04 حوت 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

وقوع انفجارها در جریان رای دهی در انتخابات نایجریا

نایجریا/ ورلد نیوز/ 4 حوت باختر انتخابات ریاست جمهوری و پارلما...

پناهجویان روهینگیایی از ایالت آسام هند اخراج می شوند

دهلی جدید -ایرنا- 4 حوت باختر حکومت ایالت آسام هند،دستور...

برنامه ملی توانمندسازی اقتصادی زنان در لوگر آغاز شد

برنامه ملی توانمندسازی اقتصادی زنان در لوگر آغاز شد

پل علم 4 حوت باختر برنامه ملی توانمندسازی زنان در بخش...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

كابل 17 ميزان باختر

رئیس آی سی آرسی که ماموریت اش در افغانستان اختتام یافته از بحران بشری هوشدار میدهد و به گسترش خدمات صحي در افغانساتن تاكيد كرد.

به گزارش آژانس باختر،ریتو ستاکر رئیس نماینده گی آی سی آرسی در افغانستان که ماموریت وی درین کشوراختتام یافت.

ریتو ستاکر بصورت خاص در مورد مشکلات فراه راه دسترسی  مردم عادی به خدمات صحی در افغانستان تاکید نمود."

حملات بالای كار كنان ، وسایط نقلیه و تاسیسات صحی، بخشی از راه اندازی عادی جنگ، تلقی شده نمیتواند. خدمات صحی باید به هر فرد نیازمند، قابل دسترس باشد. خدمات صحی باید صرف به اساس بررسی های صحی بطور بیطرفانه، فراهم گردد."

وي گفت:با وجود این چالش ها، یکتعداد پیشرفت ها هم صورت گرفته است. " درمقایسه با دهه های گذشته، سرنوشت مردم ملکی از دیدگاه رسانه ها و جوامع مدنی به قوت تمام مطرح میگردد". در جریان سالها، آی سی آرسی قادر بوده است تا نگرانی های خود را با طرف های مختلف منازعات بطور مستقیم تر و بصورت صریح، مطرح نماید. طرف ها تمایل بیشتر در قبال شنیدن نگرانی ما از خود  نشان داده اند و  از سفارشات مشخص ما که  در ارتباط با چگونگی راه اندازی منازعات وا موضوعات مربوط به زندان ها برای آنها ارائه کرده ایم، پیروی کرده اند.  این امر را  امروز نمیتوان  درمورد  سایر مناطق جنگی در جهان گفته مطرح کرد."

آی سی آرسی به بازدید خویش از هزاران زندانی که در ارتباط با منازعات مسلحانه دستگیر و در توقیف خانه ها تحت کنترول مقامات افغانی و یا نیرو های بین المللی نگهداری میشوند، همچنان ادامه میدهد. موصوف افزود، " ما نگران هستیم زیرا نیروهای بین المللی  ازکشور خارج میشوند و وجوه مالی که بدسترس دولت افغانستان قرار میگیرد، کاهش میابد، بدین وسیله تامین وضعت قابل قبول در محابس افغانستان یک امر بسا دشوار بنظر میرسد".

آی سی آرسی از سال 1979 بدینسو، در افغانستان فعالیت مینمائید.  از نظر منابع متعهده، آی سی آر سی  با بیش از 1800 نفر پرسونل در 15 دفتر و با بودجۀ 89 میلیون فرانک سویسی برای سال 2012،  بزرگترین فعالیت های خویش را در  این کشور انجام میدهد. جیراردو پونترادولفی  به سمت رئیس جدید آی سی آرسی در افغانستان در جریان ماه جاری وظیفۀ خود را اشغال نموده است. 

 

ایبک سوم میزان باختر

ده ها قلم ادویه تاریخ گذشته و بی کیفیت در ایبک مرکز سمنگان حریق شد.

داکتر عبدالحمید رییس صحت عامه ولایت سمنگان به آژ انس باخترگفت، به اساس فرمان شماره 45  رئیس جمهور کشور و پالیسی وزارت صحت عامه بیست روز قبل هیئت متشکل ازنماینده گان مقام ولایت، ارگانهای کشفی و سارنوالی را توظیف نموده بودند که این هیئت طی این مدت تمام دواخانه های ایبک مرکز سمنگان را مورد  بررسی و کنترول قراردادند.

به گفته او در نتیجه این بررسی از سی و چهار دواخانه شهر ایبک به تعداد  دوصد وپنجاه قلم ادویه بی کیفیت که شامل انواع تابلیت ها، شربت، کپسول، سیروم و پیچکاری میباشد ، جمع آوری نموده و حریق کردند.

 

كابل باختر 31 سنبله

"در روزهای تطبیق واکسین اگر کار ضروری هم دارید بخاطر زنده گی و سلامتی اطفال تان، آنها را برای کارمندان تطبیق واکسین ببرید و واکسین پولیو را به آنان تطبیق نمایید"

این مطلب را حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شب گذشته در بیانیه پانزده روزه رادیویی خویش بیان نموده افزود: "در همین هفته اولین دور کمپاین خزانی واکسیناسیون پولیو یا فلج اطفال آغاز گردید و این کمپاین را خودم با چکانیدن قطرات واکسین به دهن چند طفل آغاز نمودم."

رئیس جمهور گفت: امراض دوره طفولیت تا سن پنج سالگی در اطفال موجود می باشد که اگر واکسین نشوند به این بیماری ها مصاب می گردند، اما خوشبختانه تمام این امراض واکسین دارند و ما از طریق تطبیق واکسین، می توانیم اطفال خود را از این بیماری ها نجات دهیم.

حامد کرزی تصریح کرد: خطرناک ترین بیماری دوران طفولیت پولیو یا فلج اطفال است. اگر مادر، پدر یا بزرگان خانواده، بالای هر یکی از اطفال شان تا پنج سالگی واکسین پولیو را تطبیق نکنند، آنان به بیماری فلج مصاب می شوند که عواقب آن خطرناک است. پولیو اطفال را معیوب می سازد و طفل تا پایان زنده گی از این معیوبیت رنج می برد.

رئیس جمهور از علما، ملا امامان مساجد، محاسن سفیدان، بزرگان قومی و معلمان تمام مناطق کشور خواست که در تطبیق واکسین پولیو به رضا کاران و کارمندان صحی که به همین منظور در مناطق و  قریه های شان می آیند، کمک کنند و خانواده ها را ترغیب نمایند تا به اطفال شان واکسین پولیو را تطبیق کنند.

حامد کرزی از طالبان خواست تا مانع تطبیق واکسین نشوند:  در اینجا من طالبان را خطاب قرار داده به آنان می گویم تا مانع تطبیق واکسین در روستاها و دهات نشوند زیرا ممانعت در تطبیق هر نوع واکسین، زنده گی فرزندان کشور را به خطر جدی مواجه می سازد. تطبیق پولیو و سایر واکسین ها بالای اطفال، مسئولیت همه ماست.  

رئیس جمهور در اخیر این بیانیه رادیویی ضمن اینکه از تمام خانواده ها خواست تا تطبیق واکسین پولیو را بالای اطفال هرگز فراموش نکنند، گفت: اگر با وجود تلاش ها باز هم نتوانستید در روز معینه آن واکسین پولیو را بالای اطفال تان تطبیق نمایید، در این صورت بدون وقفه به طور عاجل طفل تانرا به نزدیکترین کلنیک ببرید و قطرات واکسین را به آنان تطبیق کنید.

کابل باختر 30 سنبله
کشور جمهوری مردم چین يكصد  عراده  امبولانس  را با تمام وسایل و تجهیزات مورد ضرورت آن به وزارت صحت عامه مساعدت نمود.
به گزارشآژانس باختر، دوکتور ثریا دلیل وزیر صحت عامه امروز طی نشست مشترک خبری با سفیر جمهوری مردم چین مقیم کابل، ضمن ابراز خورسندی از این مساعدت بلاعوض کشور چین را یک گام بزرگ در بهبود خدمات امبولانس درکشورعنوان نمود.
کشور چین مسئولیت نگهداشت و ترمیمات این امبولانس ها را به عهده گرفت و یک تیم تخنیکی آن  كشور نيز به اين منظوربه افغانستان آمده است، انجنیران و کارمندان تخنیکی افغان را در زمینه ترمیم و نگهداشت این امبولانسها آموزش میدهد.
همچنان  کشور چین تعدادی از انجینران و کارمندان تخنیکی افغان را بخاطر آموزش مسایل ترمیمات این گونه وسایط به کشور چین دعوت می نماید.
وزير صحت عامه با اشاره بر اهمیت موجودیت این امبولانس ها در مراکز صحی کشور، گفت  وزارت صحت عامه در نظر دارد که این امبولانس ها را بصورت عادلانه به تمام ولایات کشور و شفاخانه های مرکز توزیع نماید.
وزیر صحت عامه، مساعدت این امبولانس ها را در  بهبود ارایه خدمات امبولانس، نهایت موثر و ارزنده تلقی کرده گفت که این امبولانس ها نقش عمده ای در انتقال مریضان و مجروحان حوادث به اسرع وقت به مراکز صحی، ایفا می نماید.
همچنان در این نشست شیو فی هونگ سفير چين مقيم كابل بر مساعدت هاي بيشترآن كشور با مردم افغانستان تاكيد كرده گفت، ارزش مجموعی اين مساعدت 4 میلیون دالرامریکایی بود كه، بیانگر تعهدات قوی دولت و مردم چین با افغانستان میباشد .
چین یکی از کشور های مهم و همکار در سکتور صحت افغانستان میباشد که پیش ازاین،  ساختمان شفاخانه جمهوریت را در شهر کابل اعمار نموده است.