02 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

بولونا ، روم را برد

بولونا ، روم را برد

کابل باختر/ 2/ میزان درایتالیا شب گذشته شش بازی فوتبال درادامه...

کارخانه های موادمخدر در فراه از بین برده شد

کارخانه های موادمخدر در فراه از بین برده شد

کابل باختر/ 2/ میزان چهار کارخانه تولید و بسته بندی موادمخدر...

نگاهی به نشرات برخی از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

نگاهی به نشرات برخی از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

کابل باختر/ 2/ میزان شمار محدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی که...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

کابل/19/دلو/باختر

به منظور تقویت نظام  دواسازی در افغانستان امروز نشستی به همکاری برخی از موسسات بین المللی در کابل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر، در آغاز این نشست داکتر پشتونیار مشاور وزارت صحت عامه صحبت نموده گفت که تقویت سیستم دوایی در کشور یکی از اولویت های اساسی و بنیادی وزارت صحت عامه را تشکیل میدهد و بر بنیاد آن در چهار سال آینده ریاست فارمسی کشور را موسسات بین المللی و سکتور های خصوصی همکاری خواهند کرد.

داکتر عبدالحفیظ قریشی، رییس امور فارمسی وزارت صحت عامه هدف این نشست را جلب همکاری های کمک کننده برای تقویت نظام دوا سازی درکشور بیان کرده گفت، اداره فارمسی به همکاری مالی و تخنیکی موسسه اس- پی- اس و برنامه های انکشافی ایالات متحده امریکا درچهارسال آینده میخواهد،به عنوان اداره مسوول، خدمات بهتر و مطمین را برای مردم خود انجام دهد.

به گفته قریشی وزارت صحت عامه و ریاست فارمسی همیشه در تلاش بوده تا زمینه تولید و تورید ادویه را در کشور برای سکتور خصوصی و سرمایه گذارن مساعد سازد. اما متاسفانه به علت واردات ادویه از طریق مرز کشور، سرمایه گذاری در این عرصه ناچیز بوده است.

او گفت، نود و هشت فیصد ادویه از خارج به کشور وارد میشودو دو فیصد آن در کشور تولید میگردد.

نامبرده افزود " ادویه که داخل افغانستان  میشود به شفاخانه ها و کلینیک ها از طریق وزارت صحت  عامه و سکتورهای خصوصی توزیع میشود که در تهیه و تدارک و توزیع آن هماهنگی و جود نداشت، اما ریاست فارمسی با پیش از چهل موسسه بین المللی صحی و ادارات ذیربط کشور گام های در این عرصه برداشته است که بعداز این ادویه به سیستم واحد از یک منبع به شفاخانه ها و کلینیک توزیع میگردد.

در همین حال خانم کارل رییس سکتور خصوصی صحی برنامه های انکشافی ایالات متحده امریکا همکاری آن اداره را در عرصه تقویت سیستم دوایی ابراز داشته و آن را یکی از زیر بناهای اساسی در عرضه خدمات صحی عنوان نمود.

همچنان داکتر ظفر عمری رییس اداره اس پی اس در رابطه به اهداف آن اداره در تقویت سیستم دوایی درافغانستان معلومات داده گفت که در سال های گذشته افغانستان بیش از صد قلم ادویه مختلف راتولید میکرد که به کشورهای همسایه و سایر کشورها صادر میگردید.

او گفت که ضایعات ادویه در کشور بین 20 الی 30 فیصد می باشد اما در کشور های رو به انکشاف حدود پنج فیصد است و باید توجه صورت گیرد تا مطابق نیاز و ضروریات مردم ادویه را وارد کشور نمایم.

گردیز / باختر/ 17/ دلو

بیست تن گوشت گوساله که یکروز قبل از پاکستان وارد ولایت پکتیا گردیده بود غیر صحی تشخیص شده است.

سمونوال نورمحمد سادات امر مبارزه با جنایی قوماندانی امنیه پکتیا به آژانس اطلاعاتی باختر گفت ، مقدار بیست تن گوشت که درسه عراده موتر نوع سینوجابجا شده بود وطور قاچاق از پاکستان به ولایت پکتیا و بعداً" به کابل انتقال میگردید توسط منسوبین امنیتی ولسوالی های دند پتان و اریوب جاجی توقف گردید و مقدار آن غرض مشاهدات به کابل فرستاده شد.

منبع گفته است : پس از معاینه واضح گردیدکه این گوشت ها قابل استفاده نمی باشد .

 به گفته موصوف به ارتباط قضیه سه راننده وسایط بازداشت گردیده اند.

کابل/15/دلو/باختر

چهارم فبروری مطابق پانزدهم دلو مصادف است با روز جهانی امراض سرطانی!

از این روز در جهان در حالی یاد بود میگردد که مطابق ارقام سازمان صحی جهان در هر ماه حدود ششصد هزار تن از بابت امراض سرطانی جان میدهند اما در افغانستان با آنکه گفته میشود واقعات سرطانی ازدیاد یافته ، تاکنون رقم تلفات ناشی از امراض یادشده مشخص نشده است.

داکتر ثریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه در این مورد به خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر گفت، که آن وزارت بنابه اولویت های که در امر کاهش وفیات کودکان و مادران داشت در چند سال گذشته بیشتر برای کاهش وفیات کودکان و مادران و سایر امراض ساری سرمایه گذاری کرده و از جانب دیگر دونرها و کشورهای کمک کننده به نسبت اینکه برای پیشگیری و تداوی سرطانها هزینه گزاف به مصرف میرسد، در زمینه حاضر به سرمایه گذاری در زمینه درافغانستان نشدند.

داکتر ثریا دلیل خاطر نشان کرد که حدود هشت ماه قبل دیپارتمنتی را در چوکات آن وزارت ایجاد کرده تا امراض غیر ساری سرطانی، قلبی، و شکر را زیر پوشش قرار دهد. وی گفت این دیپارتمنت برای ایجاد ظرفیت مدیریتی در زمینه کار مینماید تا یک چارچوب کاری موثر را غرض رسیده گی به امراض یادشده ایجاد نمایند و ما تلاش خواهیم کرد تا ازطریق جلب کمک های خارجی و یا اینکه از عواید ملی به اهداف خود درزمینه نایل آئیم.

سرپرست وزارت صحت عامه خاطر نشان کرد که تشخیص امراض سرطانی به سهولت صورت نمیگیرد و شناخت امراض مذکور نیز تاکنون ممکن نگردیده، و اگردر مرحله نخست تشخیص گردد تداوی آن تا حدی امکان پذیر میگردد.

داکتر دلیل استفاده از دخانیات، الکول نوشی، چاقی و عدم فعالیت های فزیکی و همچنان تکرار بوجود آمدن انتانات را از عواملی خواند که سرطانها را ببار می آورد.

وی همچنان توصیه کرد که اتخاذ شیوه های سالم زنده گی در جوانی نیز میتواند یک سوم واقعات امراض سرطانی را پیشگیری نماید.

در این حال پروفیسور نجیب الله امرخیل داکتر جراحی عمومی و استاد پوهنتون طبی کابل می گوید که امراض سرطانی جلد، شش ها، استخوان،ثدی، مری،رحم، روده های خورد و کلان، مغز، طرق بولی، گلو، حنجره، دماغ، جگر و معده را مصاب میسازد و خلاصه اینکه هیچ قسمتی از عضویت نمیتواند که از انکشاف سرطان نجات یابد.

پروفیسور امرخیل افزود که در کشور ما طی سه دهه اخیر واقعات امراض سرطانی بیشتر شده و عوامل محیطی، فشار های روحی استعمال اسلحه گونه گون فقدان مواد غذایی را نیز از عوامل فکتورهای مساعد کننده مرض دانست.

وی بیان داشت که واقعات سرطان های مری، روده ها و معده در افغانستان بیشتر است.

امرخیل از دولت و جامعه جهانی خواست تا غرض شناسایی عوامل امراض سرطانی مردم افغانستان را یاری رسانند تا عوامل روز افزون این امراض کشنده درکشورما شناسایی گردد.

یک مرکز صحی در ولسوالی معروف ولایت قندهار دیروز مورد استفاده قرار گرفت.

با فعالیت این مرکز صحی بر علاوه عرصه خدمات صحی برای ده قریه ولسوالی معروف نیازمندی های قرای همجوار نیز مرفوع میگردد.

عبدالقیوم پخلا، رییس صحت عامه ولایت قندهار به آژانس اطلاعاتی باختر گفت که مرکز یادشده به مصرف دو صد هزار دالر امریکایی ازکمک تیم بازسازی ولایتی امریکا مستقر در ولایت قندهار ساخته شده است.

به گفته موصوف مرکز یادشده در یک طبقه با داشتن هشت اتاق و شانزده منسوب صحی طی بیست و چهار ساعت در بخش های حمایه طفل و مادر، امراض ساری داخله، جراحی، واکسیناسیون مصروف عرضه خدمات صحی می باشد.

عبدالصمد درانی ولسوال معروف حین افتتاح مرکز صحی یادشده گفت قبلا نیز یک کلنیک صحی در ولسوالی ایجاد شده بود که اکنون با فعالیت این مرکز افراد نیازمند میتوانند با سهولت به خدمات صحی دسترسی پیدا کنند.

ولسوالی معروف در جنوب شرق قندهار موقعیت داشته و دارای دو صد هزار نفوس میباشد.