26 جدی 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

" ملالتنامه معنی " گزیدۀ اشعاراستاد عبدالرشید معنی ، روگشایی شد

" ملالتنامه معنی " گزیدۀ اشعاراستاد عبدالرشید معنی ، روگشایی شد

کابل باختر26 جدی گزیده اشعاراستاد عبدالرشید معنی زیرنام ملالتنامه...

کار بازسازی دو پایه برق در قابل بای آغاز شد

کابل 26 جدی باختر شرکت برشنا امروز کار بازسازی دو پایه...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

کابل باختر/ 25/ اسد

شصت طفل جهت تداوی امروز به کشورآلمان اعزام شدند این اطفال که به امراض سوختگی شدید، استخوان وسوراخ قلب مصاب میباشند توسط دهکده صلح آلمان بخاطر تداوی به آلمان انتقال گردیدند.

یکتن از مسوولان جمعیت هلال احمر افغانی درمیدان هوایی بین المللی کابل به خبرنگارآژانس باختر گفت، تداوی این اطفال درکشور ممکن نبود و تداوی آنان به کمک دهکده صلح آلمان درکشور آلمان ظرف شش ماه صورت میگیرد و درمان هر یک ازاین اطفال حدود بیست هزاریورو هزینه برمیدارد.

او گفت از سال 2003 تاکنون بیش از پنجهزارطفل مصاب به امراض غیر قابل علاج به کمک دهکده صلح آلمان تداوی شده اند.

كابل باختر 23 اسد

  شفاخانه خصوصی اکامیت خریداری و به حیث انستیتوت ملی امراض قلبی در چوکات پوهنتون طبی کابل فعالیت خواهد کرد.

به همین منظور هیئت موظف از سوی ریاست جمهوري که  متشکل از وزرای تحصیلات عالی ،امور شهرسازی، صحت عامه و رئیس اداره امور میباشد امروز در دومین جلسه در شفاخانه اکامیت فیصله نمودند تا این شفاخانه نخست از سوی سه شرکت خصوصی به صورت جداگانه قیمت گزاری گردیده و گزارش آن به ریاست جمهوری ارائه گردد.

رئیس شفاخانه اکامیت این شفاخانه را با تجهیزات آن چهار میلیون دالر امریکایی قیمت گزاری نموده است.

  شفاخانه متذکره در سال 1384 توسط یک افغان مقیم لندن  به اساس یک قرار داد بالای زمین دولتی جوار پوهنتون طبی کابل اعمار گردیده است.

طبق یک خبر دیگر:

رئیس برنامه انكشافي ايالات متحده امريكا در افغانستان امروز در ملاقاتی با وزیر تحصیلات عالی وعده داد تا این وزارت را در تطبیق برنامه های کاری اش کمک نماید.

به گزارش ریاست اطلاعات و نشرات وزارت تحصیلات عالی به آژانس باختر

درين ملاقات دوکتور عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی و اس کین یاماشیتا رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا در افغانستان صورت گرفت طرفین روی وضعیت تحصیلات عالی ، امکانات و چالش و همچنان برنامه های این وزارت و چگونگی تطبیق برنامه ها یاد شده  بحث و تبادل نظر نمودند.

 رئیس اداره مذكور در افغانستان بر ضرورت رشد و توسعه سکتور تحصیلات عالی افغانستان تاکید نموده گفت که به اساس وعده های داده شده در کنفرانس توکیو  تلاش می ورزد تا کمک های جامعه جهانی را  در تطبیق برنامه های وزارت تحصیلات عالی جذب  نماید.

بغلان 23 اسد باختر

شش نماینده گی شرکت تورید ادویه همراه با یک لابراتوار  طبی در ولایت بغلان نسبت تخلف از مقررات  از سوی ریاست صحت عامه آنولایت مسدود گردید.

دوکتور محمد صالح رسولی  رییس صحت عامه ولایت بغلان به خبر نگار آژانس باخترگفت،  کمپاین وسیع  به منظور کنترول و بررسی لابراتوارهای طبی،  فعالیت شرکتهای تورید ادویه ومواد خوراکه  از جانب ریاست صحت عامه ولایت بغلان آغاز گردیده که تاکنون  شش نمایندگی شرکت تورید ادویه ویک دستگاه لابراتوار که فعالیت آنان مغایرمقررات  تثبیت گردید  ازسوی هیئت موظف مسدود گردید.

این  برنامه الی بررسی تمام نماینده گی های شرکت های تورید ادویه وخوراکه فروشی ها و لابراوارهای طبی ولایت بغلان ادامه دارد.

کابل 23 اسد باختر

هشتاد تن از معتادین روز گذشته توسط پولیس کابل ازنقاط مختلف در شهر جمع  آوری  گردید.

دفتر مطبوعاتی قوماندانی زون 101 آسمایی کابل به آژانس باختر خبرداد.

کارمندان مدیریت مبارزه با مواد مخدر قوماندانی زون 101 آسمایی  کابل به ادامه عملیات برای جمع آوری متعادین از شهر کابل دیروز هشتاد  تن از معتادین مواد مخدر را از مربوطات حوزه های اول، دوم و ششم امنیتی پولیس جمع آوری و غرض تداوی به شفاخانه دوصد بستر منتقل نمودند.