02 دلو 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سمینار علمی راه لاجورد در پنجشیر راه اندازی شد

سمینار علمی راه لاجورد در پنجشیر راه اندازی شد

بازارک 2 دلو باختر سمینار علمی، پژوهشی برای بحث و تبادل...

کمیته ولایتی امنیت غذایی و تغذی در پنجشیر ایجاد می شود

کمیته ولایتی امنیت غذایی و تغذی در پنجشیر ایجاد می شود

بازارک 2 دلو باختر قرار است درولایت پنجشیر کمیته امنیت غذایی...

ریاست عمومی امنیت ملی: در حادثه دیروز36 تن شهید شده اند

ریاست عمومی امنیت ملی: در حادثه دیروز36 تن شهید شده اند

کابل 2 دلو باختر درحمله دیروز دشمن بالای قرارگاه یکی از...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


صحی

فیض آباد/18/اسد/باختر

قرار است کار ساختمان شفاخانه ولایتی بدخشان تا ختم نیمه اول ماه سنبله تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.

این مطلب را انجنیر همایون مسوول پروژه ساختمانی شفاخانه ولایتی فیض آباد به خبرنگار آژانس باختر در بدخشان اظهار داشته می گوید، شفاخانه ولایتی بدخشان در فیض آباد که یک قسمت تعمیر آن بشکل پخته و اساسی در دو طبقه و قسمت دیگر آن در یک طبقه با استندرد های بين المللي در ساحه چهل هزار و هشتصد متر مربع زمین به هزینه چهار اعشاریه دو ملیون دالر از طریق بانک انکشافی کشور آلمان اعمار میگردد که دارای دو صد بستر خواهد بود.

وی می گوید: کار ساختمان این شفاخانه به شدت ادامه دارد و روزانه کارگران مصروف کار در این ساختمان اند.

کابل باختر17 اسد

دکتورثریا دلیل وزیرصحت عامه وسفیرفرانسه مقیم کابل امروز سنگ تهداب تعمیرجديدبانک خون را درساحه ناحیه هفتم شهرکابل گذاشتند.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، درمراسم که به این مناسبت برگزار شده بود، وزیرصحت عامه صحبت نموده گفت‌: امروز ما شاهد یک اقدام دیگر درراستای پیشرفت عرضه خدمات هستیم که به مساعدت بلاعوض نزدیک به هشت صد هزار دالرامریکایی کشورفرانسه، بانک خون افغانستان را تهداب گزاری مینمایم.

وی ضمن قدردانی این مساعدت کشورفرانسه ، افزود که این بانک خون دریک طبقه بصورت اساسی با معیارهای جهانی درمدت دروازده ما ه اعمارمیگردد.

وزیرصحت عامه علاوه کرد که این بانك خون نیازما را ازبابت تمام مشتقات خون، شامل پلازما، پلتلیت ، کرویات وفکتورهای دیگر خون مرفوع خواهد کرد وهمچنان این بانک خون دارای یک مرکز تلاسیمیا خواهد بود واطفال که مصاب به این مرض هستند که به جز ازتطبیق خون دیگر معالجه ای ندارد ، دراین مرکزتحت مداوا ودرمان قرارخواهد گرفت ونیز دارای تمام تجهیزات طبی مدرن بوده که به یاری خداوند متعال تمام نیازمندی های همشهریان را مرفوع خواهد ساخت.

دراین مراسم سفیرفرانسه مقیم کابل نیز پیرامون همکاری های صحی فرانسه با وزارت صحت عامه معلومات داده گفت که فرانسه متعهد است که مردم افغانستان را درعرصه های مختلف به خصوص بخش صحت یاری رساند.

همچنان دراین مراسم شماری ازمسوولین نیز صحبت نموده وازهمکاری ومساعدت فرانسه درساختن بانک خون متذکره قدردانی نمودند.

کابل17 اسد باختر

رئیس شفا خانه صحت طفل اندراگاندی میگوید که سوراخ قلب یک آفت ولادی است که بطور ارثی و یا از بابت عوامل دگر کودکان با آن به دنیا میایند.

پروفیسور داکتر نورالحق یوسفزی که در زمینه با خبرنگار آژانس باختر صحبت میکرد گفت:" سوراخ در موقعیت های مختلف قلب کودکان وجود می داشته باشد و تغذی نامکمل مادران، تششيعات، محیط زیست ناسالم و استفاده ازادویه خود سرتوسط مادران در دوره بارداری از عوامل عمده موجودیت این  آفت نزد کودکان شمرده میشود.

پروفیسور یوسفزی بیان داشت که اگر اندازه سوراخ در قلب کودک بیش از پنج ملی باشد باید هرچه زودتر عملیات جراحی بالای آن انجام شود و به ندرت اتفاق می افتد که سوراخ موجود در قلب کودک بدون مداخله جراحی بسته شود.

در این حال هلال احمر امارات متحده عربی مبلغ پنجاه هزار دالر را به جمعیت هلال احمر افغانی به هدف تداوی اطفال مصاب به آفت متذکره کمک کرد.

فاطمه گیلانی رئیس آن جمعیت روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که از مبلغ کمک شده قرار است بیست طفل مصاب به آفت سوراخ قلب در شفاخانه اطفال فرانسه در کابل تداوی شوند.

فاطمه گیلانی بیان کرد که از دوسال بدینسو حدود سه هزار و نهصد طفل مصاب به آفت سوراخ قلب در جمعیت هلال احمر افغانی ثبت نام شده اند و این جمعیت توانسته در این  مدت یک هزار و ششصد ونودو چهار تن آنان را در شفاخانه های اطفال فرانسه در کابل، رحمان شهر پشاور و شفاخانه مکس کشور هند تداوی نماید. 

کابل/17/اسد/باختر

اتحادیه سرتاسری داکتر ها و کارکنان صحی افغانستان ازهمه چپن سفیدان ولایت هرات می خواهد همچنان در خدمت مردم نیازمند و مریضان باشند.

این اتحادیه در یاد داشتی که به آژانس باختر فرستاده از اعتراضات کارکنان صحی آن ولایت که برای تامین امنیت و مصوونیت در آن ولایت بر پا شده، حمایت کرده اما ازداکترها، نرس ها، لابرانت ها و همه چپن سفیدان خواسته است که اعتراضات نباید سبب هیچ گونه کاستی و کمی در رسیده گی به تداوی مریضان و افراد نیازمند گردد.

اتحادیه سرتاسری داکترها و کارکنان صحی افغانستان از دولت خواستار رسیده گی به خواست های کارکنان صحی و سایر اصناف ولایت هرات شده است.

همچنان انجمن استادان پوهنتون طبی کابل نیز با ارسال یاد داشتی به آژانس باختر، حمایت و همدردی شانرا با داکتر ها و سایرکارکنان صحی ولایت هرات ابراز داشته از مسوولان امور خواستار رسیده برای تامین امنیت در آن ولایت شده است.