24 عقرب 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

مرکز خدمات مشتریان افتتاح شد.

مرکز خدمات مشتریان افتتاح شد.

کابل باختر 23 عقرب وزارت ترانسپورت ، مرکز خدمات مشتریان (عرضه...

سه پولیس درتخار شهید شدند

سه پولیس درتخار شهید شدند

کابل باختر/ 23/ عقرب سه پولیس محلی دیشب دردرگیری با طالبان...

اخبارکوتاه ازدنیای فوتبال

کابل باختر/ 23/ عقرب فدراسیون فوتبال ولز اعلام کرده است مصدومیت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

 

كابل/26/حمل/باختر

یك كمیسیون مختلط تشكیل گردیده تا پیرامون شیوع برخی از امراض در محابس كابل، بلخ و هرات تحقیق و راه درمان آن را دریابند.

جنرال امیر محمد جمشید رییس عمومی محابس و توقیف خانه های وزارت امورداخله به خبرنگار آژانس باختر گفت، ‌از چند روز به اینطرف امراض چون حساسیت و خارش وجود دامنگیر عده ای از زندانیان درمحابس كابل، بلخ وهرات گردیده بود.

 مسوولین زندان های متذكره با آگاهی از شیوع امراض جلدی داخل به اقدام شده و یك كمیسیون مختلط كه در آن نماینده گان وزارت صحت عامه نیز حضور دارند به تحقیق پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند كه تراكم زندانیان، كمبود جای،‌تغییرات جوی و عدم رعایت حفظ الصحه ازسوی برخی از زندانیان باعث بروز این مشكل گردیده بود.

 به گفته جنرال جمشید افراد مصاب به این بیماری به سرعت ازسوی تیم های صحی تداوی و در حال حاضر این مشكل در هر سه زندان یادشده رفع گردیده است. 

 

خوست 24 حمل باختر

کارساخت تاسیسات جدید برای شفاخانه  معتادان درولایت خوست امروزآغازشد.

تاسیسات جدیداین  شفاخانه  درساحه  کمپلکس  اداری  ولایت خوست درحومه شهر ساخته می شود.

این تاسیسات به هزینه  نزدیک به سیزده ملیون افغانی ازسوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدرساخته می شود.

عبدالجبارنعیمی والی خوست به آژانس باخترگفت که تاسیسات جدید شفاخانه  معتادان به ظرفیت بیست وچهاربسترساخته می شود.

درساختمان این تاسیسات جدید ، بیست وچهاراتاق اداری وبخش های تخصصی  درمان معتادان درنظرگرفته شده است.

به گفته  والی خوست ، این تاسیسات درساحه  سیزده جریب زمین درطی یک سال ساخته می شود.

درحال حاضرشفاخانه  معتادان درخوست دریک ساختمان کرایی کوچک  با امکانات ناچیز مصروف درمان مریضان است.

عبدالجبارنعیمی درمراسم گشایش کارساخت این تاسیسات گفت که به زودی دوشفاخانه  نسایی ولادی وعمومی برای درمان مریضان گشایش خواهد یافت.

طبق گزارش ها ، این شفاخانه ها ، به کمک برنامه  انکشاف بین المللی ایالات متحده  امریکا ساخته می شود.

والی خوست گفت که با تکمیل کارساخت این شفاخانه ها ، این ولایت ازجمله  اندک ولایات درافغانستان خواهد بود که ازنگاه مسایل درمانی خود کفا اند.

 

کابل باختر 23 حمل

دکتورثریا دلیل وزیرصحت عامه امروزدرنشستی  ازساختن انستیتوت طبی قلبی درکابل خبرداد.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر،‌ دراین نشست وزیرصحت عامه گفت :

حامد کرزی رئيس جمهوري اسلامي افغانستان امروز حكم ايجاد انستیتوت دولتي و خصوصي را جهت فراهم آوري تشخيص، تداوي، آموزش كادر علمي و تحقيقات امراض قلبي صادر نمود..

طبق اين حكم به سرمايه مشترك حكومت و شركت قاسمي گروپ انستيتوت ملّي قلبي افغانستان ايجاد ، تا بدين وسيله از يك طرف نياز شهروندان، اعم از كودكان و بزرگ سالان در عرصه تشخيص و تداوي بيماري هاي قلبي مرفوع گردد و از جانب ديگر ازسرمايه هاي ملّي که  صرف تشخيص و تداوي بيماران در بيرون از كشور مي گردد و نیز از سرگرداني هاجلوگیری میشود.ْ

وزير صحت عامه اين اقدام را اولين گام در راه اشتراك هدفمند و مثمر، بخش خصوصي با حكومت خوانده، اظهار اميدواري نمود آن چنان كه طرفين با هدف نيك خدمت گذاري به نيازمندان در اين مشاركت سهم گرفته اند، مراحل بعدي كه شامل فراهم آوري تجهيزات ضروري و عرضه خدمات معياري مي باشد نيز در مدت زمان لازم و با كيفيت معياري، طي گردد.

دکتوردلیل گفت :ازاین مرکز درتشخیص وتداوی امراض قلبی به شمول جراحی بازقلب استفاده خواند شد و ماهای آینده شاهد بهره برداری واستفاده ازاین مرکزخواهیم بود .

نماينده قاسمي گروپ در حاليكه از اعتماد بزرگ حكومت در ايجاد اين مشاركت اظهار امتنان نمود، در راه اندازي و فعاليت انستيتوت ملّي قلبي افغانستان وعده همكاري داد.

گفتني است كه ساختمان معياري براي يك شفاخانه مدرن از جانب شركت قاسمي گروپ براي عرضه خدمات صحی از قبل آماده گرديده است كه قرار است تجهيزات آن از سهم حكومت جمهوري اسلامي افغانستان تهيه و مديريت آن از جانب تيم تخصصي، طور مستقلانه به پيش برده شود.

 با فعاليت اين شفاخانه که درمنطقه لب جر خیرخانه شهرکابل موقعیت دارد،‌ نياز بيماران قلبي در زمينه هاي تشخيص و تداوي كليه بيماري هاي قلبي گروه هاي سني  مختلف مرفوع خواهد گرديد . 

 

كابل باختر/ 22/ حمل

كشوركوریا به ارزش بیست هزار دالر امریكایی ادویه را امروز به شفاخانه عاجل ابن سینا كمك كرد.

 به گزارش خبرنگار آژانس باختر .

 رییس شفاخانه عاجل ابن سینا به آژانس باختر گفت این كمك ها شامل ادویه مختلف میباشد كه ازسوی سفارت كوریا به این شفاخانه كمك گردید.

 وی افزود درسال 2010 كوریا به مصرف دوصد و بیست هزار دالر امریكایی تعمیراین شفاخانه را بازسازی نمود.

سفیر كوریا گفت كه درآینده دردیگر عرصه ها بااین شفاخانه كمك خواهد كرد.

 این شفاخانه در سال 1340 اعمار و دارای شش بخش میباشد.