02 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

کمک های موسسات در بازارغور به فروش میرسد

کمک های موسسات در بازارغور به فروش میرسد

فیروزکوه 1 میزان باختر کمک‌های غذایی موسسات خصوصی در ولایت غور،...

بر همکاری بیشتر با خبرنگاران در بلخ تاکید شد

بر همکاری بیشتر با خبرنگاران در بلخ تاکید شد

مزارشریف 1 میزان باختر والی بلخ می گوید که آزادی بیان...

مسوولان بخش امنیتی به سوالات سناتوران پاسخ ارایه کردند

مسوولان بخش امنیتی به سوالات سناتوران پاسخ ارایه کردند

کابل باختر 1 میزان مسوولان بخش امنیتی کشور درنشست امروز مشرانوجرگه...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

ده ها کیلوگرام دوا و مواد خوراکه  تاریخ تیرشده ، دیروزدرولایت پروان آتش زده شد.

این دوا ومواد خوراکه که گفته می شود ، تاریخ استفاده ازآن گذشته بود ،  ازسوی تیم های صحت محیطی وقوانین صحی وبررسی ریاست صحت عامه پروان ازدواخانه ها وفروشگاه های مواد خوراکی جمع آوری وضبط شده بود.

داکترسعیدی رییس صحت عامه  ولایت پروان به آژانس باخترگفت که ، مقداراین دوا ومواد خوراکه  تاریخ تیرشده به بیش ازدوتن می رسید.

به گفته  داکترسعیدی ، این مواد تاریخ تیرشده ، روزچهارشنبه درحالیکه مقامات محلی هم حضورداشتند ، آتش زده شد.

رییس صحت عامه  پروان ازمالکان دواخانه ها و فروشگاه ها خواست تا به خاطرصحت هموطنان شان ، ازفروش مواد بی کیفیت وتاریخ تیرشده جلوگیری کنند.

اوگفت که درصورت برخورد با فروشنده های دوا ومواد خوراکه  تاریخ تیرشده ، با آنان برخورد قانونی خواهد شد.

کابل باختر/ 2/حمل

رییس قوانین صحی و بررسی وزارت صحت عامه میگوید که طی دو شب گذشته ده باب دواخانه و بخشهای تشخیصیه برخی از شفاخانه های خصوصی به نسبت تخلف ورزی در شهر کابل مسدود شده است .

داکتر کامل امروز به خبرنگارآژانس باخترگفت، باوجود آنکه دواخانه ها و شفاخانه های شخصی موظف به رعایت نوکریوالی بیست و چهارساعته در رخصتی های سال نو شده بودند ، اما طی دوشب گذشته ده باب دواخانه و بخش های تشخیصیه چهار شفاخانه خصوصی در ساحات کابل از نوکریوالی اباورزیده بودندکه توسط هیئت موظف آن ریاست برای مدت معین مسدود ساخته شده اند.

کابل باختر/ 28/ حوت

فرانسه درنظر دارد تا تعدادی از داکتران روانی را به افغانستان اعزام کندتا آنعده از عساکر آن کشور درافغانستان که بامشکلات روانی مواجه اند تداوی گردند .

 به گزارش آژانس باختر ، احتمالاً" روانشناسان فرانسوی تاچند روز آینده به افغانستان فرستاده شوند. این تصمیم بعداز آن اتخاذ شد که روز یکشنبه گذشته یک عسکر امریکایی شانزده افغان را که در میان شان نه طفل نیز شامل است درولسوالی پنجوایی قندهار به رگبار مسلسل بست و کشت بعدا"ً گفته شد که عسکر مهاجم از حالت خوب روانی برخوردار نبود.

 مقامات فرانسوی گفته اندکه آنها متخصصین روانی خود را نه تنها به افغانستان بل به آن کشور های میفرستند که عساکر فرانسوی در آنجا مصروف انجام ماموریت اند.

 سرپرستی تیم متخصصان روانی فرانسه را داکتر یان اندر وتان به عهده دارد که درحال حاضر رییس یک شفاخانه نظامی برای مریضان روانی در شهر بندری تولون آن کشور است .

 فرانسه درحالی به اعزام داکتران روانشناس به افغانستان مبادرت میورزد که یازده فیصد آن عساکر امریکایی که بعداز انجام ماموریت به کشورشان برگشته اند دچار تکلیف روانی اند.

لشکرگاه 23 حوت باختر

شفاخانه پنجاه بستر فاطمه بیات در ولایت هلمند امروز افتتاح گردید.

عنایت الله  غفاری رئیس صحت عامه ولایت هلمند به آژانس باختر گفت:" شفاخانه یادشده در مدت نه ماه گذشته در منطقه غلطان شهر لشکرگاه از سوی بنیاد بیات اعمار گردیده است."

درمراسمی که به مناسبت افتتاح شفاخانه یاد شده تدویر یافته بود، احسان الله بیات رئیس بنیاد بیات گفت:" این شفاخانه در یک جریب زمین در یک طبقه به شکل پخته و اساسی اعمار گردیده که در بخش تداوی طفل و مادر فعالیت  مینماید.

به گفته وی بنیاد بیات نه تنها در هلمند، بلکه در شمار ولایات دیگر نیز شفاخانه ها و مراکز صحی را اعمار نموده که تافعلا"ً در حدود پنجصد هزار هموطن ما در آن مراکز تداوی شده اند و در نظراست در ولایت زابل نیز یک شفاخانه برای طفل و مادر از سوی آن بنیاد اعمار گردد.

در این مراسم محمد لعل احمد رئیس دفتر والی و داکتر عنایت الله  غفاری رییس صحت عامه آن ولایت نیز صحبت نمودند و از بنیاد بیات ابراز قدردانی کردند.