28 سنبله 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

هفت تن به ظن انتقال جنگ افزار در ننگرهار بازداشت شدند

هفت تن به ظن انتقال جنگ افزار در ننگرهار بازداشت شدند

جلال آباد 26 سنبله باختر هفت مرد به ظن انتقال جنگ...

افراد مسلح سه مرد را در زیارت پیرصاحب ننگرهار به شهادت رساندند

افراد مسلح سه مرد را در زیارت پیرصاحب ننگرهار به شهادت رساندند

جلال آباد 26 سنبله باختر دو مجاور و یک نگهبان زیارت...

رئیس جمهور: امنیت ملی به تمام ملت تعلق دارد

رئیس جمهور: امنیت ملی به تمام ملت تعلق دارد

کابل باختر 26 سنبله محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

ایبک / باختر/ 10/ میزان
کمیته سویدن دومرکز صحی ابتدائی را درسمنگان اعمار و افتتاح کرد.
این دو مرکز درمناطق دوردست ولسوالی های درۀ صوف بالا و دره صوف پائین ولایت سمنگان اعمارگردیده اند.
در خبرنامه ای که امروز ازسوی کمیته سویدن به آژانس باختر ارسال گردیده آمده است که این دو پروژه به هزینه هفده میلیون افغانی ازکمک های سازمان انکشاف بین المللی سویدن ساخته شده است.
بربنیاد این اعلامیه هرکدام این دو مرکز دارای بخش های ولادی و نسائی ، داخله عمومی ، جراحی ، حمایه طفل و مادرو سایر بخش هامیباشند که مشکلات صحی چهارهزار باشنده ولسوالی های متذکره مرفوع خواهد شد.

کابل باختر 9 میزان
نخستین دستگاه عملیات جراحی لپراسکوپی درشفاخانه استقلال کابل امروز مورد استفاده قرار گرفت .
با استفاده از این  دستگاه  پیشرفته جراحی عملیات ها با جرح اندک بالای  مریض صورت می گیرد .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، داکتر  ثریادلیل  وزیر صحت عامه حین افتتاح دستگاه یادشده  گفت، این دستگاه  که ارزش آن بر دوصد هزار  دالر امریکایی بالنع میگردد از سوی کشور دوست ایتالیا  به شفاخانه استقلال  کمک  شده است .
داکتر دلیل  خاطرنشان کرد که تاهشت ماه آاینده نه داکتر متخصص دراین عرصه توسط داکتر کمال  که درزمینه  مهارت دارد  آموزش می بینند.
وی از اهمیت عملیات توسط  دستگاه  لپراسکوپی یاد آورشده بیان داشت که درکنار  اینکه بدن مریض اندک جرح می شود ، درد اندک احساس  میکند  ونیز مریض بعد از بیست چهارساعت مرخص شده وبعد از  سه روز می تواند به کارهای عادی  زنده گی اش ادامه بدهد .
داکتر دلیل گفت، با استفاده  از این  دستگاه  عملیات های بطنی  که شامل  کیسه سفرا اپندسید ،بسته نمودن نفیرها نزد مادران ولگن خاصره صورت می گیرد .
  داکتر  علی ایشان رییس شفاخانه استقلال  به آژانس باختر گفت  که دیگر  نیازی نخواهد بود که مریض هموطن ما بخاطر  عملیات های  جراحی به بیرون ازکشور سفر نمایند .
اوگفت ، مدیریت شفاخانه  تلاش خواهد کرد تا زمینه  تداوی مریضان نیازمند را ذریعه این دستگاه  پیشرفته جراحی بیشتر مساعد سازد.
اوگفت متخصصانی که در عرصه عملیات توسط لپراسکوپی آموزش می بینند به سایر  شفاخانه ها وحتی شفاخانه های ولایات کشور نیز گماشته می شوند تا متخصصان بیشتر عرصه جراحی بااین شیوه پیشرفته آشنایی  حاصل نمایند.
گفته می شود استقلال نخستین شفاخانه دولتی است که  بعد ازین درآن عملیات های جراحی توسط  این دستگاه صورت می گیرد.

مسکو – صدای روسیه – 7میزان – باختر
تیم بین المللی متخصصان ژنتیک متشکل از متخصصان سیه، ژنی را کشف کرده اند که عهده دار غیر قرینه گی اندام بدن است. این ژن ها راست دستی و چپ دستی را نیز کنترول می کنند. بدین ترتیب این فرضیه ی دیرین که انسان هنوز در رحم مادرش چپ دست می شود، مورد تائید قرار می گیرد .
متخصصان ژنتیک این آزمایشاترا در پوهنتون  آکسفورد به انجام رسانده اند. از ۳۳۰۰ داوطلب در خصوص ترجیح در بکارگیری یکی از دستان شان، آزمایش به عمل آمده است.
آزمایشات قبلی بر روی موش ها نشان داد که فعالیت نادرست ارثی ژن ها می تواند باعث شکل گرفتن اندام های مهم حیاتی در طرف مقابل بدن گردد. مثلا، ممکن است قلب در سمت راست و جگر در سمت چپ، شکل یابد .
بر خلاف انسان، حیوانات به ندرت چپ دست یا راست دست می باشند. آزمایشات نشان می دهد که شادی ها که با علامت، ارتباط برقرار می کنند، همچون انسان ها اغلب از دست راست خود استفاده می کنند. این ویژگی باعث به فکر واداشتن دانشمندان در مورد عادات روزمره انسان ها در نوشتن فقط با یکی از دستان شد. آنان گمان دارند که اینها با یکی دیگر از قابلیت های انسان، یعنی صحبت کردن، در ارتباط و تعامل است .
در اکثر انسان ها، نیم کره چپ مغز که عمل حرف زدن را به عهده دارد، بر نیم کره دیگر چیرگی دارد. گروهی از محققان گمان دارند که وقتی اجداد ما آموختند تا از کلمات برای بیان افکار خود استفاده کنند، نیم کره چپ بر نیم کره راست مغز فائق آمده است. این نیم کره، سمت مخالف بدن را کنترل می کند، بنابراین اکثر انسان های امروزی راست دست هستند. به گفته ی ایوان نویکوف متخصص روسی  شرکت کننده در این آزمایشات، راست دستی، آثار جانبی قابلیت گفتار انسان است .
اما دانشمندان فقط عامل ژنتیکی را علتی برای چپ دستی نمی دانند. محیط اطراف، تربیت والدین و فشار از طرف اجتماع، همواره تاثیر جدی بر روی عادات انسان داشته است. لذا در اینجا چه عاملی نقش اساسی را ایفا می کند، هنوز نیاز به بررسی دارد .

 میدان شهر/ باختر/ 7/ میزان
باشنده گان قریه کته قلعه ولسوالی سوزمه قلعه ولایت سرپل امروز صاحب کلینیک صحی شدند.
کلینیک ده بستر قریه کته قلعه به همکاری موسسه تیکا کشور ترکیه اعمارگردیده و به بهره برداری سپرده شد.
داکتر نورالحق مراد سرپرست صحت عامه ولایت سرپل به آژانس باختر گفت ، این کلینیک به مصرف دوصدو بیست و چهار هزاردالر امریکایی به کمک مالی کشور ترکیه دریک طبقه بشکل پخته و اساسی اعمار شده است.
داکتر مراد افزود : این کلینیک مشکلات ده هزار خانواده را از ناحیه عرضه خدمات صحی مرفوع میسازد.