30 عقرب 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

نورستان 2 سرطان باختر

براثربیماری سرخکان وسینه وبغل درولایت نورستان درشرق افغانستان پنج کودک جان باختند.

این بیماری ها ازچندی به این سودرولسوالی مندول شیوع یافته وتاکنون ده ها کودک دیگررا مصاب ساخته است.

داکتراسماعیل ستانکزی رییس صحت عامه ی ولایت نورستان به آژانس باخترگفت که تاکنون سه کودک درنتیجه ی ابتلا به بیماری سرخکان ودوکودک هم به نسبت مصاب شدن به بیماری سینه وبغل جان های شان را ازدست داده اند.

این درحالیست که به اساس برخی گزارش ها ، دست کم بیست کودک به اثرابتلا به بیماری سرخکان درولسوالی مندول نورستان جان باخته اند.

محله های بالاگتوال وچتورولسوالی مندول مناطقی اند که شیوع این بیماری ها به ویژه سرخکان درآن به مشاهده رسیده است.

به اساس ارقام ارایه شده ازسوی تیم بررسی صحی ریاست صحت عامه ی نورستان تاکنون پنجاه وهشت مورد ابتلای کودکان به بیماری سرخکان درولسوالی مندول به مشاهده رسیده است.

به گفته ی رییس صحت عامه ی ولایت نورستان، آنان بیماران ابتلا به بیماری سرخکان درنورستان را تحت درمان گرفته اند وتلاش دارند تا ازشیوع این بیماری به سایرکودکان جلوگیری کنند.

داکتراسماعیل ستانکزی، خانواده ها را عامل اصلی شیوع بیماری سرخکان درنورستان خواند.

اوگفت که خانواده های کودکان مصاب شده ، درتطبیق واکسین سرخکان بالای اطفال شان کوتاهی کرده اند.

اما برخی باشنده های محل درولسوالی مندول مشکل دسترسی مردم به کلنیک های صحی وعدم تطبیق یکسان واکسین سرخکان درتمامی نقاط این ولسوالی را ازعامل اصلی مصاب شدن کودکان شان به این بیماری کشنده می دانند.

اما مسوولان صحت عامه ی ولایت نورستان این ادعا ها را رد می کنند ومی گویند که درمحله هایی که بیماری سرخکان به مشاهده رسیده، آنجا واکسین این بیماری تطبیق شده ونیزکلنیک های صحی دراین محله ها وجود دارد.

ازسوی دیگرتمیم نورستانی والی نورستان درتماس با آژانس باخترگفت که تیم های صحی به محله های شیوع یافته ی بیماری سرخکان توظیف شده اند تا درپهلوی درمان پنجاه وهشت کودک مصاب ، ازابتلای سایرکودکان به این بیماری جلوگیری کنند.

درولایت نورستان شفاخانه ای که پاسخگوی نیازمندی های صحی مردم این ولایت باشد وجود ندارد اما تمیم نورستانی والی این ولایت می گوید که به زودی کارساخت یک شفاخانه ی بزرگ درشهرپارون آغازخواهد شد.

ولایت نورستان درشرق افغانستان یک ولایت دورافتاده وهم مرزبا کشورپاکستان است.

دراین ولایت به نسبت حضورطالبان مسلح به ویژه جنگجویان پاکستانی این گروه، دربرخی مناطق آن  کارچندانی درزمینه ی بازسازی وازجمله عرضه ی خدمات صحی باکیفیت انجام نه شده است.

ارزگان 31 جوزا باختر

برای نخستین باربرنامه ی تربیه ی نرس قابله ها برای زنان ارزگانی درشهرترینکوت مرکزاین ولایت راه اندازی شد.

     قراراست بیست وپنج زن ازطریق امتحان رقابتی برای این برنامه ء آموزشی انتخاب شوند وسپس بعدا ازیک دوره ی تحصیلی ، برای کاهش مرگ ومیرمادران ونوزادان به نقاط مختلف ولایت ارزگان به قابله گی بپردازند.

به گفته ء مسوولان محلی درولایت ارزگان ، این برنامه ی آموزشی برای مدت دوسال است که درآن زنان ارزگانی شیوه های نوین نرس قابله گی را فرا می گیرند.

این برنامه ازسوی نهاد غیرحکومتی حمایه ی اطفال به همکاری وزارت صحت عامه به هدف کاهش مرگ ومیرمادران ونوزادان درارزگان راه اندازی شده است.

داکترصادق رشتین رییس نهاد حمایه ی اطفال به آزانس باخترگفت که این زنان ارزگانی برای دوسال به شکل اکادمیک درزمینه ی فراگیری نوین ترین شیوه های نرس قابله گی آموزش می بینند.

به خاطرزنان ودختران برای این برنامه ی اکادمیک ، امروز ازهفتاد وپنج بانوی ارزگانی امتحان رقابتی اخد شد.

مسوولان می گویند که ازاین جمع بیست وپنج تن آنان که بیشترین نمره را دراین امتحان رقابتی به دست آرند ، برای این برنامه ی آموزش نرس قابله گی جذب خواهند شد.

كابل باختر/ 30/ جوزا

ازروز جهاني اهداي خون امروز زير شعار هر اهدا كننده خون قهرمان است دربانك خون مركزي اما حسين ( ع) تجليل بعمل آمد.

داكتر مسعود رحماني رييس بانك خون متذكره به خبرنگار آژانس باختر گفت ، كه فرهنگ اهداي خون در سال هاي اخير تقويت يافته و از طريق جمع آوري خون بيشتر مصدمان جنگ ، حادثات ترافيكي ، زنان داراي مشكلات بارداري ، مبتلايان سرطان بخصوص كودكان كمك حياتي ميشوند.

 در مراسمي كه به همين مناسبت برگزار گرديد ،داكتر ثريا دليل وزير صحت عامه طي صحبتي به اهميت اهداي خون روشني انداخته گفت كه اهداي خون براي صحت و سلامتي ضرري ندارد و نيز سيستم خون سازي عضويت بدن را بيشتر فعال ساخته و در تصفيه خون با جگر و گرده ها كمك ميكند و از بلند رفتن فشار و كلسترول خون جلوگيري مينمايد.

 وزير صحت عامه از همه مردم خواست تا براي درمان مريضان و نيازمندان خون به بانك هاي خون در كشور ، خون اهدا نمايند.

دراين مراسم نماينده سازمان صحي جهان براي افغانستان نيز پيرامون اهميت خون براي افراد نيازمند صحبت كرد.

 در ختم مراسم داكتر ثريا دليل وزير صحت عامه ، نماينده سازمان صحي جهان براي افغانستان و برخي از روسا و مسوولان وزارت صحت عامه خون اهدا كردند.

بايد ياد آور شد كه چهاردهم جون سالروز تولد كارل راندستينر دانشمندي است كه براي نخستين بار گروپ هاي خون را به سيستم اي بي او كشف كرد و جايزه نوبل را كمايي نمود.

 از اينرو ازچهاردهم جون به عنوان روز جهاني اهداي خون مسمي شد و همه ساله دركشور و جهان تجليل ميگردد.

نورستان28 جوزا باختر
شيوع مرض سرخكان در ولايت نورستان جان چهل  طفل را گرفته است.
گفته ميشود كه اين مرض از مدت يكماه بدينسو در ولسوالي هاي دو آب و مندول نورستان شيوع يافته است.
باشنده هاي هردو ولسوالي ميگويند كه مرض سرخكان تاكنون جان چهل طفل را گرفته است.
اما داكتر اسماعيل رئيس صحت عامه نور ستان با تائيد اين خبر به آژانس باخترگفت، كه آمار دقيق تلف شده گان تاكنون به صورت مشخص روشن نشده  ودر زمينه  يك تيم صحي به ولسوالي هاي متذكره ارسال شده تاگزارش  دقيق شيوع مرض و تلفات ناشي از آن را دريابند.