31 سنبله 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

داکترکمال سادات : یکی از نیازمندی های مبرم مردم به ویژه جوانان ، صلح میباشد

کابل باختر31 سنبله داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ...

جوانان آزمون شمولیت به اکادمی نظامی را در ننگرهار سپری کردند

جلال آباد 31 سنبله باختر پنجصد و پنجاه داوطلب امروز آزمون...

کشته شدن دوتن در رویداد ترافیکی سمنگان

کشته شدن دوتن در رویداد ترافیکی سمنگان

کابل باختر 31 سنبله دوتن در دو رویداد ترافیکی دیروز دروسمنگان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

كابل/6/حوت/باختر

به منظور ارتقاء ظرفيت كارمندان رياست امور فارمسي امروزبرنامه ء آموزشی در كابل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار آژانس اطلاعاتي باختر، عبدالحفيظ قريشي رييس عمومي امور فارمسي هدف اين برنامه را ارتقأ ظرفيت كارمندان آن اداره در بخش هاي پاليسي ملي در تقويت و انكشاف دوايي نظارت از بخش هاي دوايي، صنعت دواسازي،‌ قيمت ادویه  و جلب كمك هاي موسسات كمك كننده درعرصه فارمسي كشور عنوان نمود.

قريشي افزود اين برنامه كه از سوي رياست امور فارمسي به كمك مالي و تخنيكي اتحاديه اروپا راه اندازي شده و در آن چهل تن از دواسازان تصدي امور فارمسي و كارمندان رياست تطبيق قوانين صحي و داكتران وزارت صحت عامه از ولايت كاپيسا اشتراك نموده اند و براي شش روز ادامه مي يابد.

به گفته وي اتحاديه اروپا كه در تقويت نظام دوايي در كشور همكاري دارد، اين برنامه را براي يكسال تمويل نموده تا در هر ربع تعداد از دواسازان را براي شش روز در بخش هاي ذكر شده از آموخته هاي آن مستفيد شوند.

او گفت كه اين اولين بار است كه چنين برنامه آموزشي براي فارمست هاي كشور برگزار ميشود.

کابل باختر 4 حوت

یک مرکز برای  تداوی معتادین امروز  درشهر کابل افتتاح شد

به گزارش آژانس اطلاعاتی باختر، داکتر ثریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه و ضرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر یک مرکز دوصد بسترتداوی معتادین مواد مخدر را در شهر کابل افتتاح نمودند.

در عین زمان وزارت صحت عامه کشور پروگرام جمع آوری معتادین مواد مخدر را از جاده ها و ویرانه ها بمنظور تداوی ایشان در مراکز درمان، آغاز نمود. 

وزارت صحت عامه این مرکز درمان معتادین را در حالی افتتاح می نماید که حدود ۳۰۰۰ معتاد بی سرپناه  در شهر کابل وجود دارد که تقریباْ ۸۱۰ تن آنها در جاده ها و مساکن مخروبه به سر میبرند.  

داکتر ثریا دلیل سرپرست  وزارت صحت عامه در مراسم گشایش این مرکز  گفت، درحالیکه درحدود 60  الی 65  مرکز تداوی معتادین مواد مخدر درکشور وجـود داردکه توسط موسسات دولتی وغیر دولتی مصروف عرضه خدمات صحی میباشند با آنهم سروی سال 2009 نشان میدهد که افغانستان دارای بیشتر از یک میلیون استفاده کننده مواد مخدر دارد".

داکتر دلیل اضافه داشت که در شهر کابل متاسفانه با همه فرهنگ وسوابق نیک دیرینه اش،  حدود  3000 معتاد بی سرپناه که تقریباْ  810 تن آنها خانه بدوش بوده، در خیابان ومساکن ویرانه شهرکابل شب و روز را سپری میکنند.

همچنان در این مراسم ضرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر طی سخنانش بر اهمیت مبارزه جدی در زمینه محو و جلوگیری از کشت، قاچاق و استعمال مواد مخدر تاکید نموده افزود که  زنده گی افراد معتاد مواد مخدر نه تنها ایشان را درگودال فلاکت فرو میبرد، بل فضای امن شهر کابل را بسوی مشکلات اقتصادی، اجتماعی و صحی نیزمیکشاند.   

مقبل گفت که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و وزارت صحت عامه بادرک حساسیت موضوع درپی آن شدند تا جلو پیشرفت این مرض مهلک را در میان شهروندان شریف شهر کابل بگیرند و به تداوی آنانی که به مریضی اعتیاد گرفتار اند بپردازد، بناءً بعد از مباحث زیاد تصمیم اتخاذ گردید تا یک مرکز صحی تداوی برای معتادین مواد مخدر را با کمک مالی وزارت مبارزه با مواد مخدر و کمک تخنیکی وصحی وزارت صحت عامه در شهر کابل اعمار نمایند که اینک شما امروز شاهد افتتاح آن هستید.  

این مرکز تداوی معتادین مواد مخدر به حمایت مالی بیش از 280 هزار دالر امریکایی وزارت مبارزه با مواد مخدر طی سال گذشته اعمار گردیده است. بنابه نبود جای مناسب، وزارت صحت عامه مصـمم گردید تامنزل چهارم تعمـیر تصدی جنگلک را که شـکل یک ویرانه را داشت وکاملا" متروک بود، دوباره بازسازی اساسی نموده ومرکز مذکور را در آنجا ایجاد نماید.

داکتر دلیل اظهار داشت، آنچه با عث افتخار وزارت صحت عامه، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و در کل دولت جمهوری اسلامی افغانستا ن میباشد، همانا داشتن یک مرکز 200 بستر تداوی وخوابگاه معتادین مواد مخدر درشهر کابل بوده که شما امروز شاهد مراسم افتتاح آن هستید و این مرکز گامی بسوی یک شهرکابل زیبا وعاری از مواد مخدر میباشد.

کابل باختر/ 2/ حوت

دومین نشست مشورتی کمیته حمایت و تقویت تغذی طفل با شیر مادر امروز در وزارت صحت عامه برگزار گردید.

کمیته حمایت و تقویت تغذی طفل با شیر مادر بنابر اهمیت تغذی کودکان با شیر مادر از نماینده گان سیزده وزارت و اداره های مستقل تشکیل گردیده و در راستای نهاد ینه تغذی کودکان باشیر مادر درجامعه تلاش مینماید.

دراین نشست داکتر نادره حیات برهانی معین وزارت صحت عامه خاطر نشان کرد که هر گونه تبلیغ برای جانشینی شیر مادر درکشور خلاف مقرره وضع شده است و در صورت تخلف ورزی مطابق قانون برخورد صورت میگیرد.

دراین نشست برنقش رسانه ها برای اگاهی دهی مادران از فواید شیر مادر تاکید شد و از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواسته شد تادرزمینه همکاری رسانه ها را جلب نماید.

گردیز / باختر/ 30/ دلو

یک زن درولایت پکتیا امروز چهار طفل بدنیا آورد.

 حاجی محمد یکتن از مسوولین کلینیک صحی درولسوالی زرمت به آژانس اطلاعاتی باختر گفت ، این زن قبل از ظهر امروز حین مراجعه به کلینیک صحی آن ولسوالی چهارطفل بدنیا آورده که دو طفل آن پسر و دو طفل دیگر وی دختر میباشد.

موصوف گفت ، وضع صحی اطفال و مادر کاملاً" خوب میباشد.