04 حوت 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

صادرات اولین دور گلدوزی و دست دوزی زنان  به جرمنی

صادرات اولین دور گلدوزی و دست دوزی زنان به جرمنی

شهرهرات 3 حوت باختر صادرات اولین دور گلدوزی و دست دوزی...

نجات ده ها مسافر گیرمانده دربرف درغزنی

نجات ده ها مسافر گیرمانده دربرف درغزنی

شهرغزنی 3 حوت باختر ده ها مسافر گیرمانده در برف درولایت...

آغاز کارزار نهال‌شانی از سوی ریاست معارف هرات

آغاز کارزار نهال‌شانی از سوی ریاست معارف هرات

شهرهرات 3 حوت باختر روح‌الله زاهد رئیس معارف هرات، در...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

 

هرات 2 عقرب باختر

یک محموله دوایی ازسوی کشورهندوستان به ریاست صحت عامه هرات اهداشد.

این محموله دوایی که شامل  سیصد و نود قلم ادویه میباشد ازسوی سفیر هندوستان  درکابل به دوکتور داوود شاه صبا والی هرات تحویل داده شد.

این داروها قراراست زیر نظر ریاست صحت عامه هرات برای کلینک های صحی ولسوالی هاتوزیع شود تاازان دردرمان بیماران استفاده شود .

سفیر هندوستان درصحبت با آژانس باختر هزینه تهیه این محموله دوایی را  یک صدوپنجاه وهفت هزار دالر امریکایی اعلام کرد .

داکتر صبا در مراسم تحویل گیری این ادویه ها از کمک های بشر دوستانه دولت و ملت هندوستان تقدیر نمود .

والی هرات با نگاهی گذرا به کمک های کشور هندوستان در کشو ربخصوص در ولایت هرات در بخش پروژه های انکشافی و خدمات صحی اظهار امیدواری کرد که این کمکها با توجه به نیازمندی های مردمی افزایش یابد .

داکتر صبا از کشور هندوستان بعنوان یکی از کشور های کمک کننده در کشور یاد نموده که اجرای طرح های متعدد ان در بهبود وضعیت عمومی مردم نقش اساسی داشته است .

سفیر کشور هندوستان نیز از تداوم همکاری خود بامردم افغانستان اطمینان داد ختم.

 

هرات 2 عقرب باختر

سازمان همکاری های کشورهای اسلامی علاقمنداست تادرانکشاف سکتورصحت درولایت هرات بیشترسهیم شود.

نماینده سازمان همکاری های کشورهای اسلامی که غرض شرکت درکنفرانس جهانی نقش کشورهای منطقه دردهه "تغییر"وارد ولایت هرات شده است دردیداربادوکتورداودشاه صباوالی هرات پیشرفت های چشم گیراقتصادی واجتماعی ولایت هرات را عالی توصیف نمود.

والی هرات با تشریح زمینه های مساعدسرمایه گزاری دربخش های مختلف , خواهان مشارکت بیشترسازمان همکاریهای کشورهای  اسلامی دربازسازی هرات شد

درین دیدارنماینده سازمان کنفرانس کشورهای  اسلامی وعده داده است تابعدازین,  ازمجموع کمک هایی که ازسوی این سازمان به افغانستان اختصاص پیدامیکند ,بخشی رادرانکشاف سکتورصحت ولایت هرات بمصرف برسد.

سازمان همکاری های  کشورهای اسلامی سالانه بالغ بردوازده میلیون دالرامریکایی به دولت افغانستان کمک می نماید  که بخش زیادی ازان درسکتورصحت به مصرف میرسد.

 

کابل/28/میزان/باختر

حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان از داکتر ها و سایر کارکنان صحی خواست تا در برخورد با مریضان از ملایمت، رویه نیک و مهربانی کار بگیرند.

رییس جمهور در بیانیه پانزده رادیویی که پنجشنبه شب از طریق امواج رادیوی ملی به نشر رسید، در مورد حقوق مریضان و وجایب داکتر ها و سایر کارکنان صحی در برابر مریضان در شفاخانه ها و مراکز صحی موضوعات مهم را خاطر نشان کرد و توقع برد تا در برخورد با مریضان از ملایمت، رویه نیک و مهربانی کار گرفته شود.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، حامد کرزی دراین بیانیه رادیویی گفت، شنیده ام که در شفاخانه ها اکثراً با مریضان برخورد نیک صورت نمی گیرد، و از داکتر ها، نرس ها و سایر کارکنان صحی توقع میبرد تا با مریضان و پایوزان شان با نرمی، ملایمت و اصول والای اخلاقی برخورد نمایند.

رییس جمهور در این بیانیه رادیویی یاد آور شد که هر مریض در شناخت و انتخاب داکتر برای تداوی خود حق دارد و نیز مریض این حق را دارا می باشد که تداوی اش با اعتماد خاص صورت گیرد و داکتر باید از مرض و طریقه تداوی به وی معلومات بدهد .

رییس جمهور یاد آور گردید که به رویت احکام قانون اساسی کشور تداوی رایگان در شفاخانه ها و مراکز صحی دولتی حق هر مریض میباشد و اما تداوی رایگان به معنای آن نیست که ما این حق را داشته باشیم که در شفاخانه ها با هر مریض بخصوص با مریضان نادار وضعیت نامناسب نمائیم و یا امور طبابت را با اخلاق نیک انجام ندهیم.

حامد کرزی همچنان مسوولیت های مریضان را نیز خاطر نشان کرده و گفت که  مریض از وضع صحی ونیز از چگونگی تاثیر ادویه به داکتر معالج خود معلومات بدهد، به هدایات داکتر عمل نماید و تمام مقررات شفاخانه و مرکز صحی را رعایت و پایوازان زمان معین عیادت را نیز در نظر بگیرند.

 

کاپیسا25 میزان باختر

وزارت صحت عامه  ازتهداب گذاری وبهره برداری دو تاسیسات صحی درولایت کاپیسا خبرداد.

این تاسیسات شامل ساخت یک مکتب نرس قابله گی وساختمان جدید برای ریاست صحت عامه ی کاپیسا است.

دراین میان مکتب نرس قابله گی کاپیسا امروزبه بهره برداری گذاشته شد.

درتاسیسات این مکتب صنف های درسی ، لابراتوار، بخش خوابگاه برای دختران دانشجودرنظرگرفته شده است.

نجیبه طارق معین عرضه ی خدمات صحی وزارت صحت عامه درمراسم گشایش این مکتب گفت که دراین مکتب درگام نخست شصت دخترازولایت های بدخشان ، نورستان ، پروان ، کاپیسا وپنجشیردرزمینه ی شیوه های نوین نرس قابله گی آموزش مسلکی می بینند.

معین وزارت صحت عامه با اشاره به میزان وافیات مادران واطفال درکشور ازجمله ولایت های شمالی وشرقی ، ساخت این مکتب نرس قابله گی را درکاهش این میزان سودمند خواند.

اوگفت که دختران دانشجودراین مکتب پس ازفراگیری درس ، برای تقویه ی نهاد های صحی ویژه ی ولادی نسایی درولایت های شان توظیف خواهند شد.

تاسیسات مکتب نرس قابله گی به هزینه ی نزدیک به نه صد هزاردالر ازکمک های کشورفرانسه ساخته شده است.

ازسوی دیگرمعین عرضه ی خدمات صحی وزارت صحت عامه ساختمان جدید ریاست صحت عامه ی کاپیسا را تهداب گذاری کرد.

تاسیسات این ریاست درسه طبقه ساخته می شود که درآن بیست ودو اتاق اداری ، سالون کنفرانس ها ودیگرنیازهای مبرم درنظرگرفته شده است.

این تاسیسات به هزینه ی سه صدوچهل وچهارهزاردالرازکمک های کشور فرانسه ساخته می شود.

درین حال معین وزارت صحت عامه بنابرنیازهای مبرم مردم ، ساخت مراکز درمان معتادان ونسایی ولادی را درکاپیسا وعده داد.

این تاسیسات نیزبه زودی به همکاری تیم بازسازی ولایتی کشورفرانسه درکاپیسا ساخته می شود.