته میشود و درسیستم هضم نیزبی نظمی بارمی آید و در نهایت برای انسان ناراحتی  پیدا میشود.

داکتر باجوری توصیه میکند که غذا به دفعات میل شود تاانیکه معده و روده ها و درکل سیستم جهاز هضمی به حالت عادی برگردد.