27 دلو 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

لیون برلهنگام پیروز شد

لیون برلهنگام پیروز شد

کابل 27دلو باختر در فرانسه شب گذشته یک بازی فوتبال برگزارشد این...

بارسلونا از ولادوبه استقبال می کند

بارسلونا از ولادوبه استقبال می کند

کابل 27دلو باختر درادامه بازی های فوتبال لیگ برترهسپاینا چهاربازی برگزارمی...

اخبارکوتاه ازدنیایی فوتبال

کابل 27دلو باختر گزارش های وجود دارد که مانچستریونایتد 70 میلیون...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

 

کاپیسا25 میزان باختر

وزارت صحت عامه  ازتهداب گذاری وبهره برداری دو تاسیسات صحی درولایت کاپیسا خبرداد.

این تاسیسات شامل ساخت یک مکتب نرس قابله گی وساختمان جدید برای ریاست صحت عامه ی کاپیسا است.

دراین میان مکتب نرس قابله گی کاپیسا امروزبه بهره برداری گذاشته شد.

درتاسیسات این مکتب صنف های درسی ، لابراتوار، بخش خوابگاه برای دختران دانشجودرنظرگرفته شده است.

نجیبه طارق معین عرضه ی خدمات صحی وزارت صحت عامه درمراسم گشایش این مکتب گفت که دراین مکتب درگام نخست شصت دخترازولایت های بدخشان ، نورستان ، پروان ، کاپیسا وپنجشیردرزمینه ی شیوه های نوین نرس قابله گی آموزش مسلکی می بینند.

معین وزارت صحت عامه با اشاره به میزان وافیات مادران واطفال درکشور ازجمله ولایت های شمالی وشرقی ، ساخت این مکتب نرس قابله گی را درکاهش این میزان سودمند خواند.

اوگفت که دختران دانشجودراین مکتب پس ازفراگیری درس ، برای تقویه ی نهاد های صحی ویژه ی ولادی نسایی درولایت های شان توظیف خواهند شد.

تاسیسات مکتب نرس قابله گی به هزینه ی نزدیک به نه صد هزاردالر ازکمک های کشورفرانسه ساخته شده است.

ازسوی دیگرمعین عرضه ی خدمات صحی وزارت صحت عامه ساختمان جدید ریاست صحت عامه ی کاپیسا را تهداب گذاری کرد.

تاسیسات این ریاست درسه طبقه ساخته می شود که درآن بیست ودو اتاق اداری ، سالون کنفرانس ها ودیگرنیازهای مبرم درنظرگرفته شده است.

این تاسیسات به هزینه ی سه صدوچهل وچهارهزاردالرازکمک های کشور فرانسه ساخته می شود.

درین حال معین وزارت صحت عامه بنابرنیازهای مبرم مردم ، ساخت مراکز درمان معتادان ونسایی ولادی را درکاپیسا وعده داد.

این تاسیسات نیزبه زودی به همکاری تیم بازسازی ولایتی کشورفرانسه درکاپیسا ساخته می شود.

 

كابل باختر 25 ميزان

اولین مجمع عموی جمعیت هلال احمر افغانی، با حضور معاون  دوم رییس جمهور آغاز به کار نمود.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،

در محفل که بدین مناسبت در هوتل انترکانتیننتال برگزار شده بود،  محمد کریم خلیلی معاون دوم رییس جمهور ضمن تقدیر و سپاس از تلاش و زحمات مسؤلان جمعیت هلال احمر افغانی به خصوص فاطمه گیلانی رییس آن اداره گفت که: اين جمعيت ملي پس از سالها فراموشي و رخوت، حيات دوباره یافته است چنانكه طي اين يك­دهة اخير جمعیت هلال احمر افغانی به يك نهاد فعال، زنده و مسئوليت پذير تبديل شده است.

به گفته معاون رییس جمهور، جمعيت هلال احمر افغاني یک نهادي مردمي است و خوشبختانه اين جمعيت ملي، با بر گزاری نخستین مجمع عمومی در مرحلة حساس، تاريخي و نقطة عطف دورة پربار خود قرار گرفته است که اميدوارم در اين مجمع، طي دو روز آينده تصاميم سرنوشت سازي براي این سازمان خیریه گرفته شود و اساسنامة آن نيز به تصويب برسد.

معاون رییس جمهور گفت؛ در سالهاي اخير شاهد نقش ارزندة اين جمعيت هستيم. اين نهاد، همواره مطابق اهداف و اصول هفتگانة جهاني و بين­المللي كه بر مبناي « بشر دوستي، بي­غرضي، بي­طرفي، عدم وابستگي، خدمات داوطلبي، يگانگي و جهانشمولي» استوار است، در جهت جلوگيري و كاهش آلام بشري حركت كرده و از حيات، صحت و ارزشهاي بشري درکشور حمايت بي­دريغ نموده است.

محمد کریم خلیلی معاون رییس جمهور همچنان گفت که: علي­رغم همة مشكلاتي كه از گذشته دامنگير کشور بوده است، دولت افغانستان در زمينة ارائة خدمات و رسيدگي به آسيب ديدگان حوادث طبيعي و غير طبيعي تا حدود زيادي مؤفق بوده و در اين گونه مشكلات، جمعيت هلال احمر افغاني به عنوان يك نهاد ممدِ دولت توانسته است، بار مصائب و رنجهاي آسيب ديدگان را بدوش كشيده و در جهت تسكين دردها و آلام شان، گامهاي بلندي بردارد.

همچنین فاطمه گیلانی رییس جمعیت هلال احمر افغانی ضمن ابراز خوش آمدید به معاون رییس جمهور، حمایت های ایشان از اداره تحت امرش را درکمیته ملی مبارزه با حوادث درخور ستایش و راه گشا عنوان نموده گفت که بر گزاری مجع عمومی جمعیت هلال احمر افغانی پس از سالیان متمادی نتیجه تلاش و زحمات همه اعضای این سازمان می باشد.

وی برگزاری نخستین مجمع عمومی این سازمان خیریه را که به منظور تصویب اساسنامه آن برگزار شده است، گام نخست در جهت معیاری شدن این اداره دانسته افزود که برداشتن این گام، جمعیت هلال احمر افغانی را در جهت هماهنگی و همکاری با نهادهای دولتی به خصوص کمیته ملی مبارزه با حوادث بیش از پیش کمک خواهد کرد.

درین محفل نماینده صلیب سرخ جهانی مقیم کابل و همچنین نماینده فدارسیون جمعیت های محلی نیز سخن گفتند، نماینده سازمان بین المللی صلیب سرخ به تداوم کمک و همکاری آن سازمان با جمعیت هلال احمر افغانی در آینده تاکید ورزید.

 

کابل باختر/ 25/ میزان

وزیر صحت عامه میگوید : آن وزارت تصمیم دارد تا غرض تداوی معتادین درکشور ادویه میتادون را به عنوان یک برنامه ملی به جامعه معرفی نماید.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، ثریا دلیل وزیر صحت عامه که درورکشاپ زیرنام تفاهم ملی برای تداوم توسعه و تداوی معتادان درکابل سخن میگفت اظهار داشت.

مواد مخدر تنها یک مشکل افغانی نبوده بلکه یک مشکل بزرگ منطقوی و جهانی میباشد.

وی گفت، در حال حاضر یک ملیون تن را در کشور که بین سن پانزده الی شصت و چهارسال عمر دارند از مواد مخدر استفاده میکنند که حدود یکصدوبیست هزار شان به هیروئین معتاد اند و بیست و سه هزار تن دیگر از مواد مخدر زرقی استفاده میکنند با وجود آنکه چندمرکز صحی برای معتادان درکشور فعال است و برای تداوی این قشر اقداماتی صورت گرفته شده با آنهم اضافه تر از هشتاد فیصد کسانیکه از مراکز تداوی معتادین صحت یاب میگردند دوباره به اعتياد روی میاورند .

داکتر دلیل اضافه داشت، این امر مارا واداشته است تا مطالعات را انجام دادیم که چگونه برنامه را به وجود آوریم که موثریت بیشتر داشته باشد چون تداوی اعتیاد ، معتاد راکمک نمی کند.

 دلیل گفت ، یکی از این برنامه های ما جاگزین ساختن مشتقات تریاک و هیروئین میباشد که در طبابت و بخش دوایی بعضی اقلام دوایی بوجود آمده که میتواند جاگزین مشتقات تریاک و هیروئین گردد .

 وی از داروي میتادون یاد کرد که دربیشتر از هفتادکشور جهان بشمول کشور های اسلامی ازآن استفاده میشود.

 ثریا دلیل وزیر صحت عامه گفت، ما درجریان دوسال گذشته داروی میتادون را بالای هفتادو یک تن از معتادین با درنظر داشت شرایط اقلیمی و محیطی درافغانستان تجربه نمودیم که نتایج مثبت بدست آمده است و اکنون تصمیم داریم که استفاده ازاین ادویه را از مرحله آزمایشی به یک برنامه ملی درکشور معرفی کنیم تا معتادین را تداوی بداریم .

 قابل ذکر است دراین ورکشاپ یک روزه که امروز درکابل برگزار شد 74 تن از کارمندان وزارت های صحت عامه ، مبارزه علیه مواد مخدر ، امورزنان ، داخله و معارف شرکت داشتند. 

 

شبرغان باختر 20 میزان

شفاخانه تداوی معتادین موادمخدر ولایت جوزجان از بیست بستر به پنجاه بستر ارتقا یافته است.

داکترعبدالغفار خوشی وال مسوول شفاخانه معتادان ولایت جوزجان به آژانس باختر گفت:"  این شفاخانه در سال 1385به منظور عرضه خدمات صحی به معتادان شروع به فعالیت نموده ودر سال 1389به شفاخانه بیست بسترو امسال بنا برنیازمندی ها به پنجاه بستر ارتقاء یافت."

خوشی وال اضافه داشت، در حال حاضر دراین شفاخانه چهل وپنج معتاد که از جمله سیزده تن آن را زنان تشکیل میدهند ، توسط بیست وچهار داکتر و کارمند خدمات اجتماعی تحت تدوای قرار دارند.

موصوف گفت، از سال 1385 تافعلا" 3100 مریض معتاد به مواد مخدر را تداوی کرده اند که یازده زن و36  طفل شامل تداوی شده گان اندوهمین اکنون اضافه از سه هزار مریض معتاد به خاطر تداوی ثبت نام کرده اند.

مسوول شفاخانه گفت،اکثریت معتادان این ولایت را عودت کننده گان کشورایران تشکیل میدهد و باشنده گان ولسوالی های قرقین، آقچه ومنگيجگ میباشند.

وی گفت، این اولین شفاخانه در سطح زون شمال است که از طریق وزارت صحت عامه کمک میشود.

همچنان داکتر فدامحمد پیکان مسوول دیپارتمنت اچ- آی – وی وزارت صحت عامه گفت، نظر به سروی که صورت گرفته یک ملیون معتاد در کشور موجود بوده که هفت ملیون انسان را متاثر ساخته است.

داکترخوشی وال گفت: شیوه تداوی در این شفاخانه چهل وپنج روز را دربر میگیرد و بعداز صحت یابی در خانه هایشان نیز تحت مراقبت و تداوی قرار میگیرند.

رحمت الله طفل 14 ساله یکتن از معتادان گفت:" از مدت نه سال میشود که معتاد به تریاک هستم و این اعتیاد را از پدر ومادر م به ارث برده ام ."

وی گفت، مدت سه روز میشود که دراین شفاخانه تحت تداوی قرار گرفته ام يك اندازه مشکلاتم رفع شده است .