02 ثور 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

محمد اشرف غنی رییس جمهور از محل رویداد هراس افگنی دیروز در وزارت مخابرات، دیدن کرد

محمد اشرف غنی رییس جمهور از محل رویداد هراس افگنی دیروز در وزارت مخابرات، دیدن کرد

کابل باختر 1 ثور محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان...

جمع آوری لوحه های غیرمعیاری آغازشد

جمع آوری لوحه های غیرمعیاری آغازشد

کابل باختر/1/ثور اعضای کمیسیون تنظیم امور لوحه ها امروز به رهبری...

کشف یک ذخیرگاه مهمات درنیمروز

کشف یک ذخیرگاه مهمات درنیمروز

نیمروز / باختر/ 1/ ثور یک ذخیره گاه مهمات دیروز درولایت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

 

كابل 5 جدي باختر

 

 

شماری از وکلا و نماینده گان مردم ولایت نورستان در دیدارشان باوزیر صحت عامه خواهان توسعه بیشتر خدمات صحی در آن ولایت شدند

در این ملاقات حافظ عبدالقیوم و داکتر حضرت شاه نماینده گان مردم ولایت نورستان در مشرانوجرگه به نماینده گی از سایرین صحبت نموده گفتند که ولایت نورستان از جمله ولایات کمتر انکشاف یافته میباشد و نیاز به راه اندازی برنامه های بیشتر انکشافی و رفاهی بخاطر بهبود وضع معیشتی مردم را دارد. 

آنان از وزیرصحت عامه خواستند که در تاسیس بیشتر مراکز صحی در آن ولایت توجه نماید تا مشکلات صحی مردم نورستان مرفوع گردده و میزان مرگ و میر در آن ولایت کاهش یابد.

وزیر صحت عامه عرضه خدمات متوازن صحی را برای مردم در تمام نقاط کشور از وظایف اصلی آن وزارت عنوان نموده افزود که برخی چالشها و مشکلات جدی مانع گسترش این خدمات در کشور گردیده است. 

دوکتور دلیل همچنان وعده سپرد که تلاش های را در امر توسعه و ایجاد تاسیسات بیشتر صحی به خرج میدهد و از مردم خواست تا همکاری شان را با حکومت در راستای تطبیق موفقانه برنامه های انکشافی و رفاعی بیشتر تحکیم بخشند. 

 

كابل باختر 4 قوس

هيئت عمومي اداره امور و دارالانشاي شوراي وزيران به اساس هدايت رييس جمهور كشور،از سرباز معلول پولیس ملی عيادت نموده و مساعدت نقدی مقام ریاست جمهوری به وی اعطا نمود.

به اساس معلومات رياست اطلاعات و روابط عامه اداره امور به آژانس باختر،دگرجنرال محمد حسن رئیس دفاع و امنیت ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، ديروز در رأس هیأتی ضمن عیادت از عبدالشکور سرباز قوماندانی امنیه ولایت غزنی که در اثر انفجار ماین معلول شده است، مساعدت نقدی  سی هزار افغانی مقام عالی ریاست جمهوری را به وی تسليم نمود.

اين  سرباز قوماندانی امنیه ولایت غزنی، به تاریخ 30/حمل/1386 حین استفاده از رخصتی قانونی خویش در مسیر راه کابل ـ غزنی در اثر انفجار ماین به شدت زخمي  گردیده و از ناحیه پاها و یک دست فلج شده است.

همچنان هیئت اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، بر اساس هدایت رييس جمهور، حین عیادت عبدالشکور در منزلش واقع قلعه زمان‌خان شهر کابل، به خانواده موصوف از تأمین تداوی نامبرده توسط دولت اطمینان داد.

 

کابل  باختر 4جدی

قرار است داکتر های دهکده صلح آلمان به همکاری جمعیت هلال احمر افغاني جهت معاینه وتشخیص آن هده اطفالیکه به امراض استخوان شکن وسوختگی شدید  دچار هستند ، این بار در گروپ 66 نفری به تاریخ 3دلوسال 1391 به افغانستان بیایند .

به اطلاع آنعده خانواده های که اطفال شان مصاب به امراض متذکره باشند . وسن شان بالاتر از 11سال نباشد رسانیده می شود تا اطفال شان رابه تاریخ فوق با 10 قطعه عکس رنگه به اندازه پاسپورت ، کاپی تذکره تابعیت مریض وتذکره تابعیت پدر مریض وهمچنان با اصل تذکره شان دردفتر دهکده صلح المان مهمانخانه جمعیت هلال احمر افغاني واقع پل آرتل کابل مراجعه نمایند .

تالقان 30 قوس باختر
فعالیت برخی مراکزدرمانی داکتران پاکستانی درولایت تخارممنوع قرار داده شد.
مقامات محلی می گویند که این داكتران بدون سند فعالیت وحتی داشتن اسناد داکتری درتخارمصروف کارهای صحی بودند.
طبق گزارش ها تعداد این داکتران به بیست تن می رسد.
درین حال داکترحفیظ الله صافی رییس صحت عامه ی ولایت تخاربه آژانس باخترگفت که این داکتران با ایجاد مراکزدرمانی به گونه ی غیرقانونی خدمات صحی را به مردم ارایه می کردند.
داکترصافی می گوید درمیان این افراد ، برخی های شان حتی داکترهم نبودند اما به عنوان داکتردرمراکزصحی شان فعالیت می کردند.
گفته می شود که دوازده داکتردیگرپاکستانی به دلیل نداشتن سند تحصیلی وجواز فعالیت ازکارمنع شده اند اما رییس صحت عامه ی تخارمی گوید که برای این افراد ده روزوقت داده شده تا ضمن ارایه ی سند تحصیلی ازوزارت صحت عامه جوازفعالیت اخذکنند.
این درحالیست که مردم درتخاربارها ازکیفیت پایان خدمات صحی داکتران پاکستانی شکایت داشتند.
گزارش های رسیده به آژانس باخترحاکیست که  درحال حاضرمراکز درمانی  این داکترها بسته شده است.
سال گذشته نیزیک داکترزن پاکستانی درتخارکه گفته می شود هیچگونه سند داکتری وجوازفعالیت دردست نه داشت درپیوند به حملات سم پاشی ومسمومیت شاگردان مکاتب ازسوی اداره ی امنیت ملی افغانستان دستگیرشد.